Naar : Index Genealogieën                     begin

                                                                                                                           
 

                                                               
Familie SuurdDe familie Suurd is eenzelfde familie als de families Zuurd en Zuurt.

In de beginperiode van de in 1812 ingevoerde afdeling burgerlijke stand werden er bij de gemeenten nogal wat schrijffouten gemaakt. Zo kon het gebeuren dat niet alle kinderen van één en dezelfde vader ook dezelfde familienaam kregen. Men keek niet zo nauw.
Tjebbel Suurd, geboren te Peize in 1820
, trouwde in 1844 te Roden en hij werd te Roden ingeschreven als Tjebbel Zuurd. Ook zijn kinderen kregen die naam, behalve zijn zoon Jan. Hij werd ingeschreven als Jan Zuurt, met als gevolg dat er momenteel in de drie noordelijke provinciën drie families wonen, de families Suurd, Zuurd en Zuurt, met alle dezelfde stamvader.                                                                         1e generatie
Omstreeks 1720 woonden en leefden te Lieveren :

                       Jannes Tjebbels en Geesien Jansen
       
 uit dit huwelijk werd in 1721 hun zoon Reinder Jannes geboren.
                     


                                   Reinder Jannes                                     1
                                   z.v. Jannes Tjebbels en Geesien Jansen
                                   gedoopt te Lieveren op 26-12-1721

                                  Hij trouwde met :

                                 Marchien Christiaans
                                 geboren omstreeks 1722 


Uit dit huwelijk werden geboren :

1. Jannes Reinders, gedoopt te Norg op 23-07-1742            2
2. Adam Christiaan Reinders, geb. Peize, omstr. 1744         3
3. Wibbechien Reinders, geboren te Peize, omstr. 1750       4
4. Tjebbel Reinders, geb. Peize, 26-12-1751                        5
5. Gezien Reinders, geb. Peize, 02-06-1754                        6
6. Anna Reinders, geb. Peize in 1755                                 7
7. Geertien Reinders, geb. Peize, 10-09-1758                      8                  
8. Jacob Reinders, geb. Peize, 21-12-1760                          9 

Reinder Jannes overleed in 1799 en werd op 09-09-1799 te Peize begraven.
Marchien Christiaans overleed in 1790 en werd op 23-08-1790 te Peize begraven.                                                    2e generatie


2

Jannes Reinders, gedoopt te Norg op 23-07-1742
z.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Hij trouwde te Peize op 09-02-1766 met :
Albertje Cornelis, datum en jaar geboorte onbekend.
Kinderen :
1.Wibbegien Jannes, gedoopt te Peize op 05-09-1773
   Zij trouwde op 24-04-1814 te Stedum met :
   Willem Diemer, gedoopt te Groningen, 03-05-1767.
   en overleden te Eexloo op 09-08-1828.
   Wibbegien Jannes overleed te Westeremden op 15-12-1818.
2.Annegien Jannes, geboren en overleden te Peize in november  1775.
3.Cornelis Jannes, geboren en overleden te Peize in november 1775.
4.Margien Jannes, geboren en overleden te Peize in november 1775.

Albertje Cornelis overleed in 1776.
Zij werd begraven te Peize op 20-12-1776.
Jannes Reinders hertrouwde te Peize op 12-05-1782 met :
Jantien Jans, verder onbekend.
Kinderen :
5.Reinder Jannes, gedoopt te Peize op 23-02-1783
  Jong overleden.
6.Margien Jannes, gedoopt te Peize jiskeop 22-02-1784
  Zij trouwde te Leek op 13-11-1814 met :
  Gerrit Hendriks Zevenberg, geb. Zevenhuizen, 06-12-1787.
  Margien Jannes overleed te Tolbert op 29-10-1856.
  Gerrit Hendriks Zevenberg overl. Zevenhuizen, 01-03-1862.
7.Jan Jannes, geboren te Peize op 16-10-1785
  Hij trouwde te Eelde op 23-05-1812 met :
  Trientien Hindriks Idser van der Berg,
  geboren te Driesum (Fr.) op 18-09-1787
  Jan Jannes overleed te Peize op 05-03-1829.
  Trientien HIndriks overleed te Peize op  01-02-1827.
8.Geessien Jannes, geboren te Peize op 18-09-1787
  Jong overleden.  

Jantien Jans overleed te Peize in 1793.


3

Adam Christiaan Reinders, geb. Peize, omstr. 1744
z.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Hij trouwde te Peize op 18-05-1777 met :
Jantien Jans, geboren te Peize op 19-09-1758,
later de naam Schuurman aannemende.
Kinderen :
1. Reinder Adams Reinders, geb.
Peize, 18-07-1779,              10
                        ged. Peize, 25-07-1779
2.  Margien Adams Reinders, ged. Peize, 27-09-1784              11
3. Wibbegien Adams Reinders, geb.
Peize, 08-01-1788,          12
                        ged. Peize, 13-01-1788

4. Jan Adams Reinders, ged. Peize, 05-12-1790                     13
5. Hindrik Adams Reinders, ged.
Peize, 01-06-1795,               14
                        ged. Peize, 07-06-1795
6. Jannes Adams Reinders, ged. Peize, 30-09-1798                15

Adam Christiaan Reinders overleed te Peize op 05-02-1808.
Jantien Jans Schuurman overleed te Peize op 10-04-1829.


4
Wibbechien Reinders, geboren te Peize, omstr. 1750
z.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Zij trouwde te Norg op 17-05-1778 met :
Roelf Jans Wiering, geboren te Roden op 22-12-1748

Wibbechien Reinders overleed te Lieveren op 11-02-1835.
Roelf Jans Wiering overleed te Lieveren op 26-03-1828.


5
Tjebbel Reinders
, geb. Peize, 26-12-1751
z.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Hij trouwde op 18-02-1781 te Roderwolde met :
Janna Roelfs
 Kinderen :
1. Reinder Tjebbels, ged.
Peize, 01-04-1782,                          16
                              ged. Peize 03-04-1782
2. Roelof Tjebbels , geb. Peize,                                             17
                         
   ged. Peize, 21-08-1785
3. Margien Tjebbels, ged. Peize, 08-06-1788                           18
4. Stoffer Tjebbels, geb. Peize, 19-03-1808                             19
     
Janna Roelfs overleed te Peize in 1808.
Zij werd begraven te Peize op 01-04-1808.
Tjebbel Reinders overleed te Peize op 18-02-1824.


6
Gezien Reinders, geb. Peize, 02-06-1754
d.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Zij trouwde te Peize op 18-05-1777 met :
Jan Kruims, gedoopt te Rodwerwolde, 04-07-1751

Jan Kruims overleed te Roderwolde op 24-02-1812.
Gezien Reinders hertrouwde op 08-03-1822 met :
Jan Klazens, geb. Peize, 26-02-1758
z.v. Klaas Alberts en Margien Jans.

Jan Klazens overleed te Peize op 18-11-1826.
Gezien Reinders overleed te Peize op 05-04-1833.


7
Anna Reinders, geb. Peize in 1755
d.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Zij trouwde te Roderwolde op 22-08-1779 met :
Rotgert Hendriks Bavinge, gedoopt te Roderwolde
op 28-10-1742.

Rotgert Hendriks overleed te Roderwolde in 1792.
Anna Reinders hertrouwde te Roderwolde op 29-07-1796 met :
Albert Jans de Boer, gedoopt te Eelde op 04-03-1759

Anna Reinders overleed te Roderwolde op 18-08-1831.
Albert Jans de Boer overleed te Peize op 12-03-1840.  


8
Geertien Reinders, geb. Peize, 10-09-1758
d.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Ongehuwd overleden te Peize op 02-02-1823.


9
Jacob Reinders, geb. Peize, 21-12-1760
z.v. Reinder Jannes en Marchien Christiaans  (1)
Ongehuwd overleden te Peize op 07-05-1829.


Tot aan de invoering van de Afdeling Burgerlijke Stand in 1812 werden personen
nader aangeduid met hun vaders voornaam + s, zoals bijvoorbeeld Jacob Reinders.
wat wil zeggen : Jacob, zoon van Reinder. Als zodanig werd men ook in Doop- Trouw-
en Sterfregisters van een kerk ingeschreven.
Het voeren van een familienaam werd pas onder invloed van Napoleon geregeld. Hij
was het die in navolging van het Franse voorbeeld in 1812 in ons land een Afdeling
Burgerlijke Stand invoerde. Vanaf toen werd iedere ingezetene onder een vaste familie-
naam in dit officiële register ingeschreven.
Had men geen familienaam, dan kon een naam worden gekozen.
De een koos de naam van zijn beroep. Bijv. Bakker, Visser of Boer. De ander koos bijv.
de voornaam van zijn vader + s.  Willem werd Willems en Jan werd Jans.
Schrijffouten kwamen veelvuldig voor. Men keek niet zo nauw. Zo kon het gebeuren
dat kinderen van eenzelfde vader verschillende achternamen kregen.
 

De familie Reinders nam in 1812 de naam Suurd aan.
Ook hun kinderen kregen die naam.
Waar de naam Suurd vandaan komt, is niet bekend.
Ik vermoed dat deze toch van de voornaam Reinder komt.                                           3e generatie10

Reinder Adams Reinders, geb. Peize, 18-07-1779,
      
                                  ged. Peize, 25-07-1779
z.v. Adam Christiaan Reinders en Jantien Jans  (3)
Hij trouwde te Peize op 08-09-1805 met :
Grietien Harms Resing, geb. Peize, 01-04-1781
d.v. Harm Resing en Trientien Jans Schuurman.
Kinderen :
1. Adam Reinders (Suurd), geb. Peize, 31-12-1805,               20
                                       ged. 02-02-1806
2. Trientien Reinders (Suurd), ged. Peize, 02-04-1809            21
3. Harm Suurd, geb. Peize, 21-02-1812                                22
4. Harm Suurd, geb. Peize, 05-08-1815                                23
5. Jan Suurd, geb. Peize, 03-11-1818                                   24
6. Jantien Suurd, geb. Peize, 09-04-1823                              25
 
Reinder Adams Suurd overleed te Peize op 25-04-1856.
Grietien Harms Resing overleed te Peize op 12-09-1842.


11
Margien Adams Reinders, ged. Peize, 27-09-1784
d.v. Adam Christiaan Reinders en Jantien Jans  (3)
Zij trouwde te Peize op 01-05-1808 met :
Ubel Egberts Bezema, geb. Peize, 10-03-1782,
ged. Peize, 30-03-1782
z.v. Egbert Ubels en Marchien Bavinge.
Hun zoon :
            Adam Christiaan Bezema, geb. Peize, 05-03-1815
            trouwde te Peize op 12-05-1849 met :
            Jantien Suurd, geb. Peize, 09-04-1823.
            d.v. Reinder Adams Reinders en Grietien Resing,
            zie onder nummer 21.

Ubel Bezema overleed te Peize op 23-03-1846.
Margien Adams Suurd overleed te Peize op 27-01-1864.


12
Wibbegien Adams Reinders, geb. Peize, 08-01-1788,
          
                                   ged. Peize, 13-01-1788
d.v. Adam Christiaan Reinders en Jantien Jans  (3)
Zij trouwde te Peize op 30-04-1809 met :
Hindrik Lammerts, gedoopt te Roden op 01-02-1783
z.v. Lambert Hindriks en Trijntje Niklaas.
Hij nam in 1812 de naam Beuving aan.

Wibbegien Suurd overleed te Peize op 24-03-1825.
Hindrik Lammerts hertr. te Peize op 09-05-1828 met :
Gesien Kornelis Waaijer, geb. Norg, 14-04-1795
d.v. Kornelis Waaijer en Roelofje Jans.

Hindrik Lammerts Beuving overleed te Peize op 05-01-1860.
Gesien Kornelis Waaijer overleed te Peize op 23-12-1856.


13
Jan Adams Reinders, ged. Peize, 25-11-1790
z.v. Adam Christiaan Reinders en Jantien Jans  (3)
Jong overleden.


14
Hindrik Adams Reinders, geb. Peize, 01-06-1795, ged. 07-06-1795
z.v. Adam Christiaan Reinders en Jantien Jans  (3)
Hij trouwde te Peize op 24-10-1821 met :
Grietien Barelds van Peize, geb. Peize, 06-02-1799
gedoopt Peize, 17-02-1799
d.v. Bareld Hindriks van Peize en Willemgien Arends
Kinderen :
1. Bareld Suurd, geb. Peize, 15-01-1823                           26
2. Jantien Suurd, geb. Peize, 24-06-1824                          27
3. Lammegien Suurd, geb. Peize, 02-10-1832                    28
4. Willem Suurd, geb. Peize, 03-03-1837                          29
5. Hinderkien Suurd, geb. Peize, 11-07-1838                     30

Hindrik Adams Suurd overleed te Peize op 20-05-1838.
Grietien Barelds van Peize overleed te Peize op 21-06-1848.


15

Jannes Adams Reinders, ged. Peize, 30-09-1798
z.v. Adam Christiaan Reinders en Jantien Jans  (3)
Hij trouwde te Peize op 26-05-1823 met :
Jantien Stevens Brink, geb. Peize, 29-08-1791
d.v. Steven Thijs Brink en Trientien Luichies
Kinderen :
1. Jantien Suurd, geb. Peize, 21-04-1824                          31
2. Trientien Suurd, geb. Peize,  03-12-1825                       32
3. Adam Suurd, geb. Peize, 01-10-1828                            33
4. Wibbegien Suurd, geb. Peize, 26-03-1834                     34
 
Jannes Adams Suurd overleed te Peize op 16-02-1861.
Jantien Stevens Brink overleed te Peize op 05-07-1864.


16
Reinder Tjebbels, ged. Peize, 01-04-1782,
                             ged. Peize 03-04-1782
z.v. Tjebbel Reinders en Janna Roelfs  (5)
Hij trouwde te Peize op 01-05-1808 met :
Jakobje Stoffers, geb. Roden, 19-01-1789
d.v. Stoffer Jelles en Jantien Oosting.
Kinderen :
1. Stoffer Suurd, ged. Peize, 12-03-1809                         35
2. Janna Suurd, ged. Peize, 05-07-1810                          36
3. Tjebbel Suurd, geb. Peize, 20-09-1812                        37
4. Janna Suurd, geb. Peize, 31-03-1814                          38
5. Jantje Suurd, geb. Peize, 10-06-1816                          39
6. Margien Suurd, geb. Peize, 20-10-1818                       40
7. Tjebbel Suurd, geb. Peize, 08-10-1820                        41
8. Reinder Suurd, geb. Peize, 24-10-1822                       42

Jakobje Stoffers overleed te Peize op 08-11-1823.
Reinder Tjebbels Suurd hertr. te Peize op 25-04-1825 met :
Helena Busscher, geb. Franeker, 24-07-1790,
d.v. Geertruid Jannes.
weduwe van Pier Ebbes.

Kinderen :
9. Geert Suurd, geb. Roden, 30-12-1824                        43

Reinder Tjebbels Suurd overleed te Lieveren op 14-10-1848.
Helena Busscher overleed te Lieveren op 15-03-1861.


17
Roelof Tjebbels, geb. Peize, ged. Peize, 21-08-1785
z.v. Tjebbel Reinders en Janna Roelfs  (5)
Hij trouwde te Peize op 03-07-1808 met :
Freerkien Freerks Strootman, geb. Eelde, 14-03-1785
d.v. Frerik Harms Strootman en Aaltien Jans
Kinderen :
1. Janna Suurd, ged. Peize, 23-04-1809                         44
2. Frederik Suurd, geb. Peize, 08-12-1810                      45
3. Tjebbel Suurd, geb. Peize, 27-10-1812                        46
4. Aaltien Suurd, geb. Peize, 13-03-1815                        47
5. Jantien Suurd, geb. Peize, 18-09-1817                        48
6. Jantien Suurd, geb. Peize, 03-11-1819                        49
7. Hinderkien Suurd, geb. Peize, 17-04-1822                   50
 
Roelof Tjebbels Suurd overleed te Groningen op 10-07-1826.
Freerkien Strootman hertr. te Peize op 18-05-1833 met :
Hindrik Jacobs Smit, geb. Appingedam, 16-06-1779
z.v. Jacob Harms Smit en Antje Jans,
weduwnaar van Maria Berends Antonie.
 
Hindrik Smit overleed te Peize op 20-10-1860.
Freerkien Freerks Strootman overleed te Peize in het
diaconiewerkhuis op 13-01-1863.


18
Margien Tjebbels, geboren Peize, 30-05-1788
gedoopt Peize, 08-06-1788
d.v. Tjebbel Reinders en Janna Roelfs  (5)
Margien Tjebbels overleed te Lieveren op 08-08-1855.


19
Stoffer Tjebbels
, geb. Peize, 19-03-1808
z.v. Tjebbel Reinders en Janna Roelfs  (5)
Stoffer Tjebbels overleed te Yde op 27-02-1899.                                                    4e generatie


20
Adam Suurd, geb. Peize, 31-12-1805, ged. 02-02-1806
z.v. Reinder Adams Reinders en Grietien Harms Resing  (10)
Hij trouwde te Leek op 16-04-1837 met :
Trientje Pieters Winter, geb. Tolbert, 27-09-1812
d.v. Pieter Hendriks Winter en Anke Jacobs Zuur
N.B.
Trientje Pieters Winter werd geboren als ' Trijntje' Pieters Winter.
Kinderen :
1. Anke Suurd, geb. Tolbert, 08-06-1837                         51
2. Reinder Suurd, geb. Tolbert, 25-10-1840                     52
3. Grietje Suurd, geb. Tolbert, 16-04-1844                       53
3. Pieter Suurd, geb. Zevenhuizen, 30-10-1845                54
4. Harm Suurd, geb. Tolbert, 14-03-1852                         55
5. Harm Suurd, geb. Tolbert, 13-07-1853                         56

Adam Suurd overleed te Peize op 30-10-1893.
Trientje Winter overleed te Zevenhuizen (Marum) op 21-02-1902.


21
Trientien Suurd, ged. Peize, 02-04-1809
d.v. Reinder Adams Reinders en Grietien Harms Resing  (10)
Zij trouwde te Eelde op 05-05-1834 met :
Roelof Hindriks Draaijer, gedoopt Rolde, 04-03-1769
z.v. Hindrik Egberts Draaijer en Aaltje Roelofs en
sedert 15-09-1825 weduwnaar van Aaltien Bonder,
zie genalogie Bonder.

Roelf Hindriks Draaijer overleed te Eelde op 09-08-1845.
Trientien Suurd hertr. te Eelde op 18-10-1848 met :
Klaas Stoffers, geb. Eelde, 23-05-1802
z.v. Willem Hindriks Stoffers en Annegien Klaassens
weduwnaar van Martha Jans Kuipers.

Klaas Stoffers overleed te Eelde op 14-10-1849.
Trientien Suurd overleed te Noordlaren (Haren) op 30-01-1886.


22
Harm Suurd, geb. Peize, 21-02-1812
z.v. Reinder Adams Reinders en Grietien Harms Resing  (10)
Hij overleed te Peize op 12-09-1812.


23
Harm Suurd, geb. Peize, 05-08-1815
z.v. Reinder Adams Reinders en Grietien Harms Resing  (10)
Veldwachter van beroep.
Hij trouwde te Norg op 19-05-1849 met :
Saartje Roelfsema, geb. Delfzijl, 01-12-1816
d.v. Gerhardus Roelfs Roelfsema en Frechien Samuels Meijer.
 Kinderen :
1a.Levenloos kind (m), geb. Veenhuizen (Norg), 04-10-1849.
1. Reinder Suurd, geb. Norg, 15-10-1850                       57
2. Gerardus Suurd, geb. Norg, 14-04-1853                     58
3. Grietje Suurd, geb. Norg, 28-03-1855                         59
4. Cornelius Suurd, geb. Norg, 27-03-1857                     60
5. Frederika Suurd, geb. Norg, 01-06-1859                     61
6. Saartje Suurd, geb. Norg, 10-02-1862                        62

Harm Suurd overleed te Norg op 27-10-1875.
Saartje Roelfsema overleed te Norg op 05-01-1891.


24
Jan Suurd, geb. Peize, 03-11-1818
z.v. Reinder Adams Reinders en Grietien Harms Resing  (10)
Hij trouwde te Peize op 04-05-1843 met :
Jantje Frederiks Nieman, geb. Roden, 19-11-1822
d.v. Frederik Frederiks Nieman en Hiltje Jans Boest
Kinderen :
1. Grietien Suurd, geb. Peize, 06-07-1844                    63
2. Frerik Suurd, geb. Peize, 11-02-1848                       64
3. Hillegien Suurd, geb. Peize, 17-11-1849                   65
4. Reina Suurd, geb. Peize, 06-12-1853                       66
5. Jantien Suurd, geb. Peize, 17-12-1856                     67
6. Trientien Suurd, geb. Peize, 11-04-1860                   68
7. Jan Suurd, geb. Peize, 17-04-1867                          69
 
Jan Suurd overleed te Peize op 30-05-1888.
Jantje Nieman overleed te Peize op 01-11-1888.


25
Jantien Suurd, geb. Peize, 09-04-1823
d.v. Reinder Adams Reinders en Grietien Harms Resing  (10)
Zij trouwde te Peize op 12-05-1949 met :
Adam Christiaans Bezema, geb. Peize, 05-03-1815
z.v. Ubel Egberts Bezema en Margien Adams Suurd,
zie onder nummer 8.
        Hun dochter :
       
Margien Bezema, geb. Peize, 20-03-1851
        trouwde te Peize op 12-07-1879 met :
        Albert Talens, geb. Foxwolde, 13-09-1846
        z.v. Albert Jannes Talens en Annegien Arkies,
        zie genealogie Talens.
        N.B.
               
Adam Christiaans Bezema is een broer van :
                Hindrik Ubels Bezema, geb. Peize, 11-05-1824
                d.d. 01-07-1853 te Roden getrouwd met :
                Hinderkien Hindriks Holt, geb. Roden, 16-08-1822
                d.v. Hindrik Jans en Hinderkien Egberts,
                zie genealogie Brink
                en van :
               
Egbert Ubels Bezema, geb. Peize, 04-02-1810
                d.d. 18-05-1837 te Peize getrouwd met :
                Geertien Fridsigers de Rink, ged. te Peize, 18-11-1804
                d.v. Fridsiger de Rink en Lammegien Klazens,
                zie genealogie De Rink.
 

Adam Bezema overleed te Peize op 23-02-1872.
Jantien Suurd overleed te Peize op 08-11-1909.
 

26
Bareld Suurd, geb. Peize, 15-01-1823
z.v. Hindrik Adams Reinders en Grietien Barelds van Peize (14)
Hij trouwde te Peize op 19-05-1849 met :
Teetje Hommes, geb. Roden, 26-09-1821
d.v. Jan Roelfs Hommes en Willemtien Roelfs Kok
Kinderen :
1. Hindrik Suurd, geb. Peize, 31-01-1850                     70
2. Jan Suurd, geb. Peize, 01-10-1851                          71

Bareld Suurd overleed te Peize op 19-12-1852.
Teetje Hommes overleed te Peize op 15-03-1901.


27
Jantien Suurd, geb. Peize, 24-06-1824
d.v. Hindrik Adams Reinders en Grietien Barelds van Peize (14)

Ongehuwd overleden te Peize ten huize van haar zwager
Klaas Sinkgraven op 10-07-1872, zie onder nr. 24.
 
 
28
Lammegien Suurd, geb. Peize, 02-10-1832
d.v. Hindrik Adams Reinders en Grietien Barelds van Peize (14)
Zij trouwde te Norg op 07-01-1858 met :
Klaas Sinkgraven, geb. Peize, 24-01-1827
z.v. Johannes Klazens Sinkgraven en Margien Berends Koops

Klaas Sinkgraven overleed te Peize op 13-04-1894.
Lammegien Suurd overleed te Peize op 19-02-1915.
 

29
Willem Suurd, geb. Peize, 03-03-1837
z.v. Hindrik Adams Reinders en Grietien Barelds van Peize (14)
Hij trouwde te Peize op 09-05-1862 met :
Geessien Kamps, geb. Peize, 24-11-1839
d.v. Egbert Hindriks Kamps en Lammegien Korten
Kinderen :
1. Levenloos kind (v), geb. Peize, 09-09-1863
2. Grietje Suurd, geb. Peize, 13-03-1865                        72
3. Lammechien Suurd, geb. Peize, 24-09-1868               73
4. Egbert Suurd, geb. Peize, 08-10-1870                        74
5. Hendrik Suurd, geb.Eelde, 30-07-1873                        75
6. Fennegien Suurd, geb. Eelde, 24-02-1878                   76
 
Willem Suurd overleed te Eelde op 15-12-1892.
Geessien Kamps overleed te Eelde op 27-12-1913.


30
Hinderkien Suurd, geb. Peize, 11-07-1838
d.v. Hindrik Adams Reinders en Grietien Barelds van Peize (14)
Overleden te Peize op 12-09-1838.
 
 
31
Jantien Suurd, geb. Peize, 21-04-1824
d.v. Jannes Adams Reinders en Jantien Stevens Brink  (15)
Zij trouwde te Vries op 11-05-1859 met :
Hendrik Folkerts, geb. Vries, 22-02-1822
z.v. Jan Folkerts en Marchien Jans.
        Hun zoon :
        Jans Folkerts, geb. Vries, 07-08-1865
        trouwde te Norg op 05-05-1892 met :
        Marchien Gerrits, geb. Vries, 09-12-1868
        d.v. Egbert Gerrits en Willemtien Jans Brink,
        zie genealogie Brink.       

Hendrik Folkerts overleed te Donderen op 12-03-1882.
Jantien Suurd overleed te Donderen op 27-09-1895.


32
Trientien Suurd, geb. Peize,  03-12-1825
d.v. Jannes Adams Reinders en Jantien Stevens Brink  (15)
Zij trouwde te Peize op 06-05-1850 met :
Roelof Jans Hommes, geb. Roden, 19-02-1823
z.v. Jan Roelofs Hommes en Willemtien Roelofs Kok.
        Hun zoon :
        Jans Hommes, geb. Peize, 22-01-1853
        trouwde te Peize op 15-05-1880 met :
        Annegien Arkies, geb. Peize, 04-08-1857
        d.v. Aldert Arkies en Jantien Hulsebosch
        zie genealogie Arkies.

Roelof Hommes  overleed te Peize op 12-03-1853.
Trientien Suurd hertr. te Peize op 05-05-1860 met :
Steven Brink, geb. Roden, 13-08-1819
z.v. Eite Stevens Brink en Fennegien Hendriks.
 
Steven Brink overleed te Peize op 18-06-1897.
Trientien Suurd overleed te Peize op 13-01-1892.


33
Adam Suurd, geb. Peize, 01-10-1828
z.v. Jannes Adams Reinders en Jantien Stevens Brink  (15)
Hij trouwde te Peize op 03-05-1852 met :
Lina Koops, geb. Peize, 10-01-1826
d.v. Jan Hindrikus Koops en Harmtien Jans Venekamp
Kinderen :
1. Jans Suurd, geb. Peize, 29-05-1853                        77
2. Harmtien Suurd, geb. Peize, 10-07-1857                  78
3. Jantien Suurd, geb. Peize, 05-02-1860                     79
4. Jan Suurd, geb. Peize, 29-10-1862                          80
5. Janna Suurd, geb. Peize, 23-12-1864                       81
 
Adam Suurd overleed  te Peize op 09-02-1886.
Lina Koops overleed te Peize op 13-02-1892.


34
Wibbegien Suurd, geb. Peize, 26-03-1834
d.v. Jannes Adams Reinders en Jantien Stevens Brink  (15)
Zij trouwde te Peize op 10-05-1859 met :
Jan Hagenouw, geb. Peize, 29-03-1830
z.v. Hindrik Jans Hagenauw en Trientien Koops Dekker,
zie genealogie Hagen(o)auw.
 
Jan Hagenouw overleed te Peize op 28-08-1868.
Wibbegien Suurd hertr. te Peize op 09-05-1876 met :
Jan Venekamp, geb. Peize, 17-11-1822
z.v. Jan Tunnis Venekamp en Jantien Gerards Kosters
en een halfbroer van Willem Venekamp, getrouwd met
Jantje Suurd, zie onder nr. 35.
Jan Venekamp was sedert 18-07-1875 weduwnaar van
Geertruida Kemkers,
zie genealogie Kemkers.

Jan Venekamp overleed te Peize op 28-06-1899.
Wibbegien Suurd overleed te Peize op 08-01-1921.
 

35
Stoffer Suurd, ged. Peize, 12-03-1809
z.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Hij trouwde te Vries op 03-05-1851 met :
Jeichien BIjker, geb. Donderen, 29-08-1824
d.v. Harm Bijker en Annechien Smeenge
Kinderen :
1. NN Suurd, geb. en overl. te Yde, 02-11-1861

Stoffer Suurd overleed te Yde op 27-02-1899.
Jeichien Bijker overleed te Yde op 30-01-1903.


36
Janna Suurd, ged. 05-07-1810
d.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Overleden te Peize op 10-04-1813.


37
Tjebbel Suurd, geb. Peize, 20-09-1812           
z.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Overleden te Peize op 02-05-1813.


38
Janna Suurd, geb. Peize, 28-03-1812, ged. Peize, 31-03-1814
d.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Kinderen :
1. Jaapkien Suurd, geb. Roden, 19-11-1835                    82
 
Janna Suurd trouwde te Peize op 04-05-1843 met :
Jan Eilders, geb. Peize, 18-11-1811
z.v. Jan Eilders en Geertruida Dieters.
 
Jan Eilders overleed te Peize op 17-12-1878.
Janna Suurd overleed te Peize op 18-06-1859.


39
Jantje Suurd, geb. Peize, 10-06-1816
d.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Zij trouwde te Peize op 22-03-1845 met :
Enno Ennen, geb. Hanover, 05-05-1798
z.v. Lucas Hinrich Ennen en Geeske Eppen
Kinderen :
1. Jacobje Ennen, geb. Peize, 15-12-1850

Enno Ennen overleed te Peize op 11-12-1858.
Jantje Suurd hertr. te Peize op 27-12-1862 met :
Meindert Hoekstra, geb. Grootegast, 01-02-1802
z.v. Klaas Mijnderts Hoekstra en Ietje Geerts,
weduwnaar van Johanna Frederika de Clerck.
 
Meindert Hoekstra overleed te Peize op 21-10-1880.
Jantje Suurd hertr. te Peize op 13-05-1882 met :
Willem Venekamp, geb. Peize, 15-08-1826
z.v. Jan Tunnis Venekamp en Albertien Willems Brink
en een halfbroer van Jan Venekamp, getrouwd met
Wibbegien Suurd, zie onder nr. 30.
 
Willem Venekamp overleed te Peize op 11-11-1904.
Jantje Suurd overleed te Eelde op 14-04-1888.
 
 
40
Margien Suurd, geb. Peize, 20-10-1818
d.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Kinderen :
1. Reinder Suurd, geb. Lieveren, 30-08-1849                    83
 
Margien Suurd trouwde te Roden op 23-04-1853 met :
Hendrik Jans Kolthof, geb. Leek, 10-02-1812
z.v. Jan Gerrits Kolhof en Albertje Pieters,
sedert 27-02-1848 weduwnaar van Hendrikje Gerrits Meulema.
 
Margien Suurd overleed te Lieveren op 08-08-1855.
Hendrik Jans Kolthof hertr. te Roden op 19-05-1862 met :
Willemina Ananias, geb. Lieveren, 06-04-1816
d.v. Willem Ananias en Willemtje Jans,
sedert 14-11-1854 weduwe van Jan Alberts Luinge.
 
Willemina Ananias overleed te Terheijl op 14-04-1903.
Hendrik Jans Kolthof overleed te Lieveren op 22-02-1891.


41
Tjebbel Suurd, geb. Peize, 08-10-1820
z.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Hij trouwde te Roden op 12-06-1844 als Tjebbel Reinders Zuurd met :
Margaretha Goosens van der Laan, geb. Roden, 18-03-1812
d.v. Goosen Geerts en Jantje Geerts Hommens.
(Later komt zij ook voor als Grietje Goossens van der Laan)
Wettiging twee kinderen.
1.Reinder Zuurd, geb. Roderveld, 16-01-1840                          84
   Erkend door vader wonende te Langelo en moeder te Roden.
2.Geerd (v.d.Laan) Zuurd, geb. Roderveld, 07-03-1844             85
   Erkend na huwelijk.
   D.d. huwelijk 12-06-1844 man Zuurd, Tjebbel Reinders.
 
Kinderen uit het huwelijk van Tjebbel Zuurd en Margaretha v.d.Laan :
3.Jan Zuurt, geb. Roderveld, 14-06-1849                                 86
   Jan werd ingeschreven als Jan Zuurt.
4 Jacob Zuurd, geb. Roderveld, 21-05-1855                             87
 
Tjebbel Suurd overleed te Roderveld op 27-10-1886 als Tjebbel Reinders Zuurd.
Margaretha Goosens van der Laan overleed te Roderveld op 15-06-1889.


42
Reinder suurd, geb. Peize, 24-10-1822
z.v. Reinder Tjebbels Suurd en Jakobje Stoffers  (16)
Overleden te Peize op 04-10-1824.


43
Geert Suurd, geb. Roden, 30-12-1824
z.v. Reinder Tjebbels Suurd en Helena Busscher (16)
Hij trouwde te Roden op 05-05-1852 met :
Fennegien Tjebbels Stroetinga, geb. Peize, 12-04-1827
d.v. Tjebbel Jans Stroetinga en Aaltien Martinus Venema
Kinderen :
1. Lina Suurd, geb. Lieveren, 06-02-1853                           88
2. Aaltien Suurd, geb. Lieveren, 04-11-1854                       89
3. Antje Suurd, geb. Lieveren, 31-10-1855                          90
4. Reinder Suurd, geb. Lieveren, 20-01-1858                      91
5. Aaltien Suurd, geb. Lieveren, 02-02-1859                       92
6. Tjebbel Suurd, geb. Lieveren, 07-08-1860                       93
7. Levenloos kind, geb. Lieveren, 28-10-1861
8. Klaas Suurd, geb. Lieveren, 12-02-1863                         94
9. Aaltien Suurd, geb. Lieveren, 10-05-1864                       95
10.Aaltien Suurd, geb. Peize , 05-08-1865                         96
 
Fennechien Stroetinga overleed te Groningen op 06-03-1869.
Na het overlijden van Fennegien Tjebbels Stroetinga
hertr. Geert Suurd op 19-12-1869 te Groningen met :
Jiske Nijland, geb. op 27-10-1844
d.v. Harm Nijland en Marchien Stoffers
Kinderen :
1. Harm Suurd, geb. Groningen, 21-09-1870                     97
2. Jannes Suurd, geb. Groningen, 03-01-1873                   98
3. Hendrik Suurd, geb. Groningen, 06-06-1875                  99
4. Hendrik Suurd, geb. Groningen, 02-09-1876                  100

Jiske Nijland overleed te Groningen op 19-08-1878.
Na het overlijden van Jiske Nijland hertrouwde
Geert Suurd op 17-08-1879 te Groningen met :
Jannechien Hillebrink, geb. Groningen, 02-01-1824
d.v. Matthijs Hillebrink en Lammechien Jans
weduwe van Pieter Roelfs Sissingh.

Geert Suurd overleed te Groningen op 12-12-1896.
Jannechien Hillebrink overleed te Groningen op 14-02-1902.


44
Janna Suurd, ged. Peize, 23-04-1809
d.v. Roelof Tjebbels Suurd en Freerkien Freerks Strootman (17)
Zij trouwde te Haren op 21-12-1830 met :
Jacob Jans, geb. Onnen, 03-09-1806
z.v. Jan Harms en Annechien Jans


45
Frederik Suurd, geb. Peize, 08-12-1810
z.v. Roelof Tjebbels Suurd en Freerkien Freerks Strootman (17)
Hij trouwde te Peize op 12-12-1851 met :
Geertje de Haan, geb. Tolbert, 20-06-1817
d.v. Hindrik Willems de Haan en Geeske Hendriks van der Linde
weduwe van IJtze Hindriks Rozema.

Frederik Suurd overleed te Assen op 15-07-1873.
Geertje de Haan overleed te Aduard op 21-12-1876
als de weduwe van Freerk Zuurich..


46
Tjebbel Suurd, geb. Peize, 27-10-1812
z.v. Roelof Tjebbels Suurd en Freerkien Freerks Strootman (17)
Ongehuwd overleden te Peize op 12-04-1891.


47
Aaltien Suurd, geb. Peize, 13-03-1815
d.v. Roelof Tjebbels Suurd en Freerkien Freerks Strootman (17)
Zij trouwde te Haren op 20-05-1837 met :
Jan Alberts, geb. Haren,  30-12-1807
z.v. Martinus Alberts en Annigje Fokkes

Aaltien Suurd overleed te Midlaren op 13-10-1888
als Aaaltien Suur.
Jan Alberts overleed te Zuidlaren op 26-04-1891als
weduwnaar van Aaltje Suur.

 
 
48
Jantien Suurd, geb. Peize, 18-09-1817
d.v. Roelof Tjebbels Suurd en Freerkien Freerks Strootman (17)

Jantien Suurd overleed te Peize op 18-12-1818.


49
Jantien Suurd, geb. Peize, 03-11-1819
d.v. Roelof Tjebbels Suurd en Freerkien Freerks Strootman (17)
Zij trouwde te Eelde op 11-09-1846 met :
Berend  Lucas Laan, geb. Hoogezand, 30-04-1809
z.v. Berend Lucas Laan en Geezien Berends
Sedert 21-12-1844 weduwnaar van Albertien Heuving,
geb. te Vries, 20-07-1805.

Berend Laan overleed te Peize op 18-08-1883.
Jantien Suurd overleed te Peize op 12-12-1865.
 
 
50
Hinderkien Suurd, geb. Peize, 17-04-1822
d.v. Roelof Tjebbels Suurd en Freerkien Freerks Strootman (17)
Ongehuwd overleden te Peize op 10-10-1900.

 


                                                5e generatie51
Anke Suurd, geb. Tolbert, 08-06-1837
d.v. Adam Suurd en Trientje Winter  (20)
Zij trouwde te Marum op 08-05-1858 met :
Ment van der Sluis, geb. Marum, 16-11-1822
z.v. Willem Sjoukes van der Sluis en Aaltje Ments IJbema
Kinderen :
1. Willem van de Sluis, geb. Marum, 20-11-1858
2. Reinder van der Sluis, geb. te Nuis, 03-08-1860
3. Abel van der Sluis, geb. te Marum, 30-04-1862
4. Pieter van der Sluis, geb. te Marum, 15-11-1864
5. Aaltje van der Sluis, geb. te Marum, 17-03-1867
6. Trientje van der Sluis, geb. te Marum, 13-02-1870
7. Sjouke van der Sluis, geb. te Marum, 26-11-1872
8. Harm van der Sluis, geb. te Nuis, 04-08-1875
9. Jan van der Sluis, geb. te Marum, 11-11-1878
10.Grietje van der Sluis, geb. te Marum, 16-09-1881

Ment van der Sluis overleed te Nuis op 31-05-1889.
Anke Suurd overleed te Marum op 09-11-1893.


52
Reinder Suurd, geb. Tolbert, 25-10-1840
z.v. Adam Suurd en Trientje Winter  (20)
Hij trouwde te Marum op 05-09-1874 met :
Elske Blaauwiekel, geb. Zevenhuizen, 30-05-1839
d.v. Johannes Harms Blaauwiekel en Geertruida Krol
Wettiging drie kinderen.
Kinderen :
1. Johannes Suurd, geb. Zevenhuizen, 15-08-1867               101
2. Trientje Suurd, geb. De Wilp, 29-08-1870                         102
3. Geert Suurd geb. De Wilp, 27-05-1873                            103
4. Pieter Suurd, geb. Zevenhuizen, 11-11-1875                    104
5. Hendrik Suurd, geb. De Wilp, 25-07-1879                        105
6. Harm Suurd, geb. Nuis, 13-06-1882                                106

Reinder Suurd overleed te De Wilp op 26-07-1913.
Elske Blaauwiekel overleed te De Wilp op 28-09-1914.


53
Grietje Suurd, geb. Tolbert, 16-04-1844
d.v. Adam Suurd en Trientje Winter  (20)
Zij overleed te Tolbert op 28-10-1844.


54
Pieter Suurd, geb. Zevenhuizen, 30-10-1845
z.v. Adam Suurd en Trientje Winter  (20)
Ongehuwd overleden te Zevenhuizen op 05-08-1931.


55
Harm Suurd, geb. Tolbert, 14-03-1852
z.v. Adam Suurd en Trientje Winter  (20)
Overleden te Tolbert op 02-05-1852.
 

56 
Harm Suurd, geb. Tolbert, 13-07-1853
z.v. Adam Suurd en Trientje Winter  (20)
Hij trouwde te Marum op 16-12-1876 met :
Sjoukje Rozema, geb. Zevenhuizen op 04-07-1848
d.v. Ewe Heines Rozema en Bontje Jans de Vries.
Wettiging één kind.
Kinderen :
1. Eeuwe Suurd, geb. De Wilp, 09-03-1875                     107
2. Trientje Suurd, geb. De Wilp, 11-11-1878                    108
3. Roelf Suurd, geb. Emmen, 08-08-1881                        109
 
Sjoukje Rozema overleed te Munsterscheveld (Emmen) op 03-01-1884.
Harm Suurd hertr. te Marum op 28-02-1885 met :
Sjoukje Duursma, geb. De Wilp op 25-08-1850
d.v. Jurjen Duursma en Mietje Bron.
 
Kinderen :
4. Jurjen Suurd, geb. Zevenhuizen, 05-07-1886                110
5. Anke Suurd, geb. De Wilp op 27-09-1888                    111
6. Hans Suurd geb. De Wilp op 29-11-1890                     112

Sjoukje Duursma overleed te Groningen op 15-02-1915.
Na het overlijden van Sjoukje Duursma hertrouwde
Harm Suurd te Opsterland op 22-09-1921 met :
Foktje Visser, geb. De Wilp (Marum), 10-06-1852.
d.v. Jan Gouwes Visser en Trientje Heines van der Heide

Harm Suurd overleed te Opsterland op 09-10-1945.
Foktje Visser overleed te Opsterland op 03-08-1933.


57
Reinder Suurd, geb. Norg,  15-10-1850
z.v. Harm Suurd en Saartje Roelfsema (23)
Hij trouwde te Haren op 31-01-1880 met :
Margootje Gerritsen, geb. Langbroek, 20-07-1851
d.v.  Jacob Gerritsen en Marrigje Koetsier.
Kinderen :
1. Saartje Suurd, geb. Haren, 24-05-1882                      113
2. Jacobus Suurd, geb. Haren, 31-10-1889                    114

Reinder Suurd overleed te Haren op 10-11-1921.
Margootje Gerritsen overleed te Haren op  08-03-1936.


58
Gerardus Suurd, geb. Norg, 14-04-1853
z.v. Harm Suurd en Saartje Roelfsema (23)
Ambtenaar bij de Rijkspostspaarbank.
Hij trouwde te Norg op 19-05-1882 met :
Grietje de Vries, geb. Noordbroek, 23-07-1859
d.v. Geert de Vries en Aaltje Schoman.
Kinderen :
1. Levenloos kind (v), geb. Groesbeek, 12-11-1882.
2. Saartje Suurd, geb. Groesbeek, 1884.                       115

Gerardus Suurd overleed te Amsterdam op 13-05-1939.
Grietje de Vries overleed te Amsterdam op 29-12-1939.


59
Grietje Suurd, geb. Norg, 28-03-1855
d.v. Harm Suurd en Saartje Roelfsema (23)
Zij trouwde te Smilde op 21-04-1877 met :
Willem Bruggink, geb. Smilde, 07-02-1852
z.v. Aaldert Bruggink en Marchien Hendriks Zanting Seinen

Grietje Suurd overleed te Ooststellingwerf op 07-01-1925.
Willem Bruggink overleed te Ooststellingwerf op 11-04-1933.


60
Cornelius Suurd, geb. Norg, 27-03-1857
z.v. Harm Suurd en Saartje Roelfsema (23)
Hij trouwde te Bellingwolde op 17-08-1904 met :
Woltje van der Wall, geb. Oudeschans, 25-08-1861
d.v. Boello Nannes van der Wall en Trijntje Nieborg

Cornelius Suurd overleed te Oudeschans (Bellingwolde) op 12-02-1924.
Woltje van der Wall overleed te Oudeschans op 26-09-1941.


61
Frederika Suurd, geb. Norg, 01-06-1859
d.v. Harm Suurd en Saartje Roelfsema (23)

Zij was huishoudster en overleed ongehuwd te
Appingedam op 21-08-1906.
 

62
Saartje Suurd, geb. Norg, 10-02-1862
d.v. Harm Suurd en Saartje Roelfsema (23)

Ongehuwd overleden te Groningen op 12-02-1919.
 

63
Grietien Suurd, geb. Peize, 06-07-1844
d.v. Jan Suurd en Jantje Frederiks Nieman (24)
Zij trouwde te Peize op 27-02-1864 met :
Jan Hagenauw, geb. Peize, 22-08-1836
z.v. Berend Hagenauw en Wubbegien Kosters,
zie genealogie Hagen(o)auw.
 
Jan Hagenauw overleed te Peize op 11-01-1900.
Grietien Suurd overleed te Peize op 09-03-1885.


64
Frerik Suurd, geb. Peize, 11-02-1848
z.v. Jan Suurd en Jantje Frederiks Nieman (24)
Hij trouwde te Peize op 06-05-1876 met :
Grietje Wiekema, geb. Peize, 16-03-1853
d.v. Michiel Wiekema en Geertien Koops,
zie genealogie W(i)ekema.
Kinderen :
1. Jantien Suurd, geb. Peize, 30-06-1877                       116
2. Hendrik Suurd, geb. Peize, 27-05-1878                      117
3. Hilleggien Suurd, geb. Peize, 15-10-1880                   118
4. Jan Suurd, geb. Peize, 19-11-1882                            119
5. Geertje Suurd, geb. Peize, 05-10-1887                       120
6. Jantien Suurd, geb. Peize, 03-02-1891                       121
7. Margien Suurd, geb. Peize,18-04-1892                       122

Frerik Suurd overleed te Vries op 11-12-1929.
Grietje Wiekema overleed te Peize op 14-04-1907.


65
Hillegien Suurd, geb. Peize, 17-11-1849
d.v. Jan Suurd en Jantje Frederiks Nieman (24)
Zij trouwde te Hoogkerk op 25-05-1878 met :
Klaas van der Heide, geb. Hoogkerk, 11-12-1844
z.v. Jakob Klaassens van der Heide en
Geertien Wassenaar de Haas.
Erkenning één kind.
Jantien Suurd, geboren Peize, 15-09-1874
Zij kreeg bij huwelijk van haar moeder in 1878 de
naam Jantien van der Heide.

Hillegien Suurd overleed te Hoogkerk op 14-07-1880.
Klaas van der Heide hertrouwde te Hoogkerk op 22-03-1888 met
Janna ter Veen, geboren te Norg, 22-09-1847
d.v. Anne ter Veen en Hendriktje Egberts.
Weduwe van Albert Moes.

Klaas van der Heide overleed te Hoogkerk op  03-03-1929.
Janna ter Veen overleed te Hoogkerk op 23-03-1917.


66
Reina Suurd, geb. Peize, 06-12-1853
d.v. Jan Suurd en Jantje Frederiks Nieman (24)
Zij trouwde te Roden op 05-05-1877 met :
Derk Egberts, geb. Roden, 18-04-1846
z.v. Jan Jans Engberts en Hinderika Meijer
 
Reina Suurd overleed te Peize op 30-09-1903.
Derk Engberts overleed te Roden op 17-01-1930.


67
Jantien Suurd, geb. Peize, 17-12-1856
d.v. Jan Suurd en Jantje Frederiks Nieman (24)
Zij trouwde te Hoogkerk op 25-08-1877 met :
Jan Ritsma, geb. Marum , 01-03-1852.
z.v. Marten Helperus Ritsma en Lutske Jans Bloemstra
Kinderen :
1. Jantje Ritsma, geb. te Hoogkerk in februari 1878
    Overleden te De Wilp (Marum) op 07-09-1879.

Jantien Suurd overleed te
Hoogkerk op 31-03-1878.
Jan Ritsma hertrouwde te Peize op 01-03-1879 met
Jantje Ruiter, geb. Roden, 23-04-1857
d.v. Jente Ruiter en Anna Bloembergen.

Jan Ritsma overleed te Peize op.06-10-1927.
Janje Ruiter overleed te Assen op 19-10-1936.


68

Trientien Suurd, geb. Peize, 11-04-1860
d.v. Jan Suurd en Jantje Frederiks Nieman (24)
Zij trouwde te Roden op 19-03-1881 met :
Geert Been, geb. Donderen, 14-09-1858
z.v. Jan Been en Grietien Koops.
            Hun dochter :
            Jantje Been, geb. Foxwolde, 30-07-1883
            trouwde te Vries op 26-06-1915 met :
            Tjebbel Zuurd, geb. Westervelde, 07-07-1873
            z.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen,
            zie onder nummer 150.

Geert Been overleed te Donderen op 04-06-1942.
Trientien Suurd overleed te Donderen op 11-06-1938.
 

69
Jan Suurd, geb. Peize, 17-04-1867
z.v. Jan Suurd en Jantje Frederiks Nieman (24)
Overleden te Peize op 23-05-1871.
 
 
70
Hindrik Suurd, geb. Peize, 31-01-1850
z.v. Bareld Suurd en Teetje Hommes  (26)
Hij trouwde te Peize op 05-06-1869 met :
Gesien Ottens, geb. Peize, 01-08-1842
d.v. Lammert Ottens en Annegien Jans Popken,
zie genealogie Ottens.
Zij waren de vader en moeder in het armenwerkhuis te Peize.
Kinderen :
1. Lammert Suurd, geb. Peize, 15-01-1869                     123
2. Bareld Suurd, geb. Peize, 25-01-1871                        124
3. Tietje Suurd, geb. Peize, 12-09-1875                          125
4. Tietje Suurd, geb. peize, 05-08-1876                          126
5. Annegien Suurd, geb. Peize28-03-1880                      127
6. Wisse Suurd, geb. Peize, 05-08-1882                        128
 
Hendrik Suurd overleed te Peize op 23-02-1922.
Gesien Ottens overleed te Peize op 13-04-1934.


71
Jan Suurd, geb. Peize, 01-10-1851
z.v. Bareld Suurd en Teetje Hommes  (26)
Hij trouwde te Peize op 23-05-1879 met :
Geertien Crüwel, geb. Peize, 14-02-1855
d.v. Georg Frederik Crüwel en Willemtien Stroetinga
Kinderen :
1. Tietje Suurd, geb. Peize, 18-02-1880                          129
2. Willemtien Suurd, geb. Peize, 28-08-1882                  130
3. Fredrik Suurd, geb. Peize, 24-12-1883                       131
4. Bareld Suurd, geb. Peize, 22-03-1886                        132
5. Willemtien Suurd, geb. Peize, 29-12-1887                  133
6. Jan Suurd, geb. Peize, 23-06-1891                            134
7. Johan Suurd, geb. Peize, 04-07-1894                         135
8. Hendrik Suurd, geb. Peize, 30-01-1898                      136
9. Geertien Suurd, geb. Peize, 31-12-1900                     137
 
Jan Suurd overleed te Peize op 13-12-1938.
Geertien Crüwel overleed te Peize op 26-01-1937.


72
Grietje Suurd, geb. Peize, 13-03-1865
d.v Willem Suurd en Geessien Kamps  (29)
Zij trouwde te Haren op 12-11-1887 met :
Albert Kuipers, geb. Noordlaren, 16-11-1861
z.v. Jan Kuipers en Jantje Schutte

Albert Kuipers overleed te Midlaren op 13-05-1940.
Grietje Suurd overleed te Midlaren op 28-05-1936.


73
Lammechien Suurd, geb. Peize, 24-09-1868
d.v Willem Suurd en Geessien Kamps  (29)
 
Kinderen :
1.Grietje Suurd, geb. Eelde, 14-01-1893                         138
 
Lammechien Suurd trouwde te Eelde op 28-07-1894 met :
Geert Brookman, geb. Eelde, 02-02-1873
z.v. Geert Brookman en Antje Nijdam
Kinderen :
2. Willem Brookman, geb. te Eelde, 04-11-1912
    Hij trouwde op 12-02-1938 met
    A.Zuidema.

Lammechien Suurd overleed te Eelde op 07-05-1938.
Geert Brookman overleed te Eelde op 30-12-1959


74
Egbert Suurd, geb. Peize, 08-10-1870
z.v. Willem Suurd en Geessien Kamps  (29)
Hij trouwde te Eelde op 02-05-1901 met :
Froukien Bartels, geb. Vries, 05-02-1868
d.v. Albertus Bartels en Aaltje Woldman
Kinderen :
1. Geessien Suurd, geb. Paterswolde, 03-03-1902          139

Egbert Suurd overleed te Farmsum op 16-11-1953.
Froukien Bartels overleed te Farmsum op 15-12-1958.
 
 
75
Hendrik Suurd, geb.Eelde, 30-07-1873
z.v Willem Suurd en Geessien Kamps  (29)
Hij trouwde te Eelde op 09-09-1899 met :
Jantje Arends, geb. Paterswolde in 1877
d.v. Geert Arends en Trientje Nijdam
Kinderen :
1. Geesje Suurd, geb. Eelde, 25-02-1900                       140
2. Geert Suurd, geb. Eelde, 18-05-1902                         141
3. Trientje Suurd, geb. Eelde in 1904                             142
4. Wilhelmina Suurd, geb. Eelde, 06-12-1913                 143
5. Willem Hendrik Suurd, geb. 13-01-1906                     144
6. Willem Hendrik Suurd, geb. 05-09-1910                     145
7. Egbert Suurd, geb. 19-08-1915                                  146 

Jantje Arends overleed te Eelde op 19-02-1938.
Hendrik Suurd overleed te Borger op 18-01-1954.


76
Fennegien Suurd, geb. Eelde, 24-02-1878
d.v Willem Suurd en Geessien Kamps  (29)
Zij trouwde te Eelde op 15-09-1899 met :
Arend Hartlief, geb. Eelde, 09-05-1876
z.v. Arend Hartlief en Aaltje Smit

Fennegien Suurd overleed te Eelde op 28-04-1956.
Arend Hartlief overleed te Eelde op 13-04-1959.


77
Jans Suurd, geb. Peize, 29-05-1853
z.v. Adam Suurd en Lina Koops  (33)
Hij trouwde te Peize op 12-05-1877 met :
Hinderkien Lammerts, geb. Sandebuur, 17-03-1855
d.v. Hindrik Lammerts en Aaltje Karst Boer
Kinderen :
1. Lina Suurd, geb. Peize, 02-08-1877                           147
2. Aaltje Suurd, geb. Peize, 09-10-1878                         148
3. Aaltje Suurd, geb. Peize, 22-12-1880                         149
4. Albert Suurd, geb. Peize, 14-01-1882                         150
5. Hendrik Suurd, geb. Peize, 20-11-1882                       151
6. Henderkien Suurd, geb. Peize, 30-07-1887                  152
7. Hendrik Suurd, geb. Peize, 26-07-1889                       153
8. Jan Suurd, geb. Peize, 26-07-1889                             154
9. Hendrik Suurd, geb. Peize, 22-06-1890                       155
10.Jan Suurd, geb. Peize, 03-11-1892                            156

Jans Suurd overleed te Peize op 14-03-1905.
Hinderkien Lammerts overleed  te Peize op 24-04-1941.


78
Harmtien Suurd, geb. Peize, 10-07-1857
d.v. Adam Suurd en Lina Koops  (33)
Zij trouwde te Peize op 21-06-1877 met :
Folkert Veenstra, geb. Nuis (Marum), 08-01-1851
z.v. Harm Folkerts Veenstra en Geertruida Eelkes Blaauw
zie homepage ( www.home.zonnet.nl/veenstra45 )
van Jannes Veenstra, onder Kwartierstaat.

Folkert Veenstra overleed te Peize op 11-03-1931.
Harmtien Suurd overleed te Peize op 20-09-1934.
 
 
79
Jantien Suurd, geb. Peize, 05-02-1860
d.v. Adam Suurd en Lina Koops  (33)
Zij trouwde te Peize op 10-05-1884 met :
Arend Ubels, geb. Roden, 25-01-1855
z.v. Geert Ubels en Jantien Jans Vogelzang
        Hun  zoon :
        Adam Ubels, geb. Peize, 10-06-1889
        trouwde te Peize op 15-05-1915 met :
        Roelfien Geersing, geb. Peize, 01-02-1891
        d.v. Jan Geersing en Tjerkien Scheepstra,
        zie genealogie Geersing.

Arend Ubels overleed te Peize op 22-04-1894.
Jantien Suurd overleed te Peize op 12-02-1935.


80
Jan Suurd, geb. Peize, 29-10-1862
z.v. Adam Suurd en Lina Koops  (33)
Hij trouwde te Peize op 08-05-1886 met :
Helena Jacomina Luinge, geb. Peize, 21-09-1859
d.v. Gelmer Luinge en Wilhelmina Koops
Kinderen :
1. Lina Suurd, geb. Peize, 05-02-1887                           157
2. Mina Suurd, geb. Peize, 20-11-1888                          158
3. Adam Suurd, geb. Peize, 30-06-1891                         159
4. Gelmer Suurd, geb. Peize, 12-03-1894                       160
5. Jantien Suurd, geb. Peize, 08-05-1896                       161
6. Jeichien Suurd, geb. Peize, 25-04-1899                     162
6. Gelmerliena Suurd, geb. Peize, 01-03-1902                163

Jan Suurd overleed te Donderen op 24-01-1942.
Helena Jacomina Luinge overleed te Peize op 09-08-1927.


81
Janna Suurd, geb. Peize, 23-12-1864
d.v. Adam Suurd en Lina Koops  (33)
Zij trouwde te Peize op 12-05-1888 met :
Jan Venema, geb. Peize, 11-03-1861
z.v. Hendrik Venema en Jantien Koops
        Hun dochter :
        Harmtien Venema, geb. Peize, 29-08-1903
        trouwde te Roden op 28-05-1932 met :
        Hendrik Scheepstra, geb. Roden, 01-10-1904
        z.v. Albert Scheepstra en Johanna Wiekema,
        zie genealogie Scheepstra.

Jan Venema overleed te Roderwolde op 06-06-1947.
Janna Suurd overleed te Roderwolde op 06-06-1948.


82
Jaapkien Suurd, geb. Roden, 19-11-1835
d.v. Janna Suurd  (38)
Zij trouwde te Peize op 07-05-1863 met :
Albert Hendriks, geb. Peize, 26-02-1835
z.v. Jacobus Adrianus Hindriks en Margien Ebbinge
 
Albert Hendriks overleed te Peize op 30-01-1895.
Jaapkien Suurd overleed te Peize op 03-06-1902.


83
Reinder Suurd, geb. Lieveren, 30-08-1849
z.v. Margien Suurd (40)
Reinder overleed te Lieveren op 21-03-1852.
 
 
84
Reinder Zuurd, geb. Roderveld, 16-01-1840
z.v. Tjebbel Reinders Zuurd en Margaretha Goosens van der Laan (41).
Hij trouwde te Norg op 02-05-1871 met :
Bouwke van Dellen, geb. Onderdendam, 05-03-1843
d.v. Aalf Pieters van Dellen en Anje Jans Mekkes
Kinderen :
1. Annegien Zuurd, geb. Westervelde, 02-02-1872             164
2. Tjebbel Zuurd, geb. Westervelde, 07-07-1873                165
3. Grietje Zuurd, geb. Westervelde, 17-01-1875                 166
4. Jacob Zuurd, geb. Westervelde, 19-09-1876                  167
5. Levenloos kind (v), geb. Westervelde, 18-07-1878
6. Jopkien Zuurd, geb. Westervelde, 29-10-1879                168
7. Roelf Zuurd, geb. Westervelde, 14-02-1882                   169
8. Roelfien Zuurd, geb. Westervelde, 20-01-1885               170
9. Adolf Zuurd, geb. Westervelde, 27-03-1888                   171

Reinder Zuurd overleed te Westervelde 09-01-1899.
Bouwke van Dellen overleed te Westervelde op 21-11-1896.


85
Geerd (van der Laan) Zuurd, geb. Roderveld, 07-03-1844
z.v. Tjebbel Reinders Zuurd en Margaretha Goosens van der Laan (41)
Hij trouwde te Roden op 08-05-1871 met :
Fokje Hofman, geb. Een, 22-02-1830
d.v. Klaas Jans Hofman en Jantje Jans van der Scheer

Fokje Hofman overleed te Een op 08-05-1885.
Geerd Zuurd hertr. te Norg op 30-03-1887 met :
Roelfien Baving, geb. Steenbergen, 28-03-1857
d.v. Berend Jans Baving en Lammegien Wolters Buiter
sedert 15-01-1883 weduwe van Hindrik Steenbergen.
Kinderen :
1. Tjebbel Zuurd, geb. Roderveld, 21-12-1887                    172
2. Grietje Zuurd, geb. Roderveld, 24-04-1890                     173
3. Zwaantien Zuurd, geb. Roderveld, 27-05-1892                174
4. Tjebbel Zuurd, geb. Roderveld, 03-04-1894                    175
5. Geert Zuurd, geb. Roderveld, 30-03-1895                      176
 
Geerd Zuurd overleed te Norg op 06-05-1906.
Roelfien Baving overleed te Donderen op 27-10-1935.


86
Jan Zuurt, geb. Roderveld, 14-06-1849
z.v. Tjebbel Reinders Zuurd en Margaretha Goosens v.d. Laan (41)
Hij trouwde te Roden op 05-05-1877 als Jan Zuurt met :
Fokkien Hofman, geb. Een, 30-01-1847
d.v. Roelf Jans Hofman en Geesje Jans van der Scheer.
Jan Zuurts kinderen werden ook ingeschreven als Zuurt.
Kinderen :
1. Grietje Zuurt, geb. Roderveld, 04-09-1881                     177
2. Geessien Zuurt, geb. Roderveld, 07-06-1885                 178
3. Tjebbel Zuurt, geb. Roderveld, 04-06-1890                     179
4. Roelof Zuurt, geb. Roderveld, 31-08-1891                      180
 
Jan Zuurt overleed te Nieuw Roden op 23-02-1942 als Jan Zuurt.
Fokkien Hofman overleed te Roderveld op 03-07-1901.


87
Jacob Zuurd, geb. Roderveld, 21-05-1855
z.v. Tjebbel Reinders Zuurd en Margaretha Goosens v.d. Laan (41)
Overleden te Roderveld op 03-02-1860.
 
 
88
Lina Suurd, geb. Lieveren, 06-02-1853
d.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga 43)
Overleden te Lieveren op 01-03-1853.


89
Aaltien Suurd, geb. Lieveren, 04-11-1854
d.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Overleden te Lieveren op 28-08-1855.


90
Antje Suurd, geb. Lieveren, 31-10-1855
d.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Zij trouwde te Groningen op 14-12-1879 met :
Christiaan Frederik Bruist, geb. Assen, 24-06-1855
z.v. Jan Bruist en Christina van Dooren

Antje Suurd overleed te te Groningen op 18-10-1882
als Antje Zuurt.
Christiaan Frederik Bruist hertr. te Ammsterdam
op 06-08-1885 als weduwnaar van Antje Zwuurt met :
Hendrika Geertruida Geskus, geb.Meppel, 11-09-1863
d.v. Theodorus Geskus en Anna Maria Kolk.

Christiaan Bruist overleed te Amsterdam op 16-01-1936.
Hendrika Geertruida Geskus overl. Amsterdam, 08-12-1965.


91
Reinder Suurd, geb. Lieveren, 20-01-1858
z.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Hij trouwde als Reinder Zuurt te Appingedam op 06-02-1886 met :
Mettje Stoppels, geb. Appingedam, 14-03-1862
d.v. Pieter Stoppels en Hinderica Nagelsmit (van Hattem)
Kinderen :
N.B.
Zij werden alle ingeschreven onder de naam Zuurt.
1. Hinderica Zuurt, geb. Tjamsweer, 21-09-1886                        181
2. Pieter Zuurt. geb. Tjamsweer, 22-11-1887                             182
3. Geert Zuurt, geb. Tjamsweer, 301-10-1888                            183
4. Geert Reinder Zuurt, geb. Appingedam, 07-04-1890               184
5. Klaas Zuurt, geb. Appingedam, 08-05-1891                           185

Reinder Suurd overl. Apingedam op 06-01-1892 als Reinder Zuurt.
Mettje Stoppels overleed te Appingedam op 31-08-1935.


92
Aaltien Zuurt, geb. Lieveren, 02-02-1859
d.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Overleden te Lieveren op 18-04-1860 als Aaltien Zuurt.


93
Tjebbel Zuurt, geb. Lieveren, 07-08-1860
z.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Ongehuwd overleden te Ten Boer op 16-06-1879
als Tjebbel Zuurt.


94
Klaas Suurd, geb. Lieveren, 12-02-1863
z.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Hij trouwde te Groningen op 29-07-1906
als Klaas Zuurd met :
Trientje Everharda Kollé, geb. Martenshoek, 22-03-1873
d.v. Albertus Kollé en Elisabeth Hemmes
Kinderen:
N.B.
Hij werd ingeschreven als Albertus Zuurd.
1.Albertus Zuurd, geb. Groningen in 1910.                            186

Klaas Suurd overleed te Groningen op 20-05-1923
als Klaas Zuurd.
Trientje Everharda Kollé overleed te Groningen op
20-11-1937 als de weduwe van Klaas Zuurd.


95
Aaltien Zuurt, geb. Lieveren, 10-05-1864
d.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Overleden te Lieveren op 08-11-1864 als Aaltien Zuurt.


96
Aaltien Zuurt, geb. Peize , 05-08-1865
d.v. Geert Suurd en Fennegien Tjebbels Stroetinga (43)
Overleden te Peize op 02-10-1865 als Aaltien Zuurt.


97
Harm Suurd, geb. Groningen, 21-09-1870
z.v. Geert Suurd en Jiske Nijland  (43)
Hij trouwde te Hoogeveen op 03-10-1908 met :
Janna Wilmink, geb.
Hoogeveen op 07-02-1885
d.v. Harm Wilmink en Alberdina Kaptein
Wettiging een kind.
Kinderen :
1. Jan Suurd, geb. Hoogeveen, 14-09-1904                        187

Harm Suurd overleed te Groningen op 19-05-1950.
Janna Wilmink overleed te Groningen op 02-09-1960.


98
Jannes Suurd, geb. Groningen, 03-01-1873
z.v. Geert Suurd en Jiske Nijland  (43)
Hij trouwde te Hoogezand op 21-07-1900 met :
Henderika Speek, geb. Martenshoek op 08-10-1876.
d.v. Gerrit Jan Speek en Aaltje Kolk
Kinderen :
1.Geert Suurd, geb. Groningen, 09-09-1901                       188
2.Gerrit Jan Suurd, geb. Groningen, 06-04-1903                 189
3.Harm Suurd, geb. Groningen, 07-04-1905                       190
4.Aaltje Suurd, geb. Groningen, 15-03-1907                       191
5.Jiske Suurd, geb. Groningen, 05-08-1909                        192

Henderika Speek overleed te Groningen op 22-11-1910.
Na het overlijden van Henderika Speek hertr.
Jannes Suurd op 22-02-1912 te Groningen met :
Maria Margaretha Johanna Tebben,
geb.
Veendam op 12-12-1879.
d.v. Lambertus Johannes Tebben en Johanna Fikkers,
weduwe van Martinus van Klaveren.
 
Maria Margaretha Johanna Tebben overleed te Groningen
op 17-03-1912.
Na het overlijden van Maria Margaretha Johanna Tebben
hertr. Jannes Suurd te Groningen op 02-11-1913 met :
Tetje Brouwer, geb. Termunten, 24-09-1874
d.v. Hinderik Brouwer en Aaltje Oomkes.
Kinderen :
6.Johan Suurd, geb. Groningen, 02-11-1914                       193
7.Aaltje Suurd, geb. Groningen, 30-01-1916                       194         

Het huwelijk werd op 29-05-1951 te Groningen ontbonden.

Jannes Suurd overleed te Arnhem op 29-04-1964.


99
Hendrik Suurd
, geb. Groningen, 06-06-1875.
z.v. Geert Suurd en Jiske Nijland  (43)
Overleden te Groningen op 04-10-1875, 3 mnd. oud.


100
Hendrik Suurd
, geb. Groningen, 02-09-1876
z.v. Geert Suurd en Jiske Nijland  (43)
Overleden te Groningen op 29-05-1877.                                                6e generatie101

Johannes Suurd, geb. Zevenhuizen, 15-08-1867
z.v. Reinder Suurd en Elske Blaauwiekel (52)
Hij trouwde te Marum op 05-03-1892 met :
Sapke Dijkstra, geb. De Wilp, 09-10-1871
d.v. Rink Dijkstra en Trientje Jakobs Haak
Kinderen :
1. Reinder Suurd, geb. Marum, 21-08-1892                        195
2. Rink Suurd, geboren De Wilp, 27-08-1895                      196
3. Elsina Suurd, geboren De Wilp, 09-06-1898                   197
4. Jakob Suurd, geboren De Wilp, 06-03-1900                    198
5. Jakob Suurd, geboren De Wilp, 23-09-1901                    199
6. Trientje Suurd, geboren De Wilp, 22-10-1904                  200
7. Elsina Suurd, geboren De Wilp, 31-10-1906                    201

Sapke Dijkstra overleed te Almelo-Stad op 01-12-1907.
Na het overlijden van Sapke Dijkstra hertrouwde
Johannes Suurd op 18-06-1908 te Almelo met :
Johanna Ibbenhorst, geb. Almelo-stad, 18-06-1870
d.v. Gerrit Ibbenhorst en Willemina Verenjans.

Johannes Suurd overleed te De Wilp op 25-08-1946.
Johanna Ibbenhorst overleed te Enschede op 06-04-1949.


102
Trientje Suurd, geb. De Wilp , 29-08-1870
d.v. Reinder Suurd en Elske Blaauwiekel (52)
 
Kinderen :
1. Reinder Suurd, geb. De Wilp (Marum), 06-09-1891              202

Trientje Suurd trouwde te Marum 24-03-1899 met :
Derk van Dijk, geb. Marum,  07-03-1871
z.v. Aldert van Dijk en Truida Hoving.
Kinderen :
1.Aldert van Dijk, geb. Marum, 02-05-1902
2.Harm van Dijk, geb. Assen, 17-07-1915
   Hij trouwde op 09-01-1956 met :
   H.de Vries.

Trientje Suurd overleed te Assen op 09-02-1956.
Derk van Dijk overleed te Assen op 03-05-1955.


103
Geert Suurd, geb. De Wilp, 27-05-1873
z.v. Reinder Suurd en Elske Blaauwiekel (52)
Hij trouwde op 31-08-1904 te den Haag met
Jannetje Molenaar, geb. 15-03-1881 te ’s Gravenzande

Jannetje Molenaar overleed te Den Haag op 05-02-1917.
Geert Suurd hertrouwde op 30-05-1917 te den Haag met
Angenes Molenmaker, geb. 29-04-1876 te Leeuwarden
Angenes Molenmaker overleed op 30-12-1941 te den Haag.
Geert Suurd overleed te Den Haag op 02-08-1929.


104
Pieter Suurd, geb. Zevenhuizen, 11-11-1875
z.v. Reinder Suurd en Elske Blaauwiekel (52)
Hij trouwde te Smilde op 31-05-1901 met :
Cornelia Joustra, geb. Hijkersmilde, 24-07-1881
d.v. Gellius Joustra en Geertje Bruinsma
Kinderen :
1. Reinder Suurd, geb. Hijkersmilde, 18-11-1901                203
2. Gellius Suurd, geb. Hijkersmilde, 26-12-1902                 204
3. Harm Suurd, geb. Hijkersmilde in 1916                          205

Pieter Suurd overleed te Kerkeveld op 22-08-1956.
Cornelia Joustra overleed te Smilde op 20-03-1960.


105
Hendrik Suurd, geb. De Wilp, 25-07-1879
z.v. Reinder Suurd en Elske Blaauwiekel (52)

Hij overleed te De Wilp op 30-01-1889.


106
Harm Suurd, geb. Nuis, 13-06-1882
z.v. Reinder Suurd en Elske Blaauwiekel (52)
Hij trouwde te Marum op 22-04-1916 met :
Anna Tabbes, geb. Marum, 06-09-1883
d.v. Roelf Tabbes en Engeltje Gjaltema.
Wettiging één kind.
Kinderen :
1. Roelf Suurd, geb. Marum, 18-12-1909                           206
2. Reinder Suurd, geb. De Wilp, 1916                               207
3. Eeuwe Suurd, geb. De Wilp, 08-05-1919                       208
4. Elsina Suurd, geb. De Wilp, 28-10-1920                        209
5. Engeltje Suurd, geb. De Wilp, 25-06-1924                     210
6. Johannes Suurd, geb. DeWilp, 21-01-1926                    211
7. Trientje Suurd, geb. De Wilp, 20-09-1928                      212

Harm Suurd overleed te De Wilp op 09-01-1949.
Anna Tabbes overleed te De Wilp op 05-03-1944.


107
Eeuwe Suurd, geb. De Wilp, 09-03-1875
z.v. Harm Suurd en Sjoukje Rozema  (56)
Hij trouwde te Opsterland op 23-03-1902 met :
Jantje Wijkstra, geb. Bakkeveen, 28-01-1881
d.v. Jan Piers Wijkstra en Trijntje Everts Jongstra
Kinderen :
1. Trijntje Suurd, geb. De Wilp, 07-12-1902                       213
2. Sjoukje Suurd, geb. Siegerswoude, 07-04-1904             214
3. Jan Suurd, geb. Siegerswoude, 08-05-1905                   215
3A.Catharina Suurd, geb. Siegerswoude, 10-01-1909         216
4. Harm Suurd, geb. De Wilp, 01-08-1910                         217
5. Catharina Suurd, geb. De Wilp, 27-09-1911                   218
6. Pietje Suurd, geb. Bakkeveen, 22-11-1914                    219
7. Evert Suurd, geb. Bakkeveen, 04-06-1919                     220
8. Trijntje Suurd, geb. Bakkeveen, 16-02-1923                   221

Eeuwe Suurd overleed te Leek op 06-06-1956.
Jantje Wijkstra overleed te Leek op 02-03-1961.


108
Trientje Suurd, geb. De Wilp, 11-11-1878
d.v. Harm Suurd en Sjoukje Rozema  (56)
Zij trouwde te Marum op 01-11-1902 met :
Douwe Hermanus Sibma, geb. te Garijp, 21-04-1869
z.v. Hermanus Douwes Sibma en Tietje Geerts Zwolstra
weduwnaar van Iemkje Poelman.

Trientje Suurd overleed te Gorredijk op 29-12-1973.
Douwe Sibma overleed te De Wilp op 26-12-1932.


109
Roelf Suurd, geb. Emmerrunde (Emmen), 08-08-1881
z.v. Harm Suurd en Sjoukje Rozema  (56)
Ongehuwd overleden te Opsterland op 13-01-1901.


110
Jurjen Suurd, geb. Zevenhuizen, 05-07-1886
z.v. Harm Suurd en Sjoukje Duursma (56)
Hij trouwde te Opsterland op 23-03-1911 met :
Geertje Popkema, geb. Bakkeveen, 23-06-1887
d.v. Johannes Marcus Popkema en Pietertje Geerts Greertsma.
Kinderen :
1. Sjoukje Suurd, geb. Opsterland, 16-11-1911                 222
2. Johannes Suurd, geb. Opsterland, 18-06-1913              223
3. Harm Suurd, geb. Opsterland, 07-06-1915                    224
4. Pieter Suurd, geb. Opsterland,  05-09-1917                  225
5. Hans Suurd, geb. Opsterland, 11-02-1920                    226
6. Aukje Suurd, geb. Opsterland,  01-08-1922                   227
7. Markus Suurd, geb. Opsterland, 26-07-1924                 228
8. Eeuwe Suurd, geb. Jubbega, 05-08-1926                      229
9. Aaltje Suurd, geb. Schoterland, 04-04-1928                  230

Jurjen Suurd overleed te Nieuwehorne op 30-09-1971.
Geertje Popkema overleed te Nieuwehorne op 07-11-1965.


111
Anke Suurd, geb. De Wilp, 27-09-1888
d.v. Harm Suurd en Sjoukje Duursma (56)
Zij trouwde te Leek op 12-10-1907 met :
Jan de Jong, geb. Enumatil, 21-08-1881
z.v. Bonne de Jong en Jacobje Berends Drenth
Kinderen :
1.Bonne de Jong, geb. Leek, 22-07-1908
2.Sjoukje de Jong, geb. Opsterland, 09-10-1911
3.Jacoba de Jong, geb. Groningen, 02-05-1917
4.Harm de Jong, geb. Hoogezand, 07-10-1920
   Hij trouwde te Leeuwarden op 03-07-1943 met :
   G. Zwaagmans.
5.Catrinus de Jong, geb. Smallingerland, 27-12-1926
   Hij trouwde te Wijk bij Duurstede op 21-06-1951 met :
   H.J.v.d.Linden.  
6.Geertruida Bertina de Jong, geb. Tiel, 20-10-1930
   Zij trouwde op 2-12-1948 te Amersfoort met :
   W.Lakeman.

Anke Suurd overleed te Haarlem op 17-01-1969.
Jan de Jong overleed te Gouda op 27-11-1960.


112
Hans Suurd,
geb. De Wilp, 29-11-1890
z.v. Harm Suurd en Sjoukje Duursma (56)
Hij trouwde op 22-07-1915 te Opsterland met :
Klaaske van Gorkum, geb. te Lippenhuizen, 03-02-1894
d.v. Jogchum van Gorkum en Jikke Koopmans
Kinderen :
1. Jikke Suurd, geb. Siegerswoude, 27-10--1915               231
2. Harm Suurd, geb. Siegerswoude, 20-08-1917                232
3. Jogchum Suurd, geb. Siegerswoude, 18-12-1919          233
4. Jurjen Suurd, geb. Jubbega, 10-03-1926                       234

Hans Suurd overleed te Jubbega op 21-03-1948.
Klaaske van Gorkum overleed te Jubbega op 10-08-1973.


113
Saartje Suurd, geb. Haren, 24-05-1882
d.v. Reinder Suurd en Margootje Gerritsen  (57)
Ongehuwd overleden te Haren op 05-02-1930.


114
Jacobus Suurd, geb. Haren, 31-10-1889
z.v. Reinder Suurd en Margootje Gerritsen  (57)
Hij trouwde te Groningen op 10-08-1922 met :
Meike Gesina Flik, geb. Veendam, 01-07-1880
d.v. Roelf Flik en Anna van der Werf

Jacobus Suurd overleed te Haren op 22-11-1957.
Meike Gesina Flik overleed te Haren op 13-04-1969.


115
Saartje Suurd, geb. Groesbeek, 15-01-1884.
d.v. Gerardus Suurd en Grietje de Vries (58)
Zij trouwde te Amsterdam op 24-09-1914 met :
Lambert Jans Kunnen, geb. Norg, 28-09-1885
z.v. Jan Kunnen en Hendrikje Diertens

Lambert Jans Kunnen overleed te Groningen op 22-07-1948
met Amsterdam als woonplaats.
Saaertje Suurd overleed te Roden op 11-09-1959.


116
Jantien Suurd, geb. Peize, 30-06-1877
d.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema  (64)
Overleden te Peize op 08-07-1877.


117
Hendrik Suurd, geb. Peize, 27-05-1878
z.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema  (64)
Hij trouwde te Roden op 12-04-1902 met :
Jantje Bosklopper, geb. Niebert, 10-06-1875
d.v. Jan Bosklopper en Janke Tel.
Kinderen :
1. Grietje Suurd, geb. Zevenhuizen, 31-10-1904                235
2. Jan Suurd, geb. Zevenhuizen, 14-06-1907                    236
3. Frederika Suurd, geb.Zevenhuizen, 16-03-1913             237

Hendrik Suurd overleed te Zevenhuizen op 01-03-1966.
Jantje Bosklopper overleed te Zevenhuizen op 02-09-1952.


118
Hilleggien Suurd, geb. Peize, 15-10-1880
d.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema  (64)
Zij trouwde te Peize op 27-05-1905 met :
Kornelis Veninga, geb. Peize, 13-05-1878
z.v. Albert Veninga en Jantje Siegers.

Hilleggien Suurd overleed te Peize op 12-10-1957.
Kornelis Veninga overleed te Peize op 09-02-1964.


119
Jan Suurd, geb. Peize, 19-11-1882
z.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema  (64)
Hij trouwde te Peize op 18-05-1907 met :
Willemina Luinge, geb. Peize, 26-01-1887
d.v. Markus Luinge en Frederika Gleisteen.
        Willemina Luinge is een zuster van :
        Lammert Luinge, geb. Peize, 29-01-1879
        op 14-04-1906 te Peize getrouwd met :
        Geessien Brink, geb. Lieveren, 08-08-1882
        d.v. Hindrik Brink en Trientien Barkhuis,
        zie genealogie Brink.   
Kinderen :
1. Freerk Suurd, geb. Peize, 18-02-1909                          238
2. Frederika Suurd, geb. Peize, 10-11-1910                      239
3. Marcus Suurd, geb. Peize, 28-01-1913                         240
4. Grietje Suurd, geb. Peize, 10-10-1917                          241

Jan Suurd overleed te Peize op 23-07-1967.
Willemina Luinge overleed te Peize op 26-02-1971.


120
Geertje Suurd, geb. Peize, 05-10-1887
d.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema  (64)
Zij trouwde te Vries op  27-07-1912 met :
Hermannus Haijema, geb. Vries, 16-02-1889
z.v. Hendrik Haijema en Henderkien Wilkens

Geertje Suurd overleed te Vries op 03-02-1940.
Hermannus Haijema overleed te Groningen op 29-11-1939.


121
Jantien Suurd, geb. Peize, 03-02-1891
d.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema  (64)
Zij trouwde te Peize op 28-04-1917 met :
Anne Kregel, geb. Peize, 28-02-1885
z.v. Evert Kregel en Geertien van der Spoel

Jantien Suurd overleed te Oosterwolde op 20-12-1981.
Anne Kregel overleed te Winde op 23-11-1958.


122
Margien Suurd, geb. Peize,18-04-1892
d.v. Frerik Suurd en Grietje Wiekema  (64)
Zij trouwde te Roden op 11-06-1914 met :
Jan te Veld, geb. Roden, 22-10-1891
z.v. Harm Doedes te Veld en Aaltien Postema,
zie genealogie Te Veld.

Jan te Veld overleed te Groningen op 08-07-1976.
Margien Suurd overleed te Assen op 28-12-1982.


123
Lammert Suurd, geb. Peize, 15-01-1869
z.v. Hindrik Suurd en Gesien Ottens  (70)
Hij trouwde te Eelde op 18-11-1893 met :
Jantien Wichers, geb. Eelde, 11-04-1873
d.v. Wicher Wichers en Aaltien Bekkering
Kinderen :
1. Hendrik Suurd, geb. Peize, 02-04-1894                        242
2. Wicher Suurd, geb. Peize, 04-09-1895                         243
3. Wisse Suurd, geb. Peize, 20-01-1898                          244
4. Gerrit Suurd, geb. Peize, 18-07-1900                           245
5. Geessien Suurd, geb. Eelde, 12-11-1904                     246
6. Aaltien Suurd, geb. Eelde, 29-02-1908                         247

Lammert Suurd overleed te Assen op 03-07-1955.
Jantien Wichers overleed te Assen op 06-08-1945.


124
Bareld Suurd, geb. Peize, 25-01-1871
z.v. Hindrik Suurd en Gesien Ottens  (70)
Hij trouwde te Roden op 26-05-1897 met :
Renske Datema, geb. Roden, 07-01-1873
d.v. Sikke Datema en Jantien Ananias
Kinderen :
1. Geesien Suurd, geb. Peize, 10-10-1897                       248
2. Sikke Suurd, geb. Peize, 14-12-1899                           249

Bareld Suurd overleed te Peize op 18-08-1912.
Renske Datema overleed te Peize op 25-08-1905.


125
Tietje Suurd, geb. Peize, 12-09-1875
d.v. Hindrik Suurd en Gesien Ottens  (70)
Overleden te Peize op 13-09-1875.


126
Tietje Suurd, geb. peize, 05-08-1876
d.v. Hindrik Suurd en Gesien Ottens  (70)
Overleden te Peize op 25-03-1879.


127
Annegien Suurd, geb. Peize, 28-03-1880
d.v. Hindrik Suurd en Gesien Ottens  (70)
Zij trouwde te Norg op 12-04-1901 met :
Berend Jansen, geb. Norg, 07-03-1877
z.v. Geert Jansen en Reina Cazemier.
Berend Jansen, bakker van beroep, en Annegien Suurd
vestigden zich op 13-04-1901 in de gemeente Ooststellingwerf.
Aldaar werden geboren :
1. Geert Jansen, geb. Haulerwijk, 26-09-1901
    Overleden te Haulerwijk op 12-01-1902.
2. Reina Jansen, geb. Haulerwijk, 18-01-1902
    Overleden te Haulerwijk op 17-03-1903.
3. Reina Jansen, geb. Haulerwijk, 12-05-1904
    Overleden te Haulerwijk op 20-09-1904.
4. Hendrik Jansen, geb. Haulerwijk, 31-07-1905
    Hij trouwde te Zuidlaren op 18-11-1932 met :
    Neeltje Luppina Hazekamp, geb. Nieuweschans, 09-04-1910
    Hendrik overleed te Hoogeveen op 07-04-1984.
    Neeltje Luppina overleed te Drachten op 06-11-1993.
5. Reina Jansen, geb. Haulerwijk, 15-12-1906
    Overleden te Haulerwijk op 17-10-1918.
6. Geesien Jansen, geb. Haulerwijk, 23-03-1908
    Zij trouwde te Norg op n09-08-1928 met :
    Gerrit Kramer, geb. te Norg, 29-11-1906.
    Geesien Jansen overl. te Assen op 06-05-1954.
7. Geert Jansen, geb. Haulerwijk, 18-03-1909
    Hij trouwde op 05-09-1934 te Amsterdam met :
    Elise Johanna Koch, geb. Eppendorf (Dld) op 23-09-1912
    d.v. Karl Koch en Johanna Emillie Gerhold.
    Geert Jansen overleed t.g.v. een ongeval te Zandvoort op 12-07-1936.
    Elise Koch overleed te Haarlem 08-11-2001.
8. Reinder Jansen, geb. Haulerwijk, 31-05-1910
    Overleden te Haulerwijk op 25-01-1911.
9. Reina Jansen, geb. Haulerwijk, 15-11-1911
    Zij trouwde te Roden op 07-11-1936 met :
    Geert Geersing, geb. Roden, 08-12-1908
    z.v. Jannes Geersing en Harmanna Ebbinge,
    zie genealogie Geersing.

Het gezin Jansen verhuisde op 11-05-1912 naar Een.
Ook te Een was Berend Jansen bakker.

Te Een werden nog geboren :
10.Bareld Jansen, geb. te Een (Norg), 04-03-1915
    Hij trouwde te Voorst op 07-03-1936 met :
    Hendrika Eekhuis, geb. Terwolde, 11-03-1912.
    Bareld overleed te Alkmaar op 12-06-1973.
    Hendrika Eeklhuis overleed te Alkmaar op 31-07-1980.
11.Berend Jansen, geb. te Een (Norg), 21-12-1917  
    Hij trouwde te Norg op 16-01-1946 met :
    Cornelia Vogelzang, geboren te Norg, 10-04-1923
    Berend overleed te Doetinchem op 17-03-2000.
         Hun zoon :
         Geert Jansen
, geboren te Norg, 07-11-1946

            

        
is ingaande 1 juni 2002 Commissaris
         der Koningin in de provincie Overijssel.

12.Lammert Jansen, geb. te Een (Norg), 01-08-1924
    Hij trouwde te Norg op 22-09-1948 met :
    Martje Zoutman, geb. te Norg, 21-12-1924.
    Lammert overleed te Appingedam op 03-07-1992.

Annegien Suurd overleed te Gorichem op 08-10-1953.
Berend Jansen overleed te Een op 20-12-1961.


128
Wisse Suurd, geb. Peize, 05-08-1882
z.v. Hindrik Suurd en Gesien Ottens  (70)
Hij trouwde te Groningen op 05-05-1907 met :
Johanna Ensing, geb. Peize, 30-03-1880
d.v. Geert Ensing en Margaretha Ebbinge.
Kinderen :
1. Geesje Suurd, geb. Peize, 03-07-1908                         250
2. Geert Suurd, geb. Peize, 10-08-1910                           251
3. Margaretha Suurd, geb. Peize, 08-07-1917                   252

Johanna Ensing overleed te Peizae op 14-02-1967.
Wisse Suurd overleed te Groningen op 28-03-1978.


129
Tietje Suurd, geb. Peize, 18-02-1880
d.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)

Kinderen :
1. Jans Suurd, geb. Peize, 11-06-1906                             253

Tietje Suurd trouwde te Peize op 18-06-1910
Jan Kruims Buring, geb. Peize, 07-01-1875
z.v. Aldert Buring en Marchien Schuring,
zie genealogie Buring.


Jan Kruims Buring overleed te Peize op 15-11-1958.
Tietje Suurd overleed te Peize op 01-05-1961.


130
Willemtien Suurd, geb. Peize, 28-08-1882
d.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)
Overleden te Peize op 21-08-1883.


131
Fredrik Suurd, geb. Peize, 24-12-1883
z.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)


132
Bareld Suurd, geb. Peize, 22-03-1886
z.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)
Hij trouwde te Peize op 18-03-1916 met :
Johanna Buring, geb. Peize, 31-08-1888
d.v. Aldert Buring en Margien Schuring,
zie genealogie Buring.
Kinderen :
1. Jan Suurd, geb. Groningen,  03-10-1918                       254
2.Jan Bareld Suurd, geb. Groningen, 11-03-1920               255
3.Jantje Suurd, geb. Groningen, 13-10-1921                      256

Bareld Suurd overleed te Assen op 27-04-1939.
Johanna Buring overleed te Drachten op 24-12-1976.


133
Willemtien Suurd, geb. Peize, 29-12-1887
d.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)
Zij trouwde te Haren op 27-04-1907met :
Albert Hoving, geb. Haren, 12-06-1881
z.v. Albert Hoving en Albertina Takens

Willemtien Suurd overleed te Haren op 22-01-1964.
Albert Hoving overleed te Haren op 24-06-1942.


134
Jan Suurd, geb. Peize, 23-06-1891
z.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)
Hij trouwde te Peize op 11-12-1919 met :
Henderika Buring, geb. Peize, 22-02-1892
d.v. Aldert Buring en Margien Schuring,
zie genealogie Buring.

Kinderen :
1.Geertien Suurd, geb.Norg, 14-09-1920                           257
2.Margien Suurd, geb. Norg, 14-10-1932                           258

Jan Suurd overleed op 27-08-1956.
Henderika Buring overleed op 27-11-1983.


135
Johan Suurd, geb. Peize, 04-07-1894
z.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)
Hij trouwde te Peize op 16-05-1917 met :
Martha Been, geb. Peize, 15-05-1895
d.v. Hendrik Been en Jantje Kok
Kinderen :
1. Geertien Suurd, geb. Peize, 10-10-1917                        259
2. Jantje Suurd, geb. Peize, 05-11-1920                            260
3. Jantina Suurd, geb. Peize, 11-01-1923                          261
4. Hendrik Suurd, geb. Adorp, 11-05-1925                         262
5. Jan Bareld Suurd, geb. Peize, 09-01-1932                     263
6. Johan Henderikus Suurd, geb. Peize, 26-07-1936          264

Johan Suurd overleed op 31-10-1974.
Martha Been overleed te Assen op 21-07-1993.


136
Hendrik Suurd, geb. Peize, 30-01-1898
z.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)
Hij trouwde te Roden op 21-11-1946 met :
Jacoba Jonkman, geb. Hoogezand, 09-08-1899

Hendrik Suurd overleed te Groningen op 23-03-1968.
Jacoba Jonkman overleed te Peize op 23-03-1965.


137
Geertien Suurd, geb. Peize, 31-12-1900
d.v. Jan Suurd en Geertien Crüwel  (71)
Zij trouwde te Peize op 25-09-1924 met :
Hendrik Laning, geb. Peize, 17-11-1897
z.v. Jannes Laning en Geertien Buring,
zie genealogie Buring.

Geertien Suurd overleed te Roden op 14-03-1986.
Hendrik Laning overleed te Roden op 12-10-1981.


138
Grietje Suurd, geb. Eelde, 14-01-1893
d.v. Lammechien Suurd  (73)
Zij kreeg op datum huwelijk van haar moeder met
Geert Brookman op 28-07-1894 de naam Brookman.
Zij trouwde te Eelde op 05-08-1922 met :
Egbert van Veen, geboren te Eelde op 26-09-1893

Grietje Brookman ovwerleed te Ubbena op 16-05-1951.
Egbert Van Veen overleed te Ubbena op 15-05-1976.


139
Geessien Suurd, geb. Paterswolde, 03-03-1902
d.v. Egbert Suurd en Froukien Bartels  (74)
Zij trouwde te Eelde op 15-09-1928 met :
Pieter van der Ploeg, geb. Delfzijl, 30-09-1902
Het huwelijk werd op 27-09-1963 re Eelde ontbonden.

Pieter van der Ploeg overleed te Farmsum op 26-07-1974.
Geessien Suurd overleed te Delfzijl op 06-03-1982.


140
Geesje Suurd, geb. Eelde, 25-02-1900
d.v. Hendrik Suurd en Jantje Arends  (75)
Zij trouwde te Roden op 20-05-1922 met :
Albert Brink, geb. Roderveld, 26-07-1894
z.v. Willem Brink en Jeichien Luinge

Albert Brink overleed te Nieuw Roden op 06-10-1969.
Geesje Suurd overleed te Nieuw Roden op 19-07-1960.


141
Geert Suurd, geb. Eelde, 18-05-1902
z.v. Hendrik Suurd en Jantje Arends  (75)
Hij trouwde te Vries op 10-05-1930 met :
Berendina Vijfschaft, geb. Grollo, 13-06-1904
d.v. Gerrit Vijfsachft en Ida Vos.

Geert Suurd overleed te Schoonloo op 11-07-1982.
Berendina Vijfschaft overleed te Donderen op 18-05-1945.


142
Trientje Suurd, geb. Eelde, 21-01-1904
d.v. Hendrik Suurd en Jantje Arends  (75)
Zij trouwde te Eelde op 19-08-1922 met :
Roelof Jut, geb. Wanneperveen, 16-05-1900
z.v. Willem Jut en Woltertje Oosterveen.
Kinderen :
1.Woltjertje Jut, geb. te Eelde, 06-01-1923
2.Hendrik Jut, geb. te Eelde 16-07-1924
   Hij trouwde op 30-10-1954 met :
   H.Overbeek.
3.Willem Jut, geb. te Eelde, 12-11-1925
4.Geert Jut, geb. te Groningen, 09-11-1929 

Trientje Suurd overleed te Groningen op 01-05-1980.
Roelof Jut overleed te Groningen op 12-10-1986.


143
Wilhelmina Suurd, geb. Eelde, 06-12-1913
d.v. Hendrik Suurd en Jantje Arends  (75)
Overleden te Eelde op 18-0-1916.


144
Willem Hendrik Suurd, geb. Eelde, 13-01-1906
z.v. Hendrik Suurd en Jantje Arends  (75)
Overleden te Eelde op 07-02-1906.


145
Willem Hendrik Suurd, geb. 05-09-1910
z.v. Hendrik Suurd en Jantje Arends  (75)
Hij trouwde op 28-04-1932 met :
Gerhardine Wendeline Muurman, geb. in 1905 te Detern (Dld)

Gerhardine Wendeline Muurman overleed te Groningen op 25-10-1982.
Willem Hendrik Suurd overleed te Rasquert op 11-01-1993.


146
Egbert Suurd, geb. op 19-08-1915
z.v. Hendrik Suurd en Jantje Arends  (75)
Hij trouwde te Borger op 26-08-1942 met :
Fennie Stubbe, geb. te Wedde, 10-04-1917
d.v. Berend Stubbe en trijntje Strobos

Egbert Suurd overleed te Assen op 07-12-1997.
Fennie Stubbe overleed te Blijham op 03-08-2007.


147
Lina Suurd, geb. Peize, 02-08-1877
d.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Zij trouwde te Haren op 09-05-1901 met :
Kornelis Nijdam, geb. Haren, 21-06-1874
z.v. Andries Nijdam en Geesje Schut

Lina Suurd overleed te Haren op 01-02-1940.
Kornelis Nijdam overleed te Haren op 10-05-1931.


148
Aaltje Suurd, geb. Peize, 09-10-1878
d.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Overleden te Peize op 30-03-1879.


149
Aaltje Suurd, geb. Peize, 22-12-1880
d.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Zij trouwde te Peize op 02-11-1907 met :
Johannes Garlich, geb. Roden, 18-04-1883
z.v. Jakobus Garlich en Albertje Huiting

Aaltje Suurd overleed te Peize op 02-09-1955.
Johannes Garlich overleed te Peize op 02-10-1951


150
Albert Suurd, geb. Peize, 14-01-1882
z.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Hij trouwde te Peize op 05-11-1904 met :
Jantje Bartol, geb. Peize, 13-03-1881
d.v. Hendericus Bartol en Jantien Brink
    en een zuster van Roelof Bartol, getrouwd met
    Antien Been.
    Hun dochter Geertje Bartol (03-09-1918),
    trouwde met Hindrik Kemkers (27-12-1909),
    zie genealogie Kemkers.
Kinderen :
1. Jans Suurd, geb. Peize, 30-03-1905                            265
2. Henderikus Suurd, geb. Peize, 31-10-1906                   266
3. Hendrik Suurd, geb. Peize, 13-07-1908                        267
4. Jan Suurd, geb. Peize, 18-12-1909                              268
5. Albert Suurd, geb. Peize, 17-10-1911                          269
6. Cornelis Suurd, geb. Peize, 09-07-1913                       270
7. Jantje Suurd, geb. Peize, 17-07-1915                          271
8. Roelof Suurd, geb. Peize, 28-04-1917                          272
9. Hermannus Suurd, geb. Peize, 29-10-1919                  273
10.Annechienus Suurd, geb. Peize, 05-11-1925               274

Albert Suurd overleed te Groningen op 13-07-1977.
Jantje Bartol overleed te Groningen op 30-05-1934.


151
Hendrik Suurd, geb. Peize, 20-11-1882
z.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Overleden te Peize op 03-12-1882.


152
Henderkien Suurd, geb. Peize, 30-07-1887
d.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Overleden te Peize op 01-04-1888.


153
Hendrik Suurd, geb. Peize, 26-07-1889
z.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Overleden te Peize op 12-08-1889.


154
Jan Suurd, geb. Peize, 26-07-1889
z.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Overleden te Peize op 05-09-1889.


155
Hendrik Suurd, geb. Peize, 22-06-1890
z.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Hij trouwde te Peize op 06-05-1916 met :
Albertien Beuving, geb. Peize, 21-02-1893
d.v. Hendrik Beuving en Hinderkien Hajema
Kinderen :
1. Jans Suurd, geb. Peize, 04-04-1917                           275
2. Hendrik Suurd, geb. Peize, 29-08-1918                       276
3. Hinderikus Suurd, geb. Peize, 29-12-1920                   277

Hendrik Suurd overleed te Groningen op 18-12-1975.
Albertien Beuving overleed te Peize op 29-01-1975.


156
Jan Suurd, geb. Peize, 03-11-1892
z.v. Jans Suurd en Hinderkien Lammerts  (77)
Ongehuwd overleden op 13-11-1953.


157
Lina Suurd, geb. Peize, 05-02-1887
d.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge  (80)
Zij trouwde te Peize op 11-05-1912 met :
Arjen van der Veen, geb. Leek, 23-05-1885
z.v. Hendrik van der Veen en Gerritje Alkema

Lina Suurd overleed te Vries op 07-06-1968.
Arjen van der Veen overleed te Assen op 19-11-1971.


158
Mina Suurd, geb. Peize, 20-11-1888
d.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge  (80)
Zij trouwde te Peize op 11-05-1912 met :
Willem Roffel, geb. Leek, 12-11-1887
z.v. Aldert Roffel en Lemke Cazemier

Mina Suurd overleed op13-09-1977.
Willem Roffel overleed op 07-03-1957.


159
Adam Suurd, geb. Peize, 30-06-1891
z.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge  (80)
Hij trouwde te Peize op 19-04-1919 met :
Lammechien Bathoorn, geb. Peize, 24-07-1898
d.v. Derk Bathoorn en Jantien Brink,
zie genealogie Brink.

Kinderen :
1. Jan Suurd, geb. Peize, 04-12-1919                             278
2. Jantje Suurd, geb. Peize, 17-01-1921                          279
3. Dirk Suurd, geb. Peize, 15-11-1926                            280
4. Dirkina Helina Suurd, geb. Peize, 19-08-1929              281

Adam Suurd overleed te Peize op 13-04-1978.
Lammechien Bathoorn overleed te Peize op 29-06-1978.


160
Gelmer Suurd, geb. Peize, 12-03-1894
z.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge  (80)
Overleden te Peize op 21-03-1901.


161
Jantien Suurd, geb. Peize, 08-05-1896
d.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge  (80)
Zij trouwde te Peize op 13-09-1913 met :
Geert Been, geb. Peize, 14-01-1894
z.v. Sikke Been en Albertien Geersing

Jantien Suurd overleed op 01-08-1980.
Geert Been overleed op 20-07-1973.


162
Jeichien Suurd, geb. Peize, 25-04-1899
d.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge  (80)
Zij trouwde te Peize op 15-12-1917 met :
Albert Buring, geb. Peize, 23-12-1873
z.v. Aldert Buring en Margien Schuring,
zie genealogie Buring.

Albert Buring overleed te Peize op 31-07-1961.
Jeichien Suurd overleed te Peize op 17-05-1967.


163
Gelmerliena Suurd, geb. Peize, 01-03-1902
d.v. Jan Suurd en Helena Jacomina Luinge  (80)
Zij trouwde te Groningen op 02-09-1929 met :
Jan Thobokholt, geboren te Groningen op 04-01-1904

Gelmerliena Suurd overleed te Wolvega op 01-03-1988.
Jan Thobokholt overleed te Wolvega op 25-08-1989.


164
Annegien Zuurd, geb. Westervelde, 21-02-1872
d.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Zij trouwde te Roden op 09-11-1901 met :
Jan Geersing, geb. Roden, 16-10-1875
z.v. Geert Geersing en Jaapkien Talens,
zie genealogie Geersing.
Kinderen :
1.Jaapkien Geersing, geb. Roden, 09-03-1902

Annegien Zuurd overleed te Roden op 07-12-1936.
Jan Geersing overleed te Roden op 28-05-1974.
N.B.
Hij was de klokkenluider van Roden.


165
Tjebbel Zuurd, geb. Westervelde, 07-07-1873
z.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Hij trouwde te Vries op 26-06-1915 met :
Jantje Been, geb. Foxwolde, 30-07-1883
d.v. Geert Been en Trientien Suurd,
zie onder nummer 64.
Kinderen :
1.Reinder Zuurd, geb. Donderen, 14-11-1916                   282
2.Geert Zuurd, geb. Donderen, 31-01-1918                      283
3.Trientinus Zuurd, geb. Donderen, 09-05-1922                284

Tjebbel Zuurd overleed te Donderen op 29-06-1960.
Jantje Been overleed te Donderen op 14-11-1944.


166
Grietje Zuurd, geb. Westervelde, 17-01-1875
d.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Zij trouwde te Norg op 04-05-1895 met :
Gooszen Beukema, geb. Donderen, 09-07-1866
z.v. Klaas Beukema en Jantje Boer

Grietje Zuurd overleed te Donderen op 06-03-1930.
Gooszen Beukema overleed te Vries op 21-02-1945.


167
Jacob Zuurd, geb. Westervelde, 19-09-1876
z.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Overleden te Westervelde op 14-04-1877.


168
Jopkien Zuurd, geb. Westervelde, 29-10-1879
d.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Zij trouwde te Vries op 28-12-1901 met :
Johannes Lubberts, geb. Donderen, 13-06-1872
z.v. Gerrit Lubberts (28-10-1833) en Jantien Bijker (18-03-1839),
zie genealogie Lubbers.
Kinderen :
1.Jantien Lubberts, geb. Donderen, 30-05-1902
   Overleden te Donderen op 15-04-1993.
2.Gerrit Lubberts, geb. Donderen in 1906
   Overleden te Donderen op 06-06-1914, 8 jr. oud.
3.Tjebbel Lubberts, geb. Donderen in 1910
   Overleden te Donderen, 14-05-1911, 15 mnd. oud.
4.Tjebbel Lubberts, geb. Donderen, 09-05-1914
   Overleden te Donderen op 15-11-2001.

Jopkien Zuurd overleed te Donderen op 03-02-1965.
Johannes Lubberts overleed te Vries op 05-12-1966.


169
Roelf Zuurd, geb. Westervelde, 14-02-1882
z.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Overleden te Westervelde op 13-11-1883.


170
Roelfien Zuurd, geb. Westervelde,  20-01-1885
d.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Zij trouwde te Norg op 05-05-1917 met :
Eite Ensing, geb. Alteveer, 27-03-1884
z.v. Jan Ensing en Jantien Hagedoorn

Roelfien Zuurd overleed op 28-06-1971.
Eite Ensing overleed op 02-10-1982.


171
Adolf Zuurd, geb. Westervelde, 27-03-1888
z.v. Reinder Zuurd en Bouwke van Dellen  (84)
Hij trouwde te Eelde op 11-05-1918 met :
Willemtien Boerema, geb. Paterswolde, 03-12-1888
d.v. Lammert Boerema en Annechien Bonder,
zie genealogie Bonder.

Kinderen :
1.Lammert Zuurd, geboren op 15-01-1919                            285
2.Boukje Zuurd, geboren te Eelde op 08-03-1923                  286
 
Adolf Zuurd overleed te Noordlaren op 02-08-1940.
Willemtien Boerema overleed te Noordlaren op 30-04-1965.


172
Tjebbel Zuurd, geb. Roderveld, 21-12-1887
z.v. Geerd Zuurd en Roelfien Baving  (85)
Overleden te Roderveld op 04-12-1888.


173
Grietje Zuurd, geb. Roderveld, 24-04-1890
d.v. Geerd Zuurd en Roelfien Baving  (85)
Zij trouwde te Hoogkerk op 02-05-1914 met :
Jakob Huizinga, geb. Leegkerk, 14-02-1887
z.v. Geert Huizinga en Eltje ter Veen.
Kinderen :
1.Eltje Huizinga, geb. te Leek, 02-02-1915
   Zij trouwde op 28-11-1936 met :
   Hendrik C. Zeven

Jakob Huizinga overleed te Tolbert op 19-02-1918.

Kinderen :
2.Roelfien Zuurd, geb. op 11-02-1920                                  287

Grietje Zuurd hertrouwde te Sappemeer op 27-01-1923 met :
Jan Palland, geboren te Sappemeer, 19-02-1890
z.v. Dirk Palland en Anna de Raad
Kinderen :
1.Anna Alida Palland, geb. AQppingedam, 19-05-1914
   Zij trouwde op 21-05-1938 met :
   Adrianus Kruijer
2.Klaas Palland, geb. Appingedam, 13-11-1918
   Hij trouwde op 07-06-1941 met :
   Grietje Buurke
3.Dirk Palland, geb. te Sappemeer, 20-08-1924
   Hij trouwde met :
   Elsiena Lemain

Jan Palland overleed te Bellingwolde op 13-05-1973.


174
Zwaantien Zuurd, geb. Roderveld, 27-05-1892
d.v. Geerd Zuurd en Roelfien Baving  (85)
Overleden te Roderveld op 07-03-1893.


175
Tjebbel Zuurd, geb. Roderveld, 03-04-1894
z.v. Geerd Zuurd en Roelfien Baving  (85)
Overleden te Roderveld op 30-05-1896.


176
Geert Zuurd, geb. Roderveld, 30-03-1895
z.v. Geerd Zuurd en Roelfien Baving  (85)
Overleden te Roderveld op 05-04-1896.


177
Grietje Zuurt, geb. Roderveld, 04-09-1881
d.v. Jan Zuurt en Fokkien Hofman (86)
Ongehuwd overleden te Nieuw Roden op 12-03-1944.


178
Geessien Zuurt, geb. Roderveld, 07-06-1885
d.v. Jan Zuurt en Fokkien Hofman (86)
Zij trouwde te Roden op 17-03-1906 met :
Roelof van Zonneveld, geb. Roderveld, 03-10-1883
z.v. Roelf van Zonneveld en Grietien Roede en
     een broer van Truida van Zonneveld
     d.d. 30-05-1914 te Roden getrouwd met :
     Tjebbel Zuurt, geb. Roderveld, 04-06-1890,
     zie onder nr. 169.
        Roelof van Zonnevelds zoon :
            Tjebbel van Zonneveld, geb. Roden, 10-05-1911
            trouwde te Vries op 09-02-1939 met :
            Wemeltien Scheepstra, geb. Vries, 11-08-1910
            d.v. Ananias Scheepstra en Ubelina Rebbers,
            zie genealogie Scheepstra.
     en een broer van
     Egbert van Zonneveld, geb. Roderveld, 21-07-1881
     getrouwd met :
     Jantje Belga, geb. Roden, 14-03-1881,
     zie onder nr. 169.

Geessien Zuurt overleed te Nieuw Roden op 09-12-1970.
Roelof van Zonneveld overleed te Nieuw Roden op 01-07-1939.


179
Tjebbel Zuurt, geb. Roderveld, 04-06-1890
z.v. Jan Zuurt en Fokkien Hofman (86)
Hij trouwde te Roden op 30-05-1914 met :
Truida van Zonneveld, geb. Roderveld, 20-07-1891
d.v. Roelf van Zonneveld en Grietien Roede en
     een zuster van :
     Roelof van Zonneveld, geb. Roderveld, 03-10-1883
     d.d. 17-03-1906 te Roden getrouwd met :
     Geessien Zuurt, geb. Roden, 07-06-1885
     d.v. Jan Zuurt en Fokkien Hofman,
     zie onder nummer  168
     en een zuster van :
     Egbert van Zonneveld, geb. Roderveld, 21-07-1881
     getrouwd met :
     Jantje Belga, geb. Roden, 14-03-1881,
     zie genealogie Belga, onder nr. 37.
Kinderen :
1. Fokkien Zuurt, geb. Roderveld, 26-07-1914                    288
2. Grietien Zuurt, geb. Roderveld, 17-07-1916                    289
3. Jan Zuurt, geb. Roderveld, 21-01-1918                           290
4. Roelf Zuurt, geb. Roderveld, 17-04-1920                        291
5. Geert Zuurt, geb. Roderveld, 26-12-1922                        292
6. Marinus Zuurt, geb. Roderveld, 12-08-1925                    293

Tjebbel Zuurt overleed te Nieuw Roden op 19-11-1927.
Het gezin vertrok op 27-04-1932 naar Groningen.
Truida van Zonneveld overleed te Groningen op 11-12-1993.


180
Roelof Zuurt, geb. Roderveld, 31-08-1891
z.v. Jan Zuurt en Fokkien Hofman (86)
Overleden te Roderveld op 31-08-1892.


181
Hinderica Zuurt, geb. Tjamsweer, 21-09-1886
d.v. Reinder Suur(t)d en Mettje Stoppels (91)
Zij trouwde te Woubrugge op 18-05-1911 met :
Gerrit de Haas, geb. Haarlemmermeer, 22-10-1880
z.v. Dirk de Haas en Hermina van Velzen
Kinderen :
1.Hermina Mettje de Haas, geb. op 27-03-1912
2.Reinder de Haas, geb. op 25-10-1914
   Hij trouwde te Rotterdam op 01-09-1937.
3.Hinderica de Haas, geb. op 29-08-1916
   Zij trouwde te Rotterdam op 17-07-1935 met :
   C.H. Houtzager.
4.Gerrit de Haas, geb. op 30-03-1918
   Hij trouwde te Rotterdam op 28-03-1956 met :
   J.Verhagen.
5.Pieternella de Haas, geb. op 25-12-1921
   Zij trouwde te Rotterdam op 02-01-1947 met :
   S. Dimitrakopoulos. 
N.B.
Alle kinderen werden te Rotterdam geboren.

Hinderica Zuurt overleed te Rotterdam op 11-10-1947.
Gerrit de Haas overleed te Rotterdam op 20-01-1975.


182
Pieter Zuurt, geb. Tjamsweer, 22-11-1887
z.v. Reinder Suur(t)d en Mettje Stoppels (91)
Ongehuwd overleden te Appingedam op 10-12-1931.


183
Geert Zuurt, geb. Tjamsweer, 30-10-1888
z.v. Reinder Suur(t)d en Mettje Stoppels (91)
Overleden te Tjamsweer op 21-02-1889.


184
Geert Reinder Zuurt, geb. Appingedam, 07-04-1890
z.v. Reinder Suur(t)d en Mettje Stoppels (91)
Overleden te Tjamsweer op 06-11-1890, 5 mnd. oud.


185
Klaas Zuurt, geb. Appingedam, 08-05-1891
z.v. Reinder Suur(t)d en Mettje Stoppels (91)
Overleden te Appingedam op 02-01-1892, 7 mnd. oud.


186
Albertus Zuurd, geb. Groningen, 05-02-1910
z.v. Klaas Suurd en Trientje Everhardus Kollé  (94)
N.B.
Albertus werd ingeschreven als Albertus Zuurd.
Hij trouwde op 24-03-1938 te Groningen met :
Aafke Korneliske Melessen, geb. Zuidlaren, 23-01-1916
Kinderen
1. Jantina Zuurd, geb. te Groningen, 20-05-1945.               294

Albertus Zuurd overleed te Groningen op 26-07-1950.


187
Jan Suurd, geb. Hoogeveen, 14-09-1904
z.v. Harm Suurd en Janna Wilmink  (97)
Overleden te Hoogeveen op 09-12-1910.


188
Geert Suurd, geb. Groningen, 09-09-1901
z.v. Jannes Suurd en Henderika Speek  (98)
Hij trouwde op 29-12-1938 met :
E.D.A.Conrad.


189
Gerrit Jan Suurd, geb. Groningen, 06-04-1903
z.v. Jannes Suurd en Henderika Speek  (98)
Hij trouwde op 24-12-1928 met :
G.Schenkel.


190
Harm Suurd, geb. Groningen, 07-04-1905
z.v. Jannes Suurd en Henderika Speek  (98)


191
Aaltje Suurd, geb. Groningen, 15-03-1907
d.v. Jannes Suurd en Henderika Speek  (98)


192
Jiske Suurd, geb. Groningen, 05-08-1909
d.v. Jannes Suurd en Henderika Speek  (98)
Zij ytrouwde op 27-02-1936 met :
M.Luiken.


193
Johan Suurd, geb. Groningen, 02-11-1914
z.v. Jannes Suurd en Tetje Brouwer  (98)


194
Aaltje Suurd, geb. Groningen, 30-01-1916
z.v. Jannes Suurd en Tetje Brouwer  (98)
                                            7e generatie195
Reinder Suurd, geb. Marum, 21-08-1892
z.v. Johannes Suurd en Sapke Dijkstra  (101)
Hij trouwde te Marum op 11-04-1914 met :
Metje Jagersma, geb. Marum, 15-09-1884
d.v. Ate Jagersma en Klaaske Stobbe
Kinderen :
1. Sapke Suurd, geb. De Wilp, 16-05-1915                    295
2. Klaaske Suurd, geb. De Wilp, 21-06-1917                 296
3. Johanna Suurd, geb. De Wilp 05-10--1919                297
4. Atelina Suurd, geb. De Wilp -0-05-1921                    298
5. Elsina Suurd, geb. De Wilp, 08-04-1923                    299
6. Jan Suurd, geb. De Wilp, 23-05-1925                        300
7. Rienk Suurd, geb. De Wilp, 17-04-1930                      301

Reinder Suurd overleed op 01-08-1983.
Metje Jagersma overleed op 23-06-1977.


196
Rink Suurd, geboren De Wilp, 27-08-1895
z.v. Johannes Suurd en Sapke Dijkstra  (101)
Overleden te Rottum op 26-03-1983.


197
Elsina Suurd, geboren De Wilp, 09-06-1898
d.v. Johannes Suurd en Sapke Dijkstra  (101)
Overleden te Wilp op 12-04-1905.


198
Jakob Suurd, geboren De Wilp, 06-03-1900
z.v. Johannes Suurd en Sapke Dijkstra  (101)
Overleden te De Wilp op 17-03-1900.


199
Jakob Suurd, geboren De Wilp, 23-09-1901
z.v. Johannes Suurd en Sapke Dijkstra  (101)
Overleden te De Wilp op 23-04-1905.


200
Trientje Suurd, geboren De Wilp, 22-10-1904
d
.v. Johannes Suurd en Sapke Dijkstra  (101)
Overleden te De Wilp op 23-04-1905.


201
Elsina Suurd, geboren De Wilp, 31-10-1906
d.v. Johannes Suurd en Sapke Dijkstra  (101)
Zij trouwde te Marum op 03-03-1928 met
Jannes Dijkstra, geb. te De Wilp, 19-03-1907.
z.v. Johannes Dijkstra en Iekje Venema
Kinderen :
1.Johannes Dijkstra, geb. Marum, 28-06-1928
2.Sapke Dijkstra, geb. Marum, 01-02-1932
3.Iekje Dijkstra, geb. Marum, 12-08-1944
4.Johanna Wilhelmina Geertruida Dijkstra,
   geboren te Marum, 06-02-1946.

Elsina Suurd overleed te De Wilp op 12-03-1980.
Jannes Dijkstra overleed te De Wilp op 12-09-2000.


202
Reinder Suurd, geb. Marum, 06-09-1891
z.v. Trientje Suurd  (102)
Hij trouwde te Clinge op 08-12-1915 met :
Febronia Amelia Matheeuwsen, geb. Meerdonck (België), 22-10-1893
d.v. Theofiel Matheeuwsen en Barbara de Koninck.
Kinderen :
1.Cyriel Ferdinand Suurd, geb. Meerdonk (St.Gilles Waas), 21-10-1913       302
2.Rozalia Magdalena Suurd, geb. Clinge (België), 04-09-1916                     303
3.Barbara Trijntje Suurd, geb. Assen, 07-09-1920                                       304
4 Elska Reina Suurd, geb. Assen, 06-02-1923                                           305
5.Reinder Theophile Suurd, geb. Ocquerre (Fr.), 27-12-1929                        306


 
                    Het gezin Suurd-Matheeuwsen woonde in België en in Frankrijk.
                    Hun nageslacht woont merendeels nog in België en in Frankrijk.

Reinder Suurd, zijn echtgenote en hun jongste zoon Reinder Theophile keerden kort na de
2e wereldoorlog terug naar Nederland.

Reinder Suurd overleed te Assen op 07-08-1981.
Febronia Amelia Matheeuwsen overleed te Assen op 18-01-1981.


203
Reinder Suurd, geb. Hijkersmilde, 18-11-1901
z.v. Pieter Suurd en Cornelia Joustra  (104)
Overleden te Hijkersmilde op 04-08-1903.


204
Gellius Suurd, geb. Hijkersmilde, 26-12-1902
z.v. Pieter Suurd en Cornelia Joustra  (104)
Hij trouwde te Smilde op 04-07-1924 met :
Harmanna Kuik, geb. Kloosterveen, 20-06-1900
d.v. Roelof Kuik en Zwaantje Kuperus.

Gellius Suurd overleed te Smilde op 27-11-1976.
Harmanna Kuik overleed te Smilde op 15-05-1966.


205
Harm Suurd, geb. Smilde in 1916
z.v. Pieter Suurd en Cornelia Joustra  (104)
Overleden te Groningen op 19-02-1917, 5 mnd. oud.


206
Roelf Suurd, geb. Marum, 18-12-1909
z.v. Harm Suurd en Anna Tabbes  (106)
Hij trouwde te Ooststellingwerf op 07-05-1937 met :
Geertje Frieswijk, geb. Oostst.werf, 03-01-1917
Kinderen :
1. Levenloos kind (m), geb. Zevenhuizen, 16-04-1938
2. Harm Suurd, geb. Groningen, 18-09-1940                         307
3. Maaike Suurd, geb. Groningen, 04-08-1947                      308
4. Reinder Suurd (verdere gegevens ontbreken)                     309

Roelf Suurd overleed te Groningen op 13-11-1983.


207
Reinder Suurd, geb. Marum, 05-01-1918
z.v. Harm Suurd en Anna Tabbes  (106)
Hij trouwde te Marum op 04-08-1945 met :
Trijntje van der Wal, geb. Ooststellingwerf, 21-05-1924
Kinderen :
1.Harm Zweitze Suurd, geb. te Marum, 07-06-1946              310
2.Juriena Suurd, geb. te Marum, 16-04-1951                        311
3.Anna Suuured, geb te Marum, 21-08-1957                        312
4.Zweitze Harm Suurd, geb. te Marum, 18-09-1964              313

Reinder Suurd overleed te Drachten op 19-10-1997.
Trijntje van der Wal overleed te Marum op 18-06-1981.


208
Eeuwe Suurd, geb. De Wilp, 08-05-1919
z.v. Harm Suurd en Anna Tabbes  (106)
Hij trouwde te Opsterland op 22-07-1943 met :
Hinke Wijkstra, geb. Opsterland, 26-06-1924
Kinderen :
1.Harm Suurd, geb. Marum, 08-01-1944                              314
2.Sijtze Suurd, geb. te Opsterland, 16-05-1945                    315
3.Anna Suurd, geb. Wieringerwaard, 23-10-1950                  316
4.Pieter Hendrik Suurd, geb. te Zijpe, 02-05-1953                 317
5.Roelf Suurd, geb. te Zijpe, 16-02-1962                              318

Het huwelijk werd te Opsterland op 29-12-1987 ontbonden.

Eeuwe Suurd overleed te Den Helder op 27-04-1995.


209
Elsina Suurd, geb. De Wilp, 28-10-1920
d.v. Harm Suurd en Anna Tabbes  (106)
Zij trouwde te Marum op 09-05-1942 met :
Tiem Lulofs, geb. Winschoten, 12-01-1915

Elsina Suurd overleed te Den Helder op  04-09-1986.
Tiem Lulofs overleed te Den Helder op 04-12-1999.


210
Engeltje Suurd, geb. De Wilp, 25-06-1924
d.v. Harm Suurd en Anna Tabbes  (106)
Zij trouwde te Zwaagwesteinde op 29-06-1945 met :
Frederik Pieter Westerhoff, geb. Arnhem, 11-06-1923.

Frederik Pieter Westerhoff overleed te Arnhem op 01-07-1984.


211 
Johannes Suurd, geb. DeWilp, 21-01-1926
z.v. Harm Suurd en Anna Tabbes  (106)
Geëmigreerd naar Canada met een meisje
uit Assen (en haar ouders).
 

212
Trientje Suurd, geb. De Wilp, 20-09-1928
d.v. Harm Suurd en Anna Tabbes  (106)
Zij trouwde te Leek op 09-01-1946 met :
Ewe Poeder, geb. Leek, 07-04-1921
z.v. Hindrik Poeder en Martje Ruiter
Kinderen :
1. Anna Poeder, geb. Groningen, 04-10-1946
Het huwelijk werd op 19-08-1950 te Leek ontbonden.

Ewe Poeder overleed te Nieuw Roden op 26-07-1970.
Trientje Suurd overleed te Wieringerwaard op 29-08-1990


213
Trijntje Suurd, geb. De Wilp, 07-12-1902
d.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Ongehuwd overleden te Bakkeveen op 02-06-1918.


214
Sjoukje Suurd, geb. Siegerswoude, 07-04-1904
d.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Zij trouwde te Leek op 28-04-1923 met :
Jakob Pruim, geb. Zevenhuizen, 12-12-1899
z.v. Thomas Pruim en Jantje Jansen.

Sjoukje Suurd overleed te Surhuizum op 16-10-1894.
Jakob Pruim overleed te Surhuizum op 05-08-1881.


215
Jan Suurd, geb. Siegerswoude, 08-05-1905
z.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Hij trouwde te Leek op 28-04-1928 met :
Jantje Smilda, geb. Zevenhuizen, 14-06-1905 
d.v. Abel Smilda en Gelske Bosklopper
Kinderen :
1. Eeuwe Suurd, geb. Roderveld, 10-08-1928                      319
2. Gelske Jantje Suurd, geb. Zev.huizen, 02-04-1932           320
3. Jantje Suurd, geb. Zevenhuizen, 17-11-1941                    321

Jan Suurd overleed te Leek op 19-01-1989.
Jantje Smilda overleed te Leek op 22-08-1985.


216
Catharina Suurd, geb. Siegerswoude, 10-01-1909
d.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Overleden te De Wilp op 10-04-1910.


217
Harm Suurd, geb. De Wilp, 01-08-1910
z.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Hij trouwde te Leek op 27-04-1929 met :
Hiltje Pijpker, geb. De Wilp op 28-09-1909
d.v. Juke Pijpker en Hendrika Dijkema
        en een zuster van :
        Jan Pijpker, geb. De Wilp, 22-08-1906
        d.d. 25-05-1929 te Leek getrouwd met :
        Catharina Suurd, geb. De Wilp, 27-09-1911,
        zie onder nummer 189.
Kinderen :
1. Hendrika Suurd, geb. Garnwerd, 26-10-1929                  322
2. Jantje Suurd, geb. te Garnwerd, 06-10-1935                   323

Harm Suurd overleed te Zuidhorn op 19-10-1992.
Hiltje Pijpker overleed te Zuidhorn op 21-04-1989.

218
Catharina Suurd, geb. De Wilp, 27-09-1911
d.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Zij trouwde te Leek op 25-05-1929 met :
Jan Pijpker, geb. De Wilp, 22-08-1906
z.v. Juke Pijpker en Hendrika Dijkema
        en een broer van :
        Hiltje Pijpker, geb. De Wilp op 28-09-1909
        d.d. 27-04-1929 te Leek getrouwd met :
        Harm Suurd, geb. De Wilp, 01-08-1910,
        zie onder nummer 188.

Jan Pijpker overleed te Aduard op 17-10-1955.
Catharina Suurd overleed te Aduard op 13-10-2006.


219
Pietje Suurd, geb. Bakkeveen, 22-11-1914
d.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Zij trouwde te Leek op 23-02-1935 met :
Ewe Heine Poeder, geb. te Zevenhuizen, 03-01-1915
z.v. Heine Poeder en Roelfke Feenstra.
Kinderen :
1.Heine Poeder, geb. Leek, 20-05-1935
   Hij overleed te Leek op 11-06-1935
2.Roelfke Poeder, geb. Leek, 30-09-1937
   Zij trouwde op 06-02-1959 te Leek met :
   Manus Nijboer, geb. Surhuisterveen, 17-04-1934
3.Eeuwe Poeder, geb. Leek, 13-01-1943.
   Hij trouwde te Leek op 19-06-1964 met :
   Grietje Mina Heddema, geb. Haulerwijk, 17-01-1946
   Kinderen :
   1. Mathilda Petra Greta Poeder, geb. Groningen, 26-12-1964
       Zij trouwde trouwde te Groningen op 17-02-1986 met :
       Albert Bruggeman, geb. Groningen, 09-12-1959
       Het huwelijk werd ontbonden.
       Mathilde Petra Greta Poeder hertr. te Wedde op 02-10-2006 met
       Kornelis Straat, geb. te Blijham op 24-01-1971.
   2. Eddy Harald Poeder, geb. Groningen, 26-12-1970
       Hij woont samen met :
       Esther Schmidt, geb. te Groningen, 01-05-1975
       Kinderen :
       1. Jersey Schmidt, geb. Groningen, 15-12-2004
       2. Meadow Schmidt, geb. Groningen, 27-04-2007
       3. Casey Schmidt. geb. Groningen, 18-12-2008

   Het huwelijk van Eeuwe en Grietje Mina werd in 1990 ontbonden.
   Eeuwe Poeder hertrouwde te Groningen op 01-08-1996 met :
   Wilhelmina Everdina Dijkstra, geb. te Ede, 20-12-1951.

Pietje Suurd overleed te Nieuw-Roden op 21-12-1985.
Ewe Heine Poeder overleed te Nieuw-Roden op 11-04-2005.


220
Evert Suurd, geb. Bakkeveen, 04-06-1919
z.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Hij trouwde te Bakkeveen op 01-12-1944 met :
Geertje Kats, geb. Houtigehage, 26-02-1922 
Kinderen :
1.Jeltje Suurd, geb. Haulerwijk, 11-03-1945                        324
2.Jantje Suurd, geb. Haulerwijk, 19-05-1951                       325
3.Sjoukje Suurd, geb. Haulerwijk, 01-06-1952                     326
4.Mindert Suurd, geb. Haulerwijk, 01-06-1952                     327

Evert Suurd overleed te Haulerwijk op 07-09-2004.
Geertje Kats overleed te Haulerwijk op 23-05-1990.


221
Trijntje Suurd, geb. Bakkeveen, 16-02-1923
d.v. Eeuwe Suurd en Jantje Wijkstra  (107)
Zij trouwde te Leek op 17-05-1941 met :
Ieuwe Sikkema, geb. Grootegast, 03-10-1920

Trijntje Wijkstra overleed te Nieuw-Roden op 13-04-1999.
Ieuwe Sikkema overleed te Zuidhorn op 06-09-1974.


222
Sjoukje Suurd, geb. Opsterland, 16-07-1911
d.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Zij trouwde op 16-11-1939 te Ooststellingwerf met :
Hedzer van der Velde, geb. Donkerbroek, 13-08-1914
Kinderen :
7 in  aantal.
Sjoukje Suurd overleed te Seefeld (Dld) op 02-07-1997.
Hedzer van der Velde overleed op 16-12-1998 te Seefeld (Dld).


223
Johannes Suurd, geb. Opsterland, 18-06-1913
z.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Hij trouwde te Ooststellingwerf met :
Jantje van de Bij
Kinderen :
4 in aantal.
Johannes Suurd overleed in april 1969 te Redcliff Alberta in Canada.
Jantje van der Bij overleed te Ontario in Canada.


224
Harm Suurd, geb. Opsterland, 07-06-1915
z.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Hij trouwde
op 11-05-1939 te Ooststellingwerf met :
Jeltje Veenstra
Kinderen :
2 in aantal.
Harm overleed te Cavan in Canada.
Jeltje Veenstra overleed te Cavan in Canada.


225
Pieter Suurd, geb. Siegerswoude, 05-09-1917
z.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Hij trouwde op 19-03-1943 te Ooststellingwerf met :
Aaltje Haveman
Kinderen :
4 in aantal.
Pieter Suurd overleed te Peterborough (Canada) op 01-11-1999.
Aaltje Haveman overleed te Peterboroufh (Ontario) Canada op ...


226
Hans Suurd, geb. Duurswoude, 11-02-1920
z.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Hij trouwde op 15-05-1952 met :
Marie Herrewijnen, geb. Abbenbroek, 07-06-1920
d.v. Jacob Abbenbroek en Roelofje Haisma
Kinderen :
1. Roeline Suurd,                                                            328
2. Jurjen Suurd, geb. Oudehorne, 20-06-1955                    329
3. Japie (Jacob) Suurd, geb. 13-03-1958                           330
4. Annemarie Suurd, geb 12-05-1960                                331
5. .......

Het gezin Suurd-Herrewijnen emigreerde in 1963 naar Transvaal in Zuid-Afrika.

Hans Suurd overleed te Nigel in Zuid-Afrika op 18-01-1977.
Marie Herrewijnen overleed te Benoni in Zuid-Afrika op 07-08-1992.
 

227
Aukje Suurd, geb. Opsterland, 01-08-1922
d.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Zij trouwde op 29-05-1947 te Duurswoude met :
Auke Klooster, geboren te Donkerbroek, 22-11-1919
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Aukje Suurd overleed te Donkerbroek op 20-05-1986.
Auke Klooster overleed te Donderbroek op 17-06-1998.
Zij zijn te Donkerbroek begraven.


228
Marcus Suurd, geb. Duurswoude, 26-07-1924
z.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Hij trouwde op 23-05-1951 te Dirksland (Zeeland) met :
Franciena Knops, geb. Dirksland, 06-07-1918.
d.v. Marinus Knops en Kaatje van der Laan
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Franciena Knops overleed te Dirksland op 10-08-1994.
Marcus Suurd hertrouwde te Liesveld op 04-06-1997 met :
Elisabeth Vonk, geb. Goudriaan op 07-12-1932.
d.v. Tijs Vonk en Hendrika van Lommel
ElIsabeth Vonk overleed te Dirksland op 17-11-2007.
Markus Suurd overleed te Dirksland (Zeeland) op 26-02-2011.


229

Eeuwe Suurd, geb. Jubbega, 05-08-1926
z.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Hij trouwde te Heerenveen op 04-05-1950 met :
Froukje van der Molen, geb. Oudehorne, 25-10-1927.
d.v. Jan van der Molen en Janke de Jong
Kinderen :
1. Jurjen Suurd                                                               332
2. Jan Suurd, geboren op 02-10-1953                             333
3. Janke Suurd                                                               334
4. Hans Suurd                                                                335                                     

Froukje van de Molen overleed op 03-10-1967 te Putten.
Eeuwe Suurd hertrouwde met
Maria Elisabeth Wassink,  geb. 21-02-1924 te Poortvliet (gem.Tholen)
Maria overleed te Poortvliet op 11-10-2006.
Eeuwe woont in Poortvliet, gem. Tholen, Zeeland.
Hij overleed te Bergen op Zoom op 26-03-2017 en is
begraven te Oudehorne.


230
Aaltje Suurd, geb. Schoterland, 04-04-1928
d.v. Jurjen Suurd en Geertje Popkema  (110)
Zij trouwde met :
Willem Kieft.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


231
Jikke Suurd, geb. Siegerswoude, 27-10--1915
d.v. Hans Suurd en Klaaske van Gorkum (112)
Zij trouwde op 22-06-1944 te Heerenveen met :
Pieter Krekt, geb. Schoterland, 05-10-1920

Pieter Krekt overleed te Oosterwolde op 31-10-1971.
Jikke Suurd overleed te Bergeen (N.H.) op 06-08-2005.


232
Harm Suurd, geb. Siegerswoude, 30-08-1917
z.v. Hans Suurd en Klaaske van Gorkum (112)
Hij trouwde op 22-12-1951 te Bergum met :
Hiltje Hoekstra, geb. Franekeradeel, 04-04-1919.
Kinderen :
1.Hans Suurd, geb. te Smallingerland, 10-05-1953              336
2.Arend Suurd, geb. te Groningern, 06-03-1957                   337
3.Trijntje Suurd, geb. te Groningen, 08-11-1958                   338

Harm Suurd overleed te Drachten op 27-10-2007.
Hiltje Hoekstra overleed na 2007.


233
Jogchum Suurd, geb. Siegerswoude, 18-12-1919
z.v. Hans Suurd en Klaaske van Gorkum (112)
Hij trouwde op 16-08-1941 te Leeuwarden met :
Attje Vogel, geboren te Barradeel op 21-05-1919
d.v. Sjouke Vogel en Matje Dijkstra
Kinderen :
1.Matje Suurd, geb. te Leeuwarden, 10-01-1941                 339
2.Klaasje Suurd, geb. te Leeuwarden, 13-07-1946              340

Attje Vogel overleed te Heerenveen op 17-05-2008.
Jogchum Suurd overleed te Heerenveen op 20-02-2006.


234
Jurjen Suurd,
geb. Jubbega, 10-03-1926
z.v. Hans Suurd en Klaaske van Gorkum (112)
Hij trouwde op 15-12-1955 te Heerenveen met :
Anna Stoelwinder
, geb. 09-05-1924 te Hoornsterzwaag.

Jurjen Suurd overleed na 20--05-2008.
Anna Stoelwinder overleed op 27-04-2016 te Jubbega.

235
Grietje Suurd, geb. Zevenhuizen, 31-10-1904
d.v. Hendrik Suurd en Jantje Bosklopper  (117)
Zij trouwde te Leek op 08-10-1932 met :
Folgert Vogel, geb. Marum, 20-09-1917

Grietje Suurd overleed te Groningen op 03-07-1955.
Folgert Vogel overleed te Groningen op 11-04-1992.


236
Jan Suurd, geb. Zevenhuizen, 14-06-1907
z.v. Hendrik Suurd en Jantje Bosklopper  (117)
Hij trouwde te Leek op 06-10-1932 met :
Jantje Valkenborg, geb. Midwolde, 20-11-1910
d.v. Pabe Valkenborg en Aaffien Buiring
Kinderen :
1. Jantje Suurd, geb. Zevenhuizen, 29-12-1932                   341
2. Pabe Hendrik Suurd, geb. Zev.huizen, 30-10-1934          342
3. Hendrik Suurd, geb. Zevenhuizen, 20-03-1948                343

Jan Suurd overleed te Groningen op 05-10-1992.
Jantje Valkenborg overleed te Groningen op 02-08-1990.


237
Frederika Suurd, geb.Zevenhuizen, 16-03-1913
d.v. Hendrik Suurd en Jantje Bosklopper  (117)
Zij trouwde te Leek op 09-06-1934 met :
Alle Kuiper, geboren op 01-10-1906.

Alle Kuiper overleed te Zevenhuizen op 25-10-2000.
Frederika Suurd overleed te Zevenhuizen op 13-02-2012.


238
Freerk Suurd, geb. Peize, 18-02-1909
z.v. Jan Suurd en Willemina Luinge  (119)
Hij trouwde te Peize op 26-05-1932 met :
Berendina Aalders, geb. Nw.Roden, 25-07-1912
d.v. Jannes Aalders en Trientje Hummel
Kinderen :
1. Jan Suurd, geb. Peize, 30-10-1932                               344
2. Jannes Suurd, geb. Peize, Nw.Roden, 16-06-1937         345
3. Willemina Suurd, geb. Nw.Roden, 01-05-1947               346
4. Trientje Suurd, geb. Nw.Roden, 13-01-1952                   347

Freerk Suurd overleed te Zuidlaren op 04-02-1996.
Berendina Aalders overleed te Groningen op 29-12-1997.


239
Frederika Suurd, geb. Peize, 10-11-1910
d.v. Jan Suurd en Willemina Luinge  (119)
Zij trouwde te Peize op 09-01-1931 met :
Jannes van Bergen, geb. te Peize, 28-05-1907

Frederika Suurd overleed te Peize op 21-04-1984.


240
Marcus Suurd, geb. Peize, 28-01-1913
z.v. Jan Suurd en Willemina Luinge  (119)
Hij trouwde te Oldehove op 05-06-1940 met :
Trientje Kits, geb. te Saaksum, 25-07-1920
d.v. Jan Kits en Aukje Jellema
Kinderen :
1.Willemina Suurd, geb. Peize, 06-02-1942                       348
2.Aukje Suurd, geb. Groningen, 07-08-1947                      349
3.Janny Suurd, geb. Groningen, 02-04-1954                      350
4.Trientje Suurd, geb.Groningen, 02-04-1954                     351

Marcus Suurd overleed te Groningen op 06-01-1995.
Trientje Kits overleed te Groningen op 16-05-2013.


241
Grietje Suurd, geb. Peize, 10-10-1917
d.v. Jan Suurd en Willemina Luinge  (119)
Zij trouwde te Peize op 31-01-1940 met :
Klaas Wekema, geb. Peize, 06-02-1916
z.v. Michiel Wekema en Jantien Kruims,
zie genealogie W(i)ekema.

Klaas Wekema overleed te Peize op 26-08-1994.
Grietje Suurd overleed te Eelde 25-07-2004.
 

242
Hendrik Suurd, geb. Peize, 02-04-1894
z.v. Lammert Suurd en Jantien Wichers  (123)
Overleden te Assen op 24-02-1959.


243
Wicher Suurd, geb. Peize, 04-09-1895
z.v. Lammert Suurd en Jantien Wichers  (123)
Hij trouwde te Assen op 29-05-1918 met :
Roelofje Hoegen, geb. Beilen, 27-05-1899
d.v. Roelof Hoegen en Albertje Eleveld.
Kinderen :
1.
Lammert geb. te Assen, 15-02-1919                              352
2.Roelof Suurd, geb. te Assen, 11-11-1921                       353
3.Jantien Suurd, geb. te Vries, 22-01-1927                        354
4.Wicher Suurd, geb. te Assen, 27-12-1934                      355
5.Roelie Suurd, geb. te Assen, 31-01-1939                       356  

Wicher Suurd overleed te Assen op 19-01-1972.


244
Wisse Suurd, geb. Peize, 20-01-1898                
z.v. Lammert Suurd en Jantien Wichers  (123)
Hij trouwde te Assen op 16-02-1927 met :
Harmke Bijlsma, geboren te Assen, 10-07-1908.
Kinderen :
1.Jantien Suurd, geb. te Assen op 26-03-1927                  357
2.Aafje Suurd, geb. te Assen op  06-05-1928                    358  
3.Aaltien Suurd, geb. te Assen op 23-06-1931                  359
4.Klaas Suurd, geb. te Assen op 13-02-1946                    360

Wisse Suurd overleed te Assen op 25-04-1969.   


245
Gerrit Suurd, geb. Peize, 18-07-1900
z.v. Lammert Suurd en Jantien Wichers  (123)
Hij touwde te Assen op 14-09-1927 met :
Alberdina Henderica de Jong, geb. Assen, 20-04-1902
d.v. Gerrit Hendrikus de Jong (geb. 1863) en
Sijke van der Molen (geb. 1867).
Kinderen :
1. Jantien Sjoukje Suurd, geb. Assen, 03-01-1929             361
2. Sjoukje Jantien Suurd, geb. Assen, 04-09-1931             362
3. Aaltien Suurd, geb. Assen, 09-03-1934                         363
4. Gerrit Hendrikus Jacobus Suurd,
                                       geb. Assen, 17-03-1937           364
5. Lammert Suurd, geb. Assen, 15-11-1942                      365

Gerrit Suurd overleed te Assen op 16-02-1988.
Alberdina Henderica de Jong overleed te Assen op 05-02-1986.


246
Geessien Suurd
, geb. Eelde, 12-11-1904
d.v. Lammert Suurd en Jantien Wichers  (123)
Overleden te Paterswolde (Eelde) op 20-12-1906.


247
Aaltien Suurd, geb. Eelde, 29-02-1908
d.v. Lammert Suurd en Jantien Wichers  (123)
Zij trouwde te Assen op 15-07-1936 met :
Abel Klouwen, geb. Assen, 28-07-1905
z.v. Johannes Klouwen en (1874-1939) en
Eltje Staghouwer (1874-1963)
Kinderen :
1. Eltje Klouwen, geboren op 31-05-1937
    Zij trouwde met L.A.D.Bloembergen
2. Lammert Klouwen, geboren op 20-12-1938
    Hij trouwde met H.J.Meek.

Aaltien Suurd overleed te Assen op 23-04-1991.
Abel Klouwen overleed te Assen op 20-05-1982.


248
Geesien Suurd, geb. Peize, 10-10-1897
d.v. Bareld Suurd en Renske Datema  (124)
Zij trouwde te Peize op 04-03-1916 met :
Jan Hagenauw, geb. Peize, 04-06-1895
z.v. Jan Hagenauw en Hinderkien Eilders
zie genealogie Hagen(o)auw.

Jan Hagenauw overleed te Peize op 01-07-1960.
Geessien Suurd overleed te Groningen op 09-09-1980.


249
Sikke Suurd, geb. Peize, 14-12-1899
z.v. Bareld Suurd en Renske Datema  (124)
Overleden te Peize op 25-12-1899.


250
Geesje Suurd, geb. Peize, 03-07-1908
d.v. Wisse Suurd en Johanna Ensing  (128)
Zij trouwde te Peize op 11-05-1928 met :
Ate van der Veen, geb. Peize, 27-09-1906
z.v. Jan van der Veen en Grietje Koenes

Geesje Suurd overleed te Assen op 29-04-1999.
Ate van der Veen overleed te Assen op 12-08-1904.


251
Geert Suurd, geb. Peize, 10-08-1910
z.v. Wisse Suurd en Johanna Ensing  (128)
Hij trouwde te Peize op 06-10-1932 met :
Alberdina Busscher, geb. Foxwolde, 02-08-1913
d.v. Louwe Busscher en Jantje van der Veen
Kinderen :
1. Wisse Suurd, geb. Peize, 25-02-1934                           366
2. Jannie Suurd, geb. ca. 1948                                         367

Geert Suurd overleed te Peize op 29-11-1969.
Alberdina Busscher overleed te Assen op 01-12-1996.


252
Margaretha Suurd, geb. Peize, 08-07-1917
d.v. Wisse Suurd en Johanna Ensing  (128)
Zij trouwde op 09-04-1942 te Peize met :
Jan Jager, geboren te Eelde op 09-01-1918.
Kinderen :
1. Hannie Jager
2. Albert Jager
2. Wisse Jager, geb. te Norg 10-07-1948

Jan Jager overleed te Peize op 16-08-1991.
Margaretha Suurd overleed te Peize op 30-05-2002.


253
Jans Suurd, geb. Peize, 11-06-1906
z.v. Tietje Suurd  (129)
Overleden te Peize op 30-01-1907.


254
Jan Suurd, geb. Groningen op 03-10-1918
z.v. Bareld Suurd en Johanna Buring  (132)
Overleden te Groningen 09-10-1918.


255
Jan Bareld Suurd
, geb. Groningen, 11-03-1920
z.v. Bareld Suurd en Johanna Buring  (132)
Overleden te Zuidvelde (Norg) op 07-01-1921.


256
Jantje Suurd
, geb. Groningen, 13-10-1921
d.v. Bareld Suurd en Johanna Buring  (132)
Zij trouwde te Groningen op 10-10-1940 met :
Gerrit Hiemstra, geb. te Smallingerland op 15-05-1915.

Gerrit Hiemstra overl. te Smallingerland op 01-08-1995.
Jantje Suurd overleed te Smallingerland op 20-10-1995.


257
Geertien Suurd
, geb.Norg, 14-09-1920
d.v. Jan Suurd en Henderika Buring  (134)
Zij trouwde op 05-10-1946 te Borger met :
Frederik Ensing, geb. te Borger, 26-04-1920
Kinderen :
1.Gezinus Ensing, geb. Borger,  09-12-1947
2.Hendrika Jantina Ensing, geb. Borger, 24-07-1951

Geertien Suurd overleed te Roden op 06-11-1981.
Frederik Ensing overleed te Roden op 18-08-1989.


258
Margien Suurd
, geb. Norg, 14-10-1932 
d.v. Jan Suurd en Henderika Buring  (134)


259
Geertien Suurd, geb. Peize, 10-10-1917
d.v. Johan Suurd en Martha Been  (135)
Zij trouwde te Eelde op 24-04-1942 met :
Berend Jan Tielman, geb. Paterswolde, 05-04-1916

Berend Jan Tielman overleed te Den Helder op 02-11-1999.
Geertien Suurd overleed te Alkmaar op 06-08-2007.


260
Jantje Suurd, geb. Peize, 05-11-1920
d.v. Johan Suurd en Martha Been  (135)
Zij trouwde te Peize op 05-07-1939 met :
Douwe Nanne de Wilde, geb te Loppersun, 04-04-1914.
Kinderen :
1.Hindrikje Martha de Wilde, geb. Groningen, 05-07-1947
2.Martha Johanna de Wilde, geb. Groningen, 05-09-1952

Jantje Suurd overleed te Groningen op 15-01-2004.


261
Jantina Suurd
, geb. Peize, 11-01-1923
d.v. Johan Suurd en Martha Been  (135)
Zij trouwde te Peize op 05-04-1945 met :
Jacob Hommes, geboren te Bunne, 14-07-1926
Kinderen :
1. Martha Hommes, geb. Peize, 06-06-1945
    Zij trouwde te Peize op 26-11-1971 met
    Kornelis Hagenouw, geb. Roden, 07-03-1943
    z.v. Jannes Hagenouw en Stientje van der Veen,
    zie genealogie Hagen(o)auw.

Jantina Suurd overleed te Groningen op 14-05-1986.
Jacob Hommes overleed te Groningen op 14-06-2000.


262
Hendrik Suurd, geb. Adorp, 11-05-1925
z.v. Johan Suurd en Martha Been  (135)
Hij trouwde te Hoogkerk op 20-03-1952 met :
Hinderina Herder, geboren te Hoogkerk, 31-12-1928
Kinderen :
1. Johan Suurd, geb. Groningen, 05-11-1952                     368


263
Jan Bareld Suurd, geb. Peize, 09-01-1932
z.v. Johan Suurd en Martha Been  (135)
Hij trouwde te Peize op 26-07-1956 met :
Jantje Talens, geb. Peize, 19-03-1938
d.v. Hinderikus Talens en Grietje Westerhof,
zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Margriet Suurd                                                            369

Jan Bareld Suurd overleed te Groningen op 20-04-1987.
Jantje Talens overleed te Ter Apel op 06-04-2012.


264
Johan Henderikus Suurd, geb. Peize, 26-07-1936
z.v. Johan Suurd en Martha Been  (135)
Ongehuwd overleden te Groningen op 10-01-1978.
 

265
Jans Suurd, geb. Peize, 30-03-1905
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde te Peize op 08-10-1931 met :
Antje Vijfschaft, geb. Peize, 14-03-1912
d.v. Hendrik Vijfschaft en Antje Meulema
Kinderen :
1. Jantje Suurd, geb. Peize, 18-03-1932                           370
2. Antje Suurd, geb. Peize, 19-02-1934                            371
3. Albert Suurd, geb. Peize, 05-10-1935                           372
4. Hendrik Suurd, geb. Peize, 04-12-1939                         373
5. Jan Suurd, geb. Peize, 14-08-1947                               374

Jans Suurd overleed te Hoogkerk op 10-01-1983.
Antje Vijfschaft overleed te Peize op 10-03-1997.


266
Henderikus Suurd, geb. Peize, 31-10-1906
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde te Peize op14-11-1928 met :
Grietje Busscher, geb. Roderwolde, 18-10-1908
d.v. Hendrik Busscher en Froukien Tolner
Kinderen :
1. Jantje Suurd, geb. Peize, 21-02-1929                           375
2. Frouktje Suurd, geb. Peize, 21-05-1933                        376
3. Alberdina Suurd, geb. Peize, 06-10-1934                      377

en pleegdochter :
4. Frouktje Aalders, geb. Terheijl, 04-08-1929
    d.v. Hendrik Aalders en Sieuwkje Wegter

Henderikus Suurd overleed te Groningen op 07-01-1990.
Grietje Busscher overleed te Peize op 21-12-1983.


267
Hendrik Suurd, geb. Peize, 13-07-1908
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde re Peize op 07-05-1931 met :
Geertje Venekamp, geb. Peize, 30-04-1908
d.v. Albert Venekamp en Steverina Venekamp.
Kinderen :
1. Jantje Suurd, geb. Peize, 01-08-1931                           378
2. Albert Suurd, geb. Peize, 06-08-1932                           379
3. Geertruida Suurd, geb. Peize, 11-03-1935                    380
4. Bertha Suurd                                                             381
5. Tinie Suurd                                                                382
6. Henderikus Suurd                                                       383
7. Hendrik Suurd                                                            384

Hendrik Suurd overleed te Peize op 22-10-1994.
Geertien Venekamp overleed op 29-07-1986.


268
Jan Suurd, geb. Peize, 18-12-1909
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Ongehuwd overleden te Peize op 19-02-1995.


269
Albert Suurd, geb. Peize, 17-10-1911
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde te Peize op 24-04-1940 met :
Annechien de Groot, geb. Peize, 06-02-1918
d.v. Harm de Groot en Hinderkien Gleisteen.
Kinderen :
1. Jantje Suurd, geb. Bunne, 24-09-1940                          385
2. Hendrikje Suurd, geb. Bunne, 24-02-1942                     386
3. Albert Suurd, geb. Bunne, 08-08-1943                          387 

Annechien de Groot overleed te Winde op 04-07-1998.
Albert Suurd overleed op 11-06-2006.


270
Cornelis Suurd, geb. Peize, 09-07-1913
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde te Vries op 29-01-1938 met :
Margien Hotzes
, geb. te Vries, 12-07-1921 
Kinderen :
1. Albert Suurd, geb. Vries, 05-06-1938                            388
2. Roelof Suurd, geb. Vries, 19-07-1940                           389
3. Jan Suurd, geb. Vries, 27-11-1945                               390
4. Margiena Jantiena Suurd, geb. Vries, 03-01-1947          391
5. Jans Suurd, geb. Vries, 24-03-1950                             392
6. Hendrik Suurd, geb. Vries, 27-07-1952                         393

Cornelis Suurd overleed te Vries op 18-02-2002.
Margien Hotzes overleed te Assen op 24-12-2012.


271
Jantje Suurd, geb. Peize, 17-07-1915
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Zij trouwde met :
Berend Ansing, geboren te Peize, 07-07-1911

Berend Ansing overleed te Peize op 14-05-1993.
Jantje Suurd overleed te Groningen op 13-09-2004.


272
Roelof Suurd
, geb. Peize, 28-04-1917
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde te Peize op 05-05-1949 met :
Jacobje Vijfschaft, geb. Peize, 19-04-1932
d.v. Klaas Vijfschaft en Antien Rossing
Kinderen :
1. Albert Suurd, geb. Roden, 16-09-1949                         394
2. Klaas Suurd, geb. Roden, 23-11-1950                         395
3. Klaas Suurd, geb. Groningen, 31-12-1951                    396
4. Jantje Suurd, geb. Roden, 24-12-1953                         397
5. Antien Suurd, geb. Roden, 26-07-1955                        398
6. Antien Suurd, geb. Roden, 01-04-1957                        399
7.             (dit nr. is vervallen)                                         400
8. Janneke Suurd, geb. Roden, 06-05-1960                      401
9. Alberdiena Suurd, geb. Roden, 14-07-1961                  402
10. Roelof Suurd, geb. Roden, 15-06-1964                       403

Roelof Suurd overleed te Roden op 03-05-1997.


273
Hermannus Suurd, geb. Peize, 29-10-1919
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde op 05-04-1941 met :
Annie Pieters, geb. Haren, 17-02-1923
Kinderen :
1. Jantje Suurd                                                              404
2. Marchien Suurd, geb. 30-09-1946                              405
3. Albert Suurd                                                              406

Hermannus Suurd overl. Vries, 05-07-2012.
Annie Pieters overl. Groningen, 11-03-2017


274
Annechienus Suurd, geb. Peize, 05-11-1925
z.v. Albert Suurd en Jantje Bartol  (150)
Hij trouwde te Vries op 05-02-1955 met :
Hillechien Liekstra, geb Vries, 07-03-1930.
Kinderen :
1. Roelfje Suurd, geb. Groningen, 29-05-1955                   407
2. Albert Suurd, geb. Groningen, 01-08-1959                    408
3. Egbert Suurd, geb. Groningen, 01-08-1959                   409
4. Egberdina Suurd, geb. Groningen, 23-12-1961              410

Annechienus Suurd overleed te Vries op 25-01-2009.
Hillechien Liekstra overleed te Vries op 15-04-2016.


275
Jans Suurd, geb. Peize, 04-04-1917
z.v. Hendrik Suurd en Albertien Beuving  (155)
Hij trouwde op 07-05-1941 met :
Everdina Haupt, geb. Groningen, 02-08-1918
Kinderen :
1. Hendrik Suurd, geb. Peizermade, 06-01-1941                    411
1. Cornelia Johanna Suurd, geb. Peizermade, 09-10-1947      412

Jans Suurd overleed op 27-05-2004.
Everdina Haupt overleed op 25-05-2011.


276
Hendrik Suurd, geb. Peize, 29-08-1918
z.v. Hendrik Suurd en Albertien Beuving  (155)
Hij trouwde op 09-10-1940 met :
Marchien Kampstra, geb. Eelde, 26-08-1920
Kinderen :
1. Albertje Suurd, geboren 16-03-1941                             413
2. Marchien Suurd, geboren 18-03-1945                           414
3. Hendrik Suurd, geboren Peize, 11-09-1955                   415

Hendrik Suurd overleed te Peize op 09-09-2008.
Marchien Kampstra overleed te Peize op 21-04-2011.


277
Hinderikus Suurd
, geb. Peize, 29-12-1920
z.v. Hendrik Suurd en Albertien Beuving  (155)
Hij trouwde op 12-05-1943 te Peize met :
Roelina Bazuin, geboren te Haren, 02-11-1922
Kinderen :
1. Albertje Suurd, geb. Peize,  06-11-1943                       416
2. Hendrik Suurd, geb. Peize, 22-03-1946                        417
3. Jan Hendrik Suurd, geb. Peize, 14-01-1951                  418
4. Gerrit Suurd, geb. Peize, 03-09-1957                           419

Roelina Bazuin overl. Peize, 28-05-2008.
Hinderikus Suurd overl. Peize, 23-09-2010.


278
Jan Suurd
, geb. Peize, 04-12-1919
z.v. Adam Suurd en Lammechien  Bathoorn  (159)
Hij trouwde op 19-06-1941 met :
Annechien Boerema, geb. Foxwolde, 20-03-1921
d.v. Jacob Boerema en Annechien Emmens
Kinderen :
1. Gineke Suurd                                                            420       
2. Ina Suurd                                                                  421

Jan Suurd overleed te Groningen op 05-05-2004.
Annechien Boerema overleed te Groningen op 14-07-2010.


279
Jantje Suurd
, geb. Peize, 17-01-1921
d.v. Adam Suurd en Lammechien  Bathoorn  (159)
Zij trouwde te Peize op 19-06-1941 met :
Henderikus Postema, geb. te Roden, 06-01-1919.

Henderikus Postema overleed te Groningen op 17-02-1988.
Jantje Suurd overleed te Groningen op 19-05-2006.


280
Dirk Suurd
, geb. Peize, 15-11-1926
z.v. Adam Suurd en Lammechien  Bathoorn  (159)
Overleden te Peize op 13-06-1928, 1 jr. oud.


281
Dirkina Helina Suurd, geb. Peize, 19-08-1929
d.v. Adam Suurd en Lammechien  Bathoorn  (159)
Zij trouwde te Peize op 19-05-1956 met :
Harm Barelds, geb. te Norg op 05-06-1926.
z.v. Jannes Barelds en Dina Koop.
Kinderen :
1.Jannes Barelds, geb. Groningen, 21-09-1960
2.Adam Barelds, geb. Groningen, 21-09-1960

Dirkina Helina Suurd overleed te Langelo op 24-04-1988.
Harm Barelds overleed te Assen op 02-12-1994.


282
Reinder Zuurd, geb. Donderen, 14-11-1916
z.v. Tjebbel Zuurd en Jantje Been  (165)
Hij trouwde te Vries op 31-05-1941 met :
Hillechien Emmens, geb. Zeijen, 07-01-1921
d.v. Willem Emmens (21-03-1891 Zeijen-01-03-1976 Zeijen) en
Everdina Wilkens (28-02-1894 Peize - 07-03-1947 Zeijen)
Kinderen :
1.Tjebbel Zuurd, geb. Donderen, 02-03-1942                     422
2.Willem Zuurd, geb. Donderen, 06-02-1946                     423
3.Jan Zuurd, geb. Donderen, 31-12-1948                          424

Reinder Zuurd overleed te Donderen op 30-08-1981.
Hillechien Emmens overleed te Eelde op 17-02-1999.


283
Geert Zuurd
, geb. Donderen, 31-01-1918
z.v. Tjebbel Zuurd en Jantje Been  (165)
Ongehuwd overleden te Donderen op 09-09-2001.


284
Trientinus Zuurd
, geb. Donderen, 09-05-1922
z.v. Tjebbel Zuurd en Jantje Been  (165)
Hij trouwde te Vries op 24-03-1945 met :
Hinderkien Albertien van Veenen, geb. Zeijen, 04-05-1924
d.v. Sipke van Veenen en Roelfien Westrup
     en een nicht van
     Hinderkien Albertien en Metje van Veenen, dochters
     van Henderikus van Veenen en Roelfien Warners,
     zie genealogie Brink.
Kinderen :
1.Jantje Zuurd, geb. Zeijen, 03-06-1946                            425          

Trientinus Zuurd overleed te Groningen op 13-05-1984.
Hinderkien Albertien van Veenen overl. Zuidlaren, 27-07-2008.


285
Lammert Zuurd
, geb. Eelde, 15-01-1919
z.v. Adolf Zuurd en Willemtien Boerema  (171)
Hij trouwde op 14-03-1941 met :
Grietje Ottens, geb. Peize, 25-12-1915
d.v. Kornelis Ottens en Jantien Wekema,
zie genealogie W(i)ekema.
Kinderen :
1. Willemtien Zuurd, geb. Noordlaren, 04-03-1942             426
2. Jantien Zuurd, geb. Noordlaren, 12-04-1943                  427
3. Adolf Zuurd, geb. Noordlaren, 06-04-1944                     428
4. Kornelia Zuurd, geb. Noordlaren, 24-08-1945                 429

Grietje Ottens overleed te Noordlaren op 03-08-1966.
Lammert Zuurd overleed te Noordlaren op 18-09-1977.


286
Boukje Zuurd, geb. Eelde, 08-03-1923
d.v. Adolf Zuurd en Willemtien Boerema  (171)
Zij trouwde te Haren op 07-03-1947 met :
Jan Smid, geb. te Glimmen op 15-02-1922.
z.v. Geert Smid en Grietien Wigchers
Zij hadden geen kinderen.

Boukje Zuurd overleed te Groningen op 01-03-1949.
Jan Smid overleed te Glimmen op 15-04-1953.


287
Roelfien Zuurd, geb. op 11-02-1920
d.v. Grietje Zuurd    (173)
Zij trouwde op 11-07-1945 met :
Maarten Prins.


288
Fokkien Zuurt, geb. Roderveld, 26-07-1914
d.v. Tjebbel Zuurt en Truida van Zonneveld  (179)
Zij trouwde te Groningen op 04-10-1934 met :
Wiebe Wiersema, geb. Noorddijk, 30-04-1915
Kinderen :
1.Antje Wiersema, geb. Groningen, 05-01-1936
2.Geert Wiersema, geb. Groningen, 23-12-1949

Fokkien Zuurt overleed te Haren op 14-08-1987.
Wiebe Wiersema overleed te Groningen op 13-11-1994.


289
Grietien Zuurt, geb. Roderveld, 17-07-1916
d.v. Tjebbel Zuurt en Truida van Zonneveld  (179)
Zij trouwde te Groningen op 13-07-1933 met :
Henderikus de Jong, geb. Groningen, 10-02-1910
Kinderen :
1.Geertje de Jong, geb. Groningen, 16-09-1933
2.Tjebbel de Jong, geb. Groningen, 16-08-1937
3.Henderikus de Jong, geb. Groningen, 04-02-1939
4.Truida de Jong, geb. Groningen, 03-02-1945
5.Arie de Jong, geb. Groningen, 16-02-1953

Grietien Zuurt overleed te Groningen op 06-01-2008.
Henderikus de Jong overleed te Groningen op 12-09-1996.


290
Jan Zuurt, geb. Roderveld, 21-01-1918
z.v. Tjebbel Zuurt en Truida van Zonneveld  (179)
Hij trouwde te Groningen op 14-12-1946 met :
Jantje Johanna Jacoba de Goede, geb. 22-01-1911
te Groningen.
Kinderen :
1.Tjebbel Jan Zuurt, geb. Groningen, 04-07-1949              430

Jan Zuurt overleed te Groningen op 08-10-1979.


291
Roelf Zuurt, geb. Roderveld, 17-04-1920
z.v. Tjebbel Zuurt en Truida van Zonneveld  (179)
Hij trouwde te Haren op 24-03-1948 met :
Geertruida Weesjes, geb. Baflo, 26-02-1919
Kinderen :
1.Grietje Zuurt, geb. Groningen, 25-06-1949                     431
2.Truida Zuurt, geb. Groningen, 09-02-1951                      432
3.Jozua Zuurt, geb. Groningen, 26-02-1952                      433
4.Tjebbel Zuurt, geb. Groningen, 26-02-1952                    434
5.Roelf Zuurt, geb. Groningen, 08-06-1959                       435

Roelf Zuurt overleed te Groningen op 06-04-1976.


292
Geert Zuurt, geb. Roderveld, 26-12-1922
z.v. Tjebbel Zuurt en Truida van Zonneveld  (179)
Hij overleed te Groningen op 24-02-1938.


293
Marinus Zuurt, geb. Roderveld, 12-08-1925
z.v. Tjebbel Zuurt en Truida van Zonneveld  (179)
Hij trouwde te Groningen op 29-05-1954 met :
Christina Jantina Margiena Dories, geb. 24-05-1930
te Harburg-Wilhelmsburg (Duitsland).

Marinus Zuurt overleed te Groningen op 27-12-2004.
Christina Jantina Margiena Dories
overleed te Zuidlaren op 10-02-2010.
Het echtpaar had geen kinderen.


294
Jantina Zuurd, geb. te Groningen, 20-05-1945
d.v. Albertus Zuurd en Aafke Koeneliske Melessen  (186)                                                8e generatie


295
Sapke Suurd
, geb. De Wilp, 16-05-1915
d.v. Reinder Suurd en Metje Jagersma (195)
Zij trouwde te Groningen op 07-08-1944 met :
Simon Korte, geboren te Midwolda op 24-10-1918.
Kinderen :
1. Metje Geesje Korte, geb. Groningen, 26-06-1945
    Zij trouwde met :
    Hendrikus Zielstra
    Kinderen :
    1.Yvonne Zielstra
    2. Richard Zielstra
    3. Sylvia  Zielstra
    Het huwelijk werd ontbonden.
2. Albert Korte, geb. Groningen, 26-01-1948
    Hij trouwde met Francis ...
3. Geeske Korte, geb. Groningen, 04-07-1949
    Overleden te Groningen op 29-11-1951
4. Getie Korte, geb. Groningen, 02-10-1952
    Zij trouwde met :
    Reinder Hofstee, geb. Groningen, 22-10-1943
    Kinderen :
    1. Saskia Hofstee, geboren op 23-05-1970
    2. Marieke Hofstee, geboren op 06-10-1972

Simon Korte overleed te Groningen op 27-07-1995.
Sapke Suurd overleed te Groningen op 11-09-2001.


296
Klaaske Suurd
, geb. De Wilp, 21-06-1917 
d.v. Reinder Suurd en Metje Jagersma (195)
Zij trouwde te Marum op 07-10-1939 met :
Hendrik Jonkman, geb. Smallingerland op 10-01-1915.
Kinderen :
1. Sies Reinder Jonkman, geb. te De Wilp op 23-09-1940
2. Reinder Kornelis Jonkman, geb. te De Wilp, 11-07-1944

Klaaske Suurd overleed te Grootegast op 10-04-2001.
Hendrik Jonkman overleed te De Wilp op 09-09-1992.


297
Johanna Suurd
, geb. De Wilp, 05-10-1919
d.v. Reinder Suurd en Metje Jagersma (195)
Zij trouwde te Marum op 20-03-1943 met :
Jacob Jan van der Laan, geb. Marum, 22-08-1919
Kinderen :
1.Metje Antje Wilhelmina van der Laan, geb.Alsfeld (Dld), 06-02-1945
2.Epko Pieter Reinder van der Laan, geb. Marum, 29-07-1947
3.Antje Wilhelmina van der Laan, geb. Marum, 04-01-1952
4.Reina van der Laan, geb. Marum, 05-08-1953

Jacob Jan van der Laan overleed te Groningen op 04-04-2000.
Johanna Suurd overleed te Marum op 01-08-2007.


298
Atelina Suurd
, geb. De Wilp, 09-05-1921
d.v. Reinder Suurd en Metje Jagersma (195)
Kinderen :
1.Rein Suurd, geboren te Marum, 24-01-1943                   436
 
Atelina trouwde te Marum op 17-05-1955 met :
Pieter Boerema, geb. Marum, 18-11-1912
Kinderen :
2. Jan Boerema, geb. te Marum, 07-11-1958

Pieter Boerema overleed te Marum op 10-02-1963.
Atelina Suurd overleed te Marum op 12-08-2014.

299
Elsina Suurd,
geb. De Wilp, 08-04-1923
d.v. Reinder Suurd en Metje Jagersma (195)
Zij trouwde te Marum op 26-01-1946 met :
Karst Poeder, geb. Leek, 01-09-1920.
zoon van Heine Poeder en Roelfke Feenstra
Kinderen :
1. Heine Poeder, geb. te De Wilp, 12-09-1950
    Hij trouwde te Marum op 31-07-1975 met :
    Aafke de Jong, geb. te De Wilp, 25-07-1955
    Kinderen
    1. Grietje Gina Poeder, geb. te De Wilp, 18-11-1976
    2. Jacqueline Poeder, geb. te De Wilp, 06-05-1980
    3. Elsina Poeder, geb. te Zevenhuizen, 29-05-1984
2. Metje Poeder, geb. te De Wilp, 17-11-1954
    Zij trouwde te Leek op 02-07-1974 met :
    Jelte Douwsma, geb. te Zevenhuizen, 09-02-1951.

Karst Poeder overleed te Zevenhuizen op 21-12-1997.
Elsina Poeder overleed te Marum op 26-05-2012.


300
Jan Suurd
, geb. De Wilp, 23-05-1925
z.v. Reinder Suurd en Metje Jagersma (195)
Hij trouwde te Marum op 05-04-1952 met :
Jantje Slotegraaf, geb. Leek, 02-04-1927
d.v. Hendrik Slotegraaf en Boukje Boomsma
Kinderen :
1. Reinder Johannes Suurd, geb. Zev.huizen, 11-12-1952       437
2. Bouwina Suurd, geb. Zevenhuizen, 31-05-1954                   438
3. Metje Suurd, geb. Zevenhuizen, 07-06-1959                        439
4. Hinke Suurd, geb. Roden, 16-10-1961                                440
5. Saskia Suurd, geb. Roden, 04-12-1966                               441
6. Gretha Suurd, geb. Roden, 10-09-1970                   
           442

Jan Suurd overleed te Roden op 18-05-2014.
Jantje Slotegraaf overleed te Roden op 28-04-2015.


301
Rienk Suurd
, geb. De Wilp, 17-04-1930
z.v. Reinder Suurd en Metje Jagersma (195)
Hij trouwde te Marum op 26-07-1962 met :
Knelske Drent, geboren te Marum, 26-06-1940
Kinderen :
1.Hinke Suurd, geb. Marum, 29-04-1965                                 443
2.Metje Suurd, geb. Marum, 12-10-1967                                 444
3.Jeanet Suurd, geb. Roden, 21-07-1971                                445

Knelske Drent overleed te Roden op 03-10-1990.
Rienk Suurd overleed te Groningen op 17-10-2005.


302
Cyriel Ferdinand Suurd, geboren op 21-10-1913 te
Meerdonk, St.Gilles Waas (België),
z.v. Reinder Suurd en Febronia Amelia Matheeuwsen  (202)
Hij trouwde met :
Elza van Broek, geb. Kieldrecht, Beveren (België), 13-07-1915
Kinderen :
1. Jenny Maria Sylvia Petrus Suurd, geb. Beveren, 06-10-1940               446
2. Liliane Irma Leopold Suurd, geb. Beveren, 14-05-1942                        447
3. Jessy Marie Constand Suurd, geb. Beveren, 21-04-1944                     448
4. Jeanninne Laurette Suurd, geb. Kieldrecht (Beveren), 08-01-1946        449
 
Elza van Broek overleed te St.Niklaas (België) op 23-07-2002.
Cyriel Ferdinand Suurd woont nog te St.Niklaas (in het rusthuis 'De Plataan').


            

           De (Belgische) gezusters Suurd (foto 08-07-2007)
      Van links naar rechts : Jeanninne, Jenny, Liliane en Jessy.


303
Rozalia Magdalena Suurd, geb. Clinge (België), 04-09-1916
d.v. Reinder Suurd en Febronia Amelia Matheeuwsen  (202)
Zij trouwde op 11-07-1936 te Graveron-Sémerville
(Frankrijk-Departement de l'Eure en Normandië) met :
Louis Pierre Barguillet, geb. Parijs 17 ème (Frankrijk), 13-05-1911
Kinderen :
1. Jacqueliine Jeanne Raymonde Barguillet, geb. Evreux (Fr.), 16-02-1945

Nakomelingschap Rozalia Magdalena Suurd op 27-02-2007 :
 - 1 kind
 - 2 kleinkinderen
 - 2 achterkleinkinderen

Rozalia Magdalena Suurd overleed te Evreux (Fr.) op 14-06-1998.
Louis Pierre Barguillet overleed te Evreux (Fr.) op 05-06-1993.


304
Barbara Trijntje Suurd
, geb. Assen, 07-09-1920
d.v. Reinder Suurd en Febronia Amelia Matheeuwsen  (202)
Zij trouwde op 30-03-1937 te Graveron-Sémerville
(Frankrijk-Departement de l'Eure en Normandië) met :
Maurice Dubois, geb. Gravigny, 06-06-1907.
Kinderen :
1. Mauricette Marie-Thérèse Reneé Dubois, geb. 03-08-1938 te
    Gravigny (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)
    Zij overleed te Bordeaux (Fr.) op 06-03-2009.
2. Maurice Jean-Claude René Dubois, geb. 06-11-1946 te
    Gravigny (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)
    Hij overleed te Evreux op 05-12-2007.
3. Jacqueline Marie-Madeleine Catharine Dubois, geb. 21-07-1948 te
    Gravigny (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)
4. Yvette Anne-Marie Dubois, geb. 13-02-1954 te
    Evreux (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)

Het huwelijk werd ontbonden.
Maurice Dubois overleed te Gravigny (Fr.) op 22-12-1995.

Barbara Trijntje Suurd hertrouwde met :
Camille Cotonnec, geboren op 28-02-1925 te
Evreux (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)
Kinderen :
5. Yves Cotonnec, geboren op 06-05-1957 te
    Evreux (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)
    Hij overleed te Gravigny op 09-03-2006.
6. Yvon Camille Patrick Cotonnec, geboren op 06-05-1957 te
    Evreux (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)
7. Jean-Pierre Patrick Cotonnec, geboren op 30-07-1958 te
    Evreux (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)

Nakomelingschap van Barbara Trijntje Suurd op 27-02-2007 :
 - 7 kinderen
 - 9 kleinkinderen
 - 5 achterkleinkinderen

Barbara Trijntje Suurd woont te Gravigny in Frankrijk.
Barbara Trijntje Suurd overleed te Evreux op 12-03-2012.


305
Elska Reina Suurd
, geb. Assen, 06-02-1923
d.v. Reinder Suurd en Febronia Amelia Matheeuwsen  (202)
Zij trouwde op  03-05-1941 te Graveron-Sémerville
(Frankrijk-Departement de l'Eure en Normandië) met :
Georges Emile Henri Pottier, geboren op 07-07-1917 te
Sainte Colombe la Campagne
(Departement de l'Eure en Normandië Fr.)
Kinderen :
1. Marie-Thérèse Pottier, geboren op 29-01-1945 te
    Le Neubourg (Departement de l'Eure en Normandië Fr.)

Het huwelijk werd ontbonden.
Alska Reina Suurd hertrouwde met :
Gaston Rémy.

Nakomelingschap van Elska Reina Suurd op 27-02-2007 :
 - 1  kind
 - 4  kleinderen
 - 9  achterkleinkinderen
 - 2  achter-achterkleinkinderen

Elaska Reina Suurd overleed op 15-12-1995.
Gaston Rémy is ook reeds overleden.


306
Reinder Theophile Suurd
, geboren op 27-12-1929 te
Ocquerre Fr. (Departement de la Seine et Marne)
z.v. Reinder Suurd en Febronia Amelia Matheeuwsen  (202)

Reinder Theophile Suurd keerde na de 2e wereldoorlog
samen met zijn ouders vanuit België terug naar Nederland.

Hij trouwde te Assen op 06-09-1952 met :
Egbertien Hindriks, geb. Assen, 26-08-1934
d.v. Eise Hindriks en Dirkje Beuving
Kinderen :
1. Febronia Amelia Suurd, geb. Assen, 19-02-1953                 450                    
2. Derkje Egbertien Suurd, geb. Assen, 14-06-1956                 451

Reinder Theophile Suurd overleed te Breda op 11-10-2004.

Nakomelingschap van Reinder Suurd op 27-02-2007 :
 - 2  kinderen
 - 3  kleinkinderen
 - 3  achterkleinkinderen

Reinders echtgenote Egbertien Hindriks woont te Amersfoort (Nederland).


307
Harm Suurd
, geb. Groningen, 18-09-1940
z.v. Roelf Suurd en Geertje Frieswijk  (206)
Hij trouwde te Leek met :
Antje Beukema, geb. Leek, 28-12-1938


308
Maaike Suurd
, geb. Groningen, 04-08-1947
d.v. Roelf Suurd en Geertje Frieswijk  (206)
Zij trouwde op 24-05-1968 met :
J.C. Klomp.


309
Reinder Suurd

z.v. Roelf Suurd en Geertje Frieswijk  (206)
Verdere gegevens ontbreken.


310
Harm Zweitze Suurd
, geb. te Marum, 07-06-1946
z.v. Reinder Suurd en Trijntje van der Wal   (207)


311
Juriena Suurd
, geb. te Marum, 16-04-1951
d.v. Reinder Suurd en Trijntje van der Wal   (207)


312
Anna Suuurd
, geb te Marum, 21-08-1957
d.v. Reinder Suurd en Trijntje van der Wal   (207)


313
Zweitze Harm Suurd
, geb. te Marum, 18-09-1964
z.v. Reinder Suurd en Trijntje van der Wal   (207)


314
Harm Suurd
, geb. Marum, 08-01-1944
z.v. Eeuwe Suurd en Hinke Wijkstra   (208)


315
Sijtze Suurd
, geb. te Opsterland, 16-05-1945
z.v. Eeuwe Suurd en Hinke Wijkstra   (208)


316
Anna Suurd
, geb. Wieringerwaard, 23-10-1950
d.v. Eeuwe Suurd en Hinke Wijkstra   (208)


317
Pieter Hendrik Suurd
, geb. te Zijpe, 02-05-1953
z.v. Eeuwe Suurd en Hinke Wijkstra   (208)


318
Roelf Suurd
, geb. te Zijpe, 16-02-1962
z.v. Eeuwe Suurd en Hinke Wijkstra   (208)


319
Eeuwe Suurd
, geb. Roderveld, 10-08-1928
z.v. Jan Suurd en Jantje Smilda  (215)
Hij trouwde te Leek op 08-07-1950 met :
Johanna Middel, geb. Leek, 24-03-1932
Kinderen :
1. Janny Suurd, geb. Leek, 05-01-1951                                   452


320
Gelske Jantje Suurd, geb. Zevenhuizen, 02-04-1932
d.v. Jan Suurd en Jantje Smilda  (215)
Zij trouwde te Leek op 29-04-1955 met :
Siebrand Spaan, geb. Een-West, 11-07-1931.

Siebrand Spaan overl. te Groningen, 26-06-2014.
 

321
Jantje Suurd
, geb. Zevenhuizen, 17-11-1941
d.v. Jan Suurd en Jantje Smilda  (215)
Zij trouwde met :
Gerke Niemeijer
Hij overleed te Zevenhuizen.
Jantje Suurd hertrouwde met :
Willem de Vries.


322
Hendrika Suurd, geb. Garnwerd, 26-10-1929
d.v. Harm Suurd en Hiltje Pijpker  (217)
Zij trouwde op 10-02-1951 te Winsum met :
Reinder Molenhuis, geb. Ezinge, 13-04-1919
z.v. Hendrik Molenhuis en Bouktje Reitsema
en een broer van Jisle Molenhuis, zie hieronder onder nr. 266B.
Kinderen :
1.Hiltje Molenhuis, geb. te Ezinge, 27-01-1952
2.Hendrik Molenhuis, geb. te Groningen op 31-05-1954

Reinder Molenhuis overleed op 18-12-1967 te Dronten.
Henderika Suurd overleed op 28-04-2016 te Baflo.
 

323
Jantje Suurd
, geb. te Garnwerd, 06-10-1935
d.v. Harm Suurd en Hiltje Pijpker  (217)
Zij trouwde op 27-04-1957 te Zuidhorn met :
Jisle Molenhuis, geb. te Ezinge, 02-06-1931
z.v. Hendrik Molenhuis en Bouktje Reitsema
en een broer van Reinder Molenhuis, zie hierboven onder nr. 266A.
Kinderen :
1.Hiltje Molenhuis, geb. te Delfzijl,  29-12-1957
2.Hendrik Molenhuis, geb. te Delfzijl, 21-04-1960
3.Harmina Molenhuis, geb. te Delfzijl, 30-06-1966

Jantje Suurd overleed te Delfzijl op 04-11-1987.
Jisle Molenhuis overleed te Delfzijl op 16-03-2009.


324
Jeltje Suurd
, geb. Haulerwijk, 11-03-1945
d.v. Evert Suurd en Geertje Kats  (220)
Zij trouwde op 24-12-1965 te Oosterwolde en gescheiden van
Hendrik Carsouw, geboren op 18-06-1941 te Noordwolde (Gr)
Jeltje Suurd hertrouwde op 24-11-1978 te Groningen en gescheiden van
Antonius Jozef Maria de Greef, geboren op 11-11-1949 te Veldhoven
Jeltje Suurd woont sedert 1993 samen met :
Harm Muller, geboren op 05-10-1944 te Groningen.

Jeltje Suurd overleed te Eelde op 02-09-2013.


325
Jantje Suurd
, geb. Haulerwijk, 19-05-1951
d.v. Evert Suurd en Geertje Kats  (220)
Zij trouwde te Oosterwolde op 20-07-1973 met :
Doede te Veld, geb. Roden, 09-04-1949
z.v. Jan te Veld en Jantien Doedens,
zie genealogie Te Veld.
Kinderen :
1. Gerda te Veld, geb. Groningen, 22-12-1975
2. Jan te Veld, geb. Groningen, 25-07-1978

Jantje Suurd overleed te Roden op 24-03-1987.


326
Sjoukje Suurd
, geb. Haulerwijk, 01-06-1952
d.v. Evert Suurd en Geertje Kats  (220)
Zij trouwde op 27-06-1973 te Oosterwolde met :
Jan Kramer, geboren op 13-10-1949 te Haule.


327
Mindert Suurd
, geb. Haulerwijk, 01-06-1952
z.v. Evert Suurd en Geertje Kats  (220)
Hij trouwde te Oosterwolde op 27-11-1974 met :
Gezina Aukina de Vries, geboren op 21-04-1954 te Norg


328
Roeline Suurd

d.v. Hans Suurd en Marie Herrewijnen  (226)
Zij emigreerde in 1963 met haar ouders naar Zuid-Afrika.


329
Jurjen Suurd
, geb. Oudehorne, 20-06-1955
z.v. Hans Suurd en Marie Herrewijnen  (226)
Hij emigreerde in 1963 met zijn ouders naar Zuid-Afrika.


330
Japie (Jacob) Suurd
, geboren op 13-03-1958
z.v. Hans Suurd en Marie Herrewijnen  (226)
Hij overleed op 06-06-1961. 331
Annemarie Suurd
, geboren op 12-05-1960
d.v. Hans Suurd en Marie Herrewijnen  (226)


332
Jurjen Suurd
z.v. Eeuwe Suurd en Froukje van de Molen  (229)
Hij trouwde met Corrie ....
Kinderen :
1. Johan Suurd                                                                   453
2. Erik Suurd                                                                      454  


333
Jan Suurd
, geboren op 02-10-1953
z.v. Eeuwe Suurd en Froukje van de Molen  (229)
Hij trouwde met :
Carla Ullersma.
Kinderen
1. Sander Suurd                                                                 455
2. Danny Suurd                                                                  456
3. Dayenne Suurd                                                               457

Jan hertrouwde in 2005 met :
Christel Wilms
Kinderen :
4. Froukje Suurd                                                                 458


334
Janke Suurd

d.v. Eeuwe Suurd en Froukje van de Molen  (229)
Zij trouwde met :
René Tichelaar
Kinderen :
1. Nick Tichelaar
2. Benjamin Tichelaar

René Tichelaar overleed in 2000.

Janke Suurd hertrouwde met :
Koos Schenk.


335
Hans Suurd.
z.v. Eeuwe Suurd en Froukje van de Molen  (229)
Hij trouwde met Jenny
Kinderen :
1. Raynor Suurd.                                                                 459


336
Hans Suurd, geboren te Smallingerland, 10-05-1953
z.v. Harm Suurd en Hiltje Hoekstra  (232)

 
337
Arend Suurd
, geboren te Groningern, 06-03-1957
z.v. Harm Suurd en Hiltje Hoekstra  (232)


338
Trijntje Suurd, geboren te Groningen, 08-11-1958
d.v. Harm Suurd en Hiltje Hoekstra  (232)


339
Matje Suurd
, geboren te Leeuwarden, 10-01-1941
d.v. Jogchum Suurd en Antje Vogel  (233)


340
Klaasje Suurd
, geboren te Leeuwarden, 13-07-1946
d.v. Jogchum Suurd en Antje Vogel  (233)


341

Jantje Suurd, geb. Zevenhuizen, 29-12-1932
d.v. Jan Suurd en Jantje Valkenborg  (236)
Zij trouwde te Leek op 14-02-1958 met :
Derk Medema, geb. Norg, 18-04-1936
Kinderen :
1. Maarten Medema
2. Jeanet Medema
3. Lammerchien Medema

Jantje Suurd overleed op 14-03-2010.


342
Pabe Hendrik Suurd
, geb. Zevenhuizen, 30-10-1934
z.v. Jan Suurd en Jantje Valkenborg  (236)
Hij trouwde te Leek op 26-09-1957 met :
Froukje M. Oosterhuis, geb. Leek, 22-04-1936
Kinderen:
1. Jan Suurd, geb. Tolbert, 06-04-1958                                  460
2. Geert Jan Suurd, geb. Tolbert, 16-02-1960                         461
3. Jeanette Marijke Suurd, geb. Weesp, 02-11-1962               462

Pabe Hendrik Suurd overleed te Bussum op 23-09-1977.


343
Hendrik Suurd, geb. Zevenhuizen, 20-03-1948
d.v. Jan Suurd en Jantje Valkenborg  (236)
Hij trouwde te Roden op 30-08-1968 met :
Henderika van Wijk, geb. Roden, 10-02-1949
Kinderen :
1. Jan Suurd, geb. Groningen, 19-12-1968                             463         
2. Albert Suurd, geb. Groningen, 06-01-1971                         464

Het huwelijk werd in mei 1989 ontbonden.
 
Hendrik Suurd hertrouwde op 21-12-1990 met :
Johanna Albertha Geertruida van Dijk, geb. 27-09-1952
te Doesburg en eerder gehuwd met D.R. Detwiler (Amerikaan).


344
Jan Suurd
,
geb. Peize, 30-10-1932
z.v. Freerk Suurd en Berendina Aalders  (238)
Hij trouwde met :
Pietertje Boukje Schadenberg, geb. Alteveer, 14-09-1940
d.v. Jannes Schadenberg en Bontje Hut
Kinderen :
1. Bontje Suurd, geb. Nw.Roden, 14-01-1960                         465  
2. Berendina Suurd, geb. Alteveer, 04-06-1961                       466
3. Freerk Suurd, geb. Alteveer, 25-10-1962                            467                
4. Marjan Suurd, geb. Steenbergen, 02-12-1967                     468


345
Jannes Suurd, geb. Nw.Roden, 16-06-1937
z.v. Freerk Suurd en Berendina Aalders  (238)
Hij trouwde te Roden op 05-10-1962 met :
Jantje Brink, geb. Steenbergen, 01-10-1940
d.v. Tunnis Brink en Lammechien IJbema,
zie genealogie Brink.
Kinderen :
1. Freerk Suurd, geb. Groningen, 31-12-1963                        469

Jannes Suurd overl. te Groningen, 15-04-2017.


346
Willemina Suurd
, geb. Nw.Roden, 01-05-1947
d.v. Freerk Suurd en Berendina Aalders  (238)
Zij trouwde te Roden op 16-12-1966 met :
Koert Kiers.
Kinderen :
1. Johnny Kiers
2. Brenda Kiers
3. Andrea Kiers

 
347
Trientje Suurd
, geb. Nw.Roden, 13-01-1952
d.v. Freerk Suurd en Berendina Aalders  (238)
Zij trouwde te Roden op 13-02-1970 met :
Wim van Kammen, geb. Twijzelerheide, 21-10-1949
Kinderen :
1. Erna van Kammen, geb. 15-08-1970
2. Annemieke van Kammen, geb. 20-06-1972
3. Mirjam van Kammen, geb. 04-09-1974
    Zij trouwde op 19-09-1997 met :
    Johannes Clemens de Jong, geb. op 21-10-1965 in
    Buren op Ameland.
    Kinderen :
    1. Pieter Willem Johannes de Jong, geb. 24-01-1998
    2. Willem Theo de Jong, geb. 17-03-1999
    3. Trientje Anna Alie de Jong, geb. 31-03-2000
    4. Anna-Lisa Charlotte de Jong, geb. 30-12-2001
4. Rene van Kammen, geb. 10-05-1976
5. Erik-Jan van Kammen, geb. 27-07-1980
6. Nienke van Kammen, geb. 06-02-1982
7. Mark van Kammen, geb. 19-08-1986


348
Willemina Suurd
, geboren te Peize, 06-02-1942
d.v. Marcus Suurd en Trientje Kits  (240)
Zij trouwde in 1968 te Warmond met :
Alfonsus Maria Tijthoff.
Kinderen :
1. Sandra Franciska Maria Tijthoff, geb. Den Haag, 29-12-1969
2. Christina Paula Maria Tijthoff, geb. Leiden, 28-10-1971
3. Hermanus Marcus Alfonsus Tijthoff, geb. Hoek van Holland, 21-01-1973
4. Sonja Nicole Maria Tijthoff, geb. Hoek van Holland, 23-10-1974

Het huwelijk werd in 1982 ontbonden.


349
Aukje Suurd, geboren te Peize, 07-08-1947
d.v. Marcus Suurd en Trientje Kits  (240)


350
Janny Suurd
, geboren te Peize, 02-04-1954
d.v. Marcus Suurd en Trientje Kits  (240)


351
Trientje Suurd
,
geboren te Peize, 02-04-1954
d.v. Marcus Suurd en Trientje Kits  (240)


352
Lammert Suurd, geb. te Assen, 15-02-1919
z.v. Wicher Suurd en Roelofje Hoegen  (243)
Hij trouwde te Assen op 22-03-1952 met :
Willemtje de Graaf, geb. te Assen op 05-06-1924

Lammert Suurd overleed te Assen op 05-05-1986.
Willemtje de Graaf overleed te Assen op 03-06-1979.


353
Roelof Suurd, geb. te Assen, 11-11-1921
z.v. Wicher Suurd en Roelofje Hoegen  (243)
Overleden te Assen op 05-05-1938.


354
Jantien Suurd
, geb. te Vries, 22-01-1927
d
.v. Wicher Suurd en Roelofje Hoegen  (243)


355
Wicher Suurd, geb. te Assen, 27-12-1934
z.v. Wicher Suurd en Roelofje Hoegen  (243)
Hij trouwde te Veendam op 05-11-1958 met :
J.G.J.H. Elderman.


356
Roelie Suurd
, geb. te Assen, 31-01-1939
d.v. Wicher Suurd en Roelofje Hoegen  (243)
Zij trouwde op 28-08-1957 met :
Klaas Kroezen.
Kinderen :
1. Klaas Kroezen, geboren op 26-03-1958.
    Klaas overleed op 28-06-2014.


357
Jantien Suurd
, geb. te Assen op 26-03-1927
d.v. Wisse Suurd en Harmke Bijlsma   (244)
Zij trouwde op 05-06-1954 met :
W.Pots.


358
Aafje Suurd
, geb. te Assen op  06-05-1928
d.v. Wisse Suurd en Harmke Bijlsma   (244)
Zij trouwde op 09-11-1948 met :
H. Vrieling.


359
Aaltien Suurd
, geb. te Assen op 23-06-1931
d.v. Wisse Suurd en Harmke Bijlsma   (244)
Zij trouwde op 25-03-1961 met :
G.H. Slotboom.


360
Klaas Suurd
, geb. te Assen op 13-02-1946
z.v. Wisse Suurd en Harmke Bijlsma   (244)


361
Jantien Sjoukje Suurd, geb. Assen, 03-01-1929
d.v. Gerrit Suurd en Alberdina Henderica de Jong  (245)
Zij trouwde te Assen op 17-02-1951 met :
Durk Alberts, geb. Assen, 13-05-1925
z.v. Willem Alberts (geb. 1894) en Antje de Vries (geb. 1895).
Kinderen :
1. Willem Alberts, geb. Assen, 04-04-1951
    Hij trouwde te Smilde op 01-06-1973 met :
    Anna Aaltje Rispens, geb. Groningen, 19-08-1952

Durk Alberts overleed op 12-05-2006.
Jantien Sjoukje Suurd overleed te Assen op 21-09-2013.


362
Sjoukje Jantien Suurd
, geb. Assen, 04-09-1931
d.v. Gerrit Suurd en Alberdina Henderica de Jong  (245)
Ongehuwd overleden te Assen op 11-08-2000.


363
Aaltien Suurd
, geb. Assen, 09-03-1934
d.v. Gerrit Suurd en Alberdina Henderica de Jong  (245)
Zij trouwde te Assen op 09-04-1960 met :
Hendrik Vochteloo, geb. Assen, 21-02-1932
z.v. Wiebe V0ochteloo en Johanna  Zuidema
Zij hebben geen kinderen.


364
Gerrit Hendrikus Jacobus Suurd, geb. Assen, 17-03-1937
z.v. Gerrit Suurd en Alberdina Henderica de Jong  (245)
Hij trouwde te Roden op 22-11-1963 met :
Antonia Postema, geb. Roden, 03-03-1934
d.v. Albert Postema en Antje Hofman.
Kinderen :
1. naamloos kind, geb. en overl. te Assen op 05-02-1965
2. Gerrit Suurd, geb. Assen, 31-03-1967                               470             
3. Albert Suurd, geb. Assen, 11-05-1970                               471

Gerrit Hendrikus Jacobus Suurd overleed op 26-03-1988.


365
Lammert Suurd
, geb. Assen, 15-11-1942
z.v. Gerrit Suurd en Alberdina Henderica de Jong  (245)
Hij trouwde te Apeldoorn op 09-09-1966 met :
Geertruida Jacoba van Werven, geb. Apeldoorn, 27-12-1943
d.v. Henne van Werven (geb. 1916) en Albertje Beuker (geb. 1918)
Kinderen :
1. Gerrit Suurd, geb. Apeldoorn, 02-07-1968                          472                         
2. Alberta Diana Suurd, geb. Barneveld, 14-06-1973               473


366
Wisse Suurd, geb. Peize, 25-02-1934
z.v. Geert Suurd en Alberdina Busscher  (251)
Hij trouwde met :
Arendina Luinge.

Wisse Suurd overleed te Peize op 15-10-1974.


367
Jannie Suurd
, geb. ca. 1948
d.v. Geert Suurd en Alberdina Busscher  (251)
Zij trouwde te Peize op 02-05-1969 met :
Jan Daalmeijer
Kinderen :
1. Theo Daalmeijer, geboren in 1971
2. Daniel Daalmeijer, geboren in 1975

Jannie Suurd overleed op 15-03-1999.


368
Johan Suurd
, geb. Groningen, 05-11-1952
z.v. Hendrik Suurd en Hinderina Herder  (262)


369
Margriet Suurd   
d.v. Jan Bareld Suurd en Jantje Talens  (263)


370
Jantje Suurd
, geb. Peize, 18-03-1932
d.v. Jans Suurd en Antje Vijfschaft  (265)
Zij trouwde met :
Roelof Jannes Ploeg, geb. Roden, 12-11-1931
z.v. Adolf Ploeg en Geertje Westerhof en een
    broer van Grietje Ploeg (24-04-1937), getrouwd
    met Kornelis Hagenauw (31-03-1935),
    zie genealogie Hagen(o)auw.
Kinderen :
1. Adolf Ploeg
    Partner : Ria
    Kinderen :
    1.Esther Ploeg
    2.Edwin Ploeg
2. Anneke Ploeg, geb. 11-02-1962
    Zij trouwde met :
    Menno H.Drent, geb. 24-10-1962
    Kinderen :
    1.Rutger Drent
    2.Mirthe Drent

Roelof Jannes Ploeg overleed te Groningen op 31-07-2010.
Jantje Suurd overleed te Assen op 18-02-2013.


371
Antje Suurd
, geb. Peize, 19-02-1934
d.v. Jans Suurd en Antje Vijfschaft  (265)
Zij trouwde met :
Hendrik Luinge, geb. 31-01-1933
Kinderen :
1. Albert Luinge, geb. 22-04-1960
    Hij trouwde met :
    M.C.Weening, geb. 11-11-1961
    Het huwelijk werd ontbonden.
2. Johan Luinge, geb. 21-05-1965
    Hij trouwde met :
    R.Delfsma, geb. 08-01-1962
3. Harry Luinge, geb. 27-12-1966
    Hij woont samen met :
    M.A.Keizer, geb. 12-05-1971

Hendrik Luinge overleed te Roden op 13-03-2015.


372
Albert Suurd
, geb. Peize, 05-10-1935 
z.v. Jans Suurd en Antje Vijfschaft  (265)
Hij trouwde te Leek op 13-02-1960 met :
Lamke Geertje Staal, geb. Leek, 29-03-1939
Kinderen :
1. Jans Gerhard Suurd, geb. Oostwold, 18-06-1960                474
2. Antje Geertje Suurd, geb. Oostwold, 10-08-1962                475

Lamke Geertje Staal overleed te Drachten op 28-05-2006.


373
Hendrik Suurd
, geb. Peize, 04-12-1939
z.v. Jans Suurd en Antje Vijfschaft  (265)
Hij trouwde met :
Antje Postma, geb. Hoogkerk, 09-02-1944
Kinderen :
1. Jannes Suurd, geb. 11-03-1962                                         476
2. Willeke Suurd, geb. 31-05-1967                                         477

Antje Postma overl. Groningen, 07-10-2011.


374
Jan Suurd
, geb. Peize, 14-08-1947
z.v. Jans Suurd en Antje Vijfschaft  (265)
Hij trouwde met :
Jantje Schuring, geb. 06-05-1950
Kinderen :
1. Jeroen Suurd, geb. 04-07-1971                                          478
2. Lydia Suurd, geb. 07-07-1974                                            479

Jan Suurd overleed op 22-02-1978.


375
Jantje Suurd
, geb. Peize, 21-02-1929
d.v. Henderikus Suurd en Grietje Busscher  (266)
Zij trouwde met :
Tjebbe Mulder.
Kinderen :
1.Coen
2.Henk
3.Janny

Tjebbe Mulder overl. op 24-02-1986.
Nadien was Jantje Suurd samenwonend
met Alle Lap.
Jantje Suurd overl. Leek, 07-07-2017.

376
Frouktje Suurd
, geb. Peize, 21-05-1933
d.v. Henderikus Suurd en Grietje Busscher  (266)
Zij trouwde met :
Jannes de Weerd


377
Alberdina Suurd
, geb.Peize, 06-10-1934
d.v. Henderikus Suurd en Grietje Busscher  (266)
Zij trouwde met :
Hans Lever.


378
Jantje Suurd, geb. Peize, 01-08-1931
d.v. Hendrik Suurd en Geertje Venekamp  (267)
Zij trouwde met :
Andries Rozema, 24-05-1930.

Andries Rozema overleed op 02-02-1997.


379
Albert Suurd
, geb. Peize, 06-08-1932
z.v. Hendrik Suurd en Geertje Venekamp  (267)
Hij trouwde met :
Ettje E. Bosma.

Albert Suurd overleed op 14-01-1999.


380
Geertruida Suurd
, geb. Peize, 11-03-1935
d.v. Hendrik Suurd en Geertje Venekamp  (267)
Zij trouwde in 1955 met :
Jacob de Vries.
Kinderen :
1. Rika
, 2. Geertje, 3. Wouter en
4. Hennie de Vries.

Geertruida Suurd overleed te Peize op 19-02-2008.


381
Bertha Suurd

d.v. Hendrik Suurd en Geertje Venekamp  (267)


382
Tinie Suurd

d.v. Hendrik Suurd en Geertje Venekamp  (267)


383
Henderikus Suurd

z.v. Hendrik Suurd en Geertje Venekamp  (267)


384
Hendrik Suurd

z.v. Hendrik Suurd en Geertje Venekamp  (267)
Ongehuwd.


385
Jantje Suurd
, geb. Bunne, 24-09-1940
d.v. Albert Suurd en Annechien de Groot  (269)
Zij trouwde te Vries op 30-01-1963 met :
Geert Egbert Boering, geb. Norg, 01-04-1938
z.v. Bareld Boering en Johanna van Dam,
zie genealogie Boering.

Geert Egbert Boering overleed te Peize op 05-01-1978.

Jantje Suurd woont sedert 19-08-1980 samen met :
Jannes de Rink, geb. Roden, 06-02-1941
z.v. Egbert de Rink en Willemtien Venema
en weduwnaar van Hinderika Willems,
zie genealogie De Rink.


386
Hendrikje Suurd, geb. Bunne, 24-02-1942
d.v. Albert Suurd en Annechien de Groot  (269)
Zij trouwde te Vries op 10-01-1964 met :
Willem van der Velde, geb. Marum, 18-01-1941
z.v. Hilbrand van der Velde (Boerakker, 07-101-1910) en
Gaaitske de Kleine (Opende, 21-05-1917)
Kinderen :
1. Hilbrand van der Velde, geb. Tolbert, 28-05-1965
2. Annechien van der Velde, geb. Niebert, 03-07-1967
    Zij woont samen met :
    Peter Vos, geb. Smilde, 01-08-1972
    Kinderen :
    1. Iris Vos, geb. Vlaardingen, 04-09-2003
3. Albert van der Velde, geb. Niebert, 11-08-1968
    Hij trouwde met :
    Hilda Jakobs, geb. Marum, 07-05-1974
    Kinderen :
    1. Grietje van der Velde, geb. Groningen, 01-12-2003
    2. Henrieke van der Velde, geb. Groningen, 02-07-2005
    3. Willeke van der Velde, geb. Groningen, 11-10-2008


387
Albert Suurd
, geb. Bunne, 08-08-1943 
z.v. Albert Suurd en Annechien de Groot  (269)
Hij trouwde te Peize op 21-03-1968 met :
Johanna Koops, geb. Peize, 29-11-1943
Kinderen :
1. Albert Suurd, geb. Winde, 10-12-1968                                480
2. Jonnie Suurd, geb. Winde, 28-08-1974                               481


388
Albert Suurd, geb. Vries, 05-06-1938
z.v. Cornelis Suurd en Margien Hotzes  (270)
Ongehuwd.
Albert Suurd overleed in 2005.


389
Roelof Suurd
, geb. Vries, 19-07-1940
z.v. Cornelis Suurd en Margien Hotzes  (270)
Ongehuwd.
Roelof Suurd overleed in 2002.


390
Jan Suurd
, geb. Vries, 27-11-1945
z.v. Cornelis Suurd en Margien Hotzes  (270)
Hij trouwde in 1967 met :
Jantje Venema.
Kinderen :
1.Dineke Suurd, geboren in 1967                                           482
2.Kees Suurd, geboren in 1969                                              483
3.Henk Suurd, geboren in 1971                                              484

Jantje Venema overleed in januari 2017.  
 
391
Margiena Jantiena Suurd
 , geb. Vries, 03-01-1947
d.v. Cornelis Suurd en Margien Hotzes  (270)
Zij trouwde met :
M.J. (Geert) Brouwer.
Kinderen :
1.Marleen Brouwer, geb. 30-06-1969
   Zij trouwde met
   Ronnie Hoesen.
   Kinderen :
   1.Inge Hoesen
   2.Lisane Hoesen
   3.Jesse Hoesen
2.Abel Brouwer, geb. 27-10-1971
   Hij trouwde met Rianne Moed.
   Kinderen :
   1.Aaron Brouwer
   2.Milan Brouwer
 

392
Jans Suurd
, geb. Vries, 24-03-1950
z.v. Cornelis Suurd en Margien Hotzes  (270)
Hij trouwde op 12-12-1975 met :
Harma Lachenal

Kinderen :
1.Martina Suurd, geb. 30-12-1978                                       484A
   Zij trouwde met :
   Martin Boelens.
   Kinderen :
   1.Nick Boelens, geb. 22-05-2002
   2.Mirthe Boelens, geb. 15-02-2013
   3.Linde Boelens, geb. 05-06-2014.
   
2.Carla Suurd, geb. 10-04-1981                                           484B
   Zij trouwde met :
   Jose Douwes
   Kinderen :
   1.Thirsa Douwes, geb. 11-09-2007
   2Wesley Douwes, geb. 17-06-2010.


393
Hendrik Suurd
, geb. Vries, 27-07-1952 
z.v. Cornelis Suurd en Marchien Hotzes  (270)
Hij trouwde met Greet


394
Albert Suurd
, geb. Roden, 16-09-1949
z.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Hij trouwde te Peize op 07-11-1974 met :
Jantje Siegers, geb. Peize, 24-03-1955
d.v. Klaas Siegers en Alida Nieman
Kinderen :
1.Ronald Carl Suurd, geb. Stadskanaal, 04-02-1977                485
2.Ingrid José Suurd, geb. Groningen, 03-06-1992                    486


395
Klaas Suurd
, geb. Roden, 23-11-1950
z.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Jong overleden.


396
Klaas Suurd
, geb. Roden, 31-12-1951
z.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Hij trouwde met :
Grietje Veenhuizen, geboren op 07-01-1957
Kinderen :
1.Marjolein Suurd, geboren op 25-02-1995                              487


397
Jantje Suurd
, geb. Roden, 24-12-1953
d.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Zij trouwde met :
Frans van der Sluis, geboren op 20-11-1951.
Kinderen :
1.Adriana Jolanda van der Sluis, geboren op 09-08-1974
   Zij trouwde met :
   Lammert van der Sluis, geboren op 21-05-1969
   Kinderen :
   1. Annemarie Jantina Zwanetta van der Sluis, geb. 22-09-2003
   2. Lammert Frans Bert van der Sluis, geb. 29-08-2006
2. Richard Mattheus van der Sluis, geboren op 18-09-1977

Jantje Suurd overleed te Leek op 22 april 2016.


398
Antien Suurd
, geb. Roden, 26-07-1955  
d.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Jong overleden.


399
Antien Suurd, geb. Roden, 01-04-1957
d.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Ongehuwd overleden op 10-01-2006.


400.
Dit nummer is vervallen.

 
401
Janneke Suurd
, geb. Roden, 06-05-1960
d.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Zij trouwde met :
Gert-Jan Ebbinge, geboren op 23-05-1957
Kinderen :
1.Marlou Ebbinge, geboren op 13-03-1988
2.Gerwin Ebbinge, geboren op 21-11-1990402
Alberdiena Suurd
, geb. Roden, 14-07-1961
d.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Ongehuwd overleden op 06-09-1989.
Alberdiena Suurd overleed te Drachten.


403
Roelof Suurd
, geb. Roden, 15-06-1964
z.v. Roelof Suurd en Jacobje Vijfschaft  (272)
Hij trouwde met :
Grietje Kramer, geboren op 18-10-1968
Kinderen :
1.Irma Suurd, geboren op 11-06-1999                                   488


404
Jantje Suurd 
d.v. Hermannus Suurd en Annie Pieters  (273)
Zij trouwde met :
Geert van Lune.


405
Marchien Suurd
, geboren 30-09-1946
d.v. Hermannus Suurd en Annie Pieters  (273)
Zij trouwde op 28-06-1968 met :
Willem Gelling.
z.v. Jan Gelling en Geertje Scheepstra
Kinderen :
1.Bert Gelling
2.Herman Gelling
3.Agnes Gelling

Marchien Suurd overleed te Assen op 14-12-2011.


406
Albert Suurd
           
z.v. Hermannus Suurd en Annie Pieters  (273)
Hij trouwde met :
Thilda Schakelaar.


407
Roelfje Suurd
, geb. Groningen, 29-05-1955     
d.v. Annechienes Suurd en Hillechien Liekstra  (274)
Zij trouwde met :
Geert Tienkamp.


408
Albert Suurd, geb. Groningen, 01-08-1959     
z.v. Annechienes Suurd en Hillechien Liekstra  (274)
Hij trouwde met :
Ina.
Kinderen :
1. Nancy Suurd                                                                  489
2. Kevin Suurd                                                                    490


409
Egbert Suurd
, geb. Groningen, 01-08-1959     
z.v. Annechienes Suurd en Hillechien Liekstra  (274)
(In 2009 reeds overleden).


410
Egberdina Suurd
, geb. Groningen, 23-12-1961   
d.v. Annechienes Suurd en Hillechien Liekstra  (274)
Partner van :
Erik.
Kinderen :
Sanne en Niels.


411
Hendrik Suurd
, geb. Peizermade, 06-01-1941
z.v. Jans Suurd en Everdina Haupt  (275)
Hij trouwde met :
Lutina Ensink, geb. Peize, 05-11-1947
Kinderen :
1. Wilmina Suurd, geb. Groningen, 04-04-1968                     491
2. Jans Suurd, geb. Nieuw Roden, 13-08-1969                      492

Lutina Ensink overleed te Groningen op 14-08-1969.
Hendrik Suurd hertrouwde met :
Anneke Ploeger, geb. Wildervank, 06-08-1946
Kinderen :
3. Maria Hillegina Suurd, geb. Groningen, 06-01-1971            493
4. Arnolda Cornelia Suurd, geb. 16-02-1972                          494


412
Cornelia Johanna Suurd
, geb. Peizermade, 09-10-1947
d.v. Jans Suurd en Everdina Haupt  (275)
Zij trouwde met :
Thomas Klootsema, geb. 07-06-1946
Kinderen :
1. Harm Klootsema, geb. Peize, 11-01-1970
    Hij trouwde met :
    Sjoukje Wilhelmina Detmar, geb. 01-08-1971
    Kinderen :
    1. Claudia Klootsema, geb. 06-09-1999
    2. Thomas Klootsema, geb. 17-04-2003
2. Everdina Klootsema, geb. Peize, 28-05-1971
    Zij trouwde met :
    Rudy Hut, geb. 25-05-1970
    Kinderen :
    1. Simon Hut, geb. 20-05-1998
    2. Jarno Hut, geb. 26-10-2002


413
Albertje Suurd
, geboren op 16-03-1941
d.v. Hendrik Suurd en Marchien Kampstra  (276)
Zij trouwde met :
Aaltinus Hommes, geboren op 22-11-1938
Kinderen :
1. Jan Hommes, geboren op 10-10-1962
    Hij trouwde in 1987 met :
    Anita Vriezema
    Kinderen :
    1. Marije Hommes, geboren op 04-11-1989
    2. Leonie Hommes, geboren op 11-05-1992
2. Marchien Hommes, geboren op 06-11-1965
    Zij trouwde in 1996 met :
    Harm Bakker
    Kinderen :
    1. Lianne Bakker, geboren op 12-08-1997

Aaltinus Hommes overleed op 03-12-2007.


414
Marchien
Suurd
, geboren 18-03-1945
d.v. Hendrik Suurd en Marchien Kampstra  (276)
Zij trouwde met :
Jan Schaafsma, geboren 05-06-1940
Kinderen :
1. Herma Schaafsma, geboren 13-06-1968
    Zij trouwde op 08-09-2006 met :
    Eelke Eising, geboren 28-03-1971
2. Marieke Schaafsma, geboren 14-06-1971
    Zij trouwde op 31-05-1996 met :
    Henk Jonker, geboren 20-03-1966
    Kinderen :
    1. Michael Jonker, geboren 31-08-1999


415
Hendrik Suurd
 , geboren Peize, 11-09-1955
z.v. Hendrik Suurd en Marchien Kampstra  (276)
Hij trouwde te Roden op 28-05-1981 met :
Geessien Niemeijer, geb. Zulthe, 08-08-1959
d.v. Hendrik Niemeijer en Willemina Baving
           N.B.
           Hendrik Niemeijer (09-01-1930) is een broer van :
           Hendriktje Niemeijer, getrouwd met
           Jan Aldert Talens, geb. 22-10-1938,
           zie genealogie Talens.
Kinderen :
1. Patricia Suurd, geboren te Westebork, 01-10-1983            495
2. Richard Suurd, geboren te Westerbork, 16-02-1986           496

Het huwelijk werd op 03-12-1996 ontbonden.


416
Albertje Suurd
, geboren te Peize, 06-10-1943
d.v. Hinderikus Suurd en Roelina Bazuin  (277)
Overleden te Groningen op 26-05-2003.


417
Hendrik Suurd
, geboren te Peize, 22-03-1946
z.v. Hinderikus Suurd en Roelina Bazuin  (277)
Hij trouwde te Peize op 15-12-1972 met :
Jakoba Trientje Winsingh, geboren op 01-03-1952
Kinderen :
1.Erwin Suurd, geboren te Peize op 04-04-1974                    497
2.Rene Suurd, geboren te Peize op 02-03-1976                     498


418
Jan Hendrik Suurd
, geb. Peize, 14-01-1951
z.v. Hinderikus Suurd en Roelina Bazuin  (277)


419
Gerrit Suurd
, geboren te Peize, 03-09-1957
z.v. Hinderikus Suurd en Roelina Bazuin  (277)


420
Gineke Suurd

d.v. Jan Suurd en Annechien Boerema  (234)
Zij trouwde met
Jan Holscher


421
Ina Suurd
d.v. Jan Suurd en Annechien Boerema  (234)
Zij trouwde met
Ties Kruyt


422
Tjebbel Zuurd, geb. Donderen, 02-03-1942
z.v. Reinder Zuurd en Hillechien Emmens  (282)
Hij trouwde te Vries op 26-05-1967 met :
Aukje Tolner, geboren op 16-03-1948.
Zij hadden geen kinderen.

Tjebbel Zuurd overleed te Gieten op 06-01-1982.


423
Willem Zuurd
, geb. Donderen, 06-02-1946
z.v. Reinder Zuurd en Hillechien Emmens  (282)
Hij trouwde op 24-10-1969 met :
Hendrikje Boer, geb. Donderen, 01-03-1945
d.v. Warner Boer en Margaretha Boelens.
Kinderen :
1.Reinder Alex Zuurd, geb. Roden, 15-01-1972                     499
2.Marcia Helga Zuurd, geb. Roden, 18-12-1973                     500


424
Jan Zuurd
, geb. Donderen, 31-12-1948
z.v. Reinder Zuurd en Hillechien Emmens  (282)
Hij trouwde op 25-01-1974 met :
Rita Holt, geb. Zeegse, 06-01-1953
d.v. Albert Holt en Derktje Ottens
Kinderen :
1.Hilde Zuurd, geb. Donderen, 16-08-1976                            501
2.Albert Reinder Zuurd, geb. Donderen, 30-06-1978               502


425
Jantje Zuurd
, geb. Zeijen, 03-06-1946
d.v. Trientinus Zuurd en Hinderkien Albertien van Veenen  (284)
Zij trouwde te Vries op 15-09-1967 met :
Albert Geert Okken, geb. Groningen, 20-12-1944
z.v. Albert Okken en Jacoba Drenth
Kinderen :
1.Albert Tinus Okken, geb. Groningen, 29-08-1969
   Samenwonend met Mariska Stelling
2.Jacob Hendrik Okken, geb. Anloo, 22-01-1971
   Hij trouwde te Annen op 17-05-1996 met :
   Karla Smeenge
   Kinderen :
   1.Gerwin Okken, geb. Assen, 03-06-2000.


426
Willemtien Zuurd
, geb. Noordlaren, 04-03-1942
d.v. Lammert Zuurd en Grietje Ottens  (285)
Zij trouwde op 24-11-1961 met :
Jan Gerardus Koekkoek, geboren te Groningen
Kinderen :
1. Ingrid Karin Koekkoek, geb. Midlaren, 14-03-1965
2. Jan Willem Koekkoek, geb. Midlaren, 12-07-1967


427
Jantien Zuurd
, geb. Noordlaren, 12-04-1943
d.v. Lammert Zuurd en Grietje Ottens  (285)
Zij trouwde met :
Pieter Staal, geboren op 31-10-1939
Kinderen :
1. Margaretha Staal, geb. Noordlaren, 18-06-1963
2. Alfred Eduard Staal, geb. Noordlaren, 03-05-1965
3. Eric Ernst Staal, geb. Noordlaren, 22-08-1966

Jantien Zuurd overleed te Groningen op 25-05-1975.
Pieter Staal overleed te Delfzijl op 10-12-2001.


428
Adolf Zuurd
, geb. Noordlaren, 06-04-1944
z.v. Lammert Zuurd en Grietje Ottens  (285)
Hij trouwde te Haren op 01-09-1972 met :
Henderika Voorma, geb. Slochteren, 23-07-1953
Kinderen :
1. Scholdina-Grietje Zuurd, geb. Haren, 08-06-1974               503
2. Lammert Jan Zuurd, geb. Haren, 06-07-1977                     504 


429
Kornelia Zuurd
, geb. Noordlaren, 24-08-1945
d.v. Lammert Zuurd en Grietje Ottens  (285)
Zij trouwde op 20-08-1965 met :
Willem Venema, geb. Onnen,  02-12-1943
Kinderen :
1. Gert Jan Venema, geb. Groningen, 03-11-1965
2. Margreet Venema, geb. Onnen, 06-02-1971
    Zij trouwde op 06-09-2002 met :
    Pieter Bronsema, geb. Bedum, 08-06-1965
    Kinderen :
    1. Gerard Willem Bronsema, geb. Bedum, 08-05-2005
    2. Caroline Jacqueline Bronsema, geboren 23-09-2007
3. Henri
ët Venema, geb. Glimmen, 23-02-1974
    Zij woont samen met :
    Herman Jan Else Dijk, geb. Den Ham, 09-11-1970.
    Kinderen :
    1. Willem Evert Dijk, geb. 13-09-2006

Willem Venema overleed te Onnen op 28-10-2004.


430
Tjebbel Jan Zuurt
, geb. Groningen, 04-07-1949
z.v. Jan Zuurt en Jantje Johanna Jacoba de Goede  (290)
Hij trouwde met :
Annechiena Johanna Bultje, geb. Groningen, 12-09-1940

Tjebbel Jan Zuurt hertrouwde te Groningen op 27-03-1981 met :
Trijny Anna Zuidema, geb. Groningen, 24-06-1945


431
Grietje Zuurt
, geb. Groningen, 25-06-1949
d.v. Roelf Zuurt en Geertruida Weesjes  (291)
Zij trouwde te Groningen op 01-12-1971 met :
Pieter Taekema.
Kinderen :
1. Hans Taekema, geb. Groningen, 16-05-1972
2. Roelf Robert Taekema, geb. Groningen, 25-08-1975


432
Truida Zuurt
, geb. Groningen, 09-02-1951
d.v. Roelf Zuurt en Geertruida Weesjes  (291)
Zij trouwde te Groningen op 27-10-1972 met :
Simon van Dijken.
Kinderen :
1. Petra van Dijken, geb. Groningen, 07-08-1973
2. Marcel van Dijken, geb. Groningen, 23-09-1978


433
Jozua Zuurt
, geb. Groningen, 26-02-1952
z.v. Roelf Zuurt en Geertruida Weesjes  (291)
Hij trouwde te Groningen op 29-08-1975 met :
Henderika Bolhuis.
Kinderen :
1. Raymond Zuurt, geb. Groningen, 26-01-1979                     505
2. Alexander Zuurt, geb. Groningen, 11-10-1982                    506


434
Tjebbel Zuurt, geb. Groningen, 26-02-1952
z.v. Roelf Zuurt en Geertruida Weesjes  (291)
Hij trouwde te Roden op 26-10-1973 met :
Maria Lampe.
Kinderen :
1. Aafke Zuurt, geb. Groningen, 01-03-1974                          507

Tjebbel Zuurt hertrouwde te Groningen op 20-10-1978 met :
Bouwina Schollema.
Kinderen :
2. Miranda Renate Zuurt, geb. Groningen, 17-07-1987            508
3. Mark Dennis Zuurt, geb. Groningen, 10-08-1991                509


435
Roelf Zuurt
, geb. Groningen, 08-06-1959
z.v. Roelf Zuurt en Geertruida Weesjes  (291)
Hij trouwde te Groningen op 09-08-1985 met :
Helena Schenkel.
Kinderen :
1.Denise Zuurt, geb Groningen, 14-09-1986                          510
2.Ron Zuurt, geb. Groningen, 27-12-1987                             511


436
Rein Suurd, geboren te Marum, 24-01-1943
z.v. Atelina Suurd  (298)                                     9e generatie437
Reinder Johannes Suurd, geb. Zev.huizen,  11-12-1952
z.v. Jan Suurd en Jantje Slotegraaf  (300)
Hij trouwde met :
Ria de Jong
Kinderen :
1. Rosa Suurd, geb. Drachten, 08-09-1988                           512
2. Jasmijn Suurd, geb. Drachten, 21-10-1991                       513


438
Bouwina Suurd
, geb. Zevenhuizen, 31-05-1954
d.v. Jan Suurd en Jantje Slotegraaf  (300)
Zij trouwde met :
Jan Jansma.
Kinderen :
1. Krista Jansma, geb. 16-02-1977
2. Cindy Jansma, geb. 30-07-1979
3. Evert-Jan Jansma, geb. 03-03-1983.


439
Metje Suurd
, geb. Zevenhuizen, 07-06-1959
d.v. Jan Suurd en Jantje Slotegraaf  (300)
Zij trouwde met :
Jannes Talens.
Kinderen :
1. Sandra Talens
    Kinderen :
    1. Ashanti Talens, geboren 19-04-2002.
2. Susan Talens

Het huwelijk werd ontbonden.


440
Hinke Suurd
, geb. Roden, 16-10-1961
d.v. Jan Suurd en Jantje Slotegraaf  (300)


441
Saskia Suurd
, geb. Roden, 04-12-1966
d.v. Jan Suurd en Jantje Slotegraaf  (300)
Zij trouwde op 23-10-1995 met :
H.A.S. Lesteluhu, geb. Groningen, 16-04-1965
Het huwelijk werd op 02-12-2004 ontbonden.
Kinderen uit dit huwelijk :
1. Rowan Lesteluhu, geb. Groningen, 30-11-1995
2. Mervyn Lesteluhu, geb. Groningen, 10-11-1998


442
Gretha Suurd
, geb. Roden, 10-09-1970
d.v. Jan Suurd en Jantje Slotegraaf  (300)
Zij woont samen met :
Henk Visser
Kinderen :
1. Wessel Visser
2. Frank Visser.


443
Hinke Suurd
, geb. Marum, 29-04-1965    
d.v. Rienk Suurd en Knelske Drent  (301)
Zij woont samen met :
John Radix.
Kinderen :
1. Leonie Radix, geboren op 12-08-1997
2. Jasper Radix, geboren op 01-05-1999


444
Metje Suurd
, geboren te Marum op 12-10-1967     
d.v. Rienk Suurd en Knelske Drent  (301)
Zij trouwde op 26-06-1998 met :
Gerben Bernardus.
Kinderen :
1. Sven Bernardus, geboren op 12-09-2000
2. Jort Bernardus, geboren op 08-06-2003


445
Jeanet Suurd
, geboren te Roden op 21-07-1971 
d.v. Rienk Suurd en Knelske Drent  (301)
Zij woont samen met :
Jan Laning.
Kinderen :
1. Linsey Laning, geboren op 25-09-2002
2. Milou Laning, geboren op 19-04-2005


446
Jenny Maria Sylvia Petrus Suurd
, geb. Beveren, 06-10-1940
d.v. Cyriel Ferdinand Suurd en Elza van Broek  (302)
Zij trouwde te Kieldrecht (België) op 26-05-1962 met :
Etienne Sturm.
Zij hebben geen kinderen.


447
Liliane Irma Leopold Suurd
, geb. Beveren, 14-05-1942
d.v. Cyriel Ferdinand Suurd en Elza van Broek  (302)
Zij trouwde te Kieldrecht (België) op 02-08-1969 met :
Marcel Hamerijkx.
Kinderen :
1. Neda Hamerijkx, geboren 21-01-1971
2. Heidi Hamewijkx, geboren 13-06-1972

Het huwelijk werd op 01-04-1999 ontbonden.


448
Jessy Marie Constand Suurd
, geb. Beveren, 21-04-1944
d.v. Cyriel Ferdinand Suurd en Elza van Broek  (302)
Ongehuwd.


449
Jeanninne Laurette Suurd
, geb. Kieldrecht (Beveren), 08-01-1946
d.v. Cyriel Ferdinand Suurd en Elza van Broek  (302)
Zij trouwde te Kieldrecht (België) op 06-07-1968 met :
Noël Martens.
Zij hebben geen kinderen.

Het gezin woont in België.


450
Febronia Amelia Suurd
, geb. Assen, 19-02-1953 
d.v. Reinder Theophile Suurd en Egbertien Hindriks (306)
Zij trouwde op 01-05-1985 te Amersfoort met :
Jan Schaapherder, geb. Laren (N.H.), 02-07-1946.
Zij hebben geen kinderen.
Het gezin woont in Leerbroek (Ned.)


451
Derkje Egbertien Suurd
, geb. Assen, 14-06-1957
d.v. Reinder Theophile Suurd en Egbertien Hindriks (306)
Zij trouwde met :
Mario Brandsen.
Kinderen :
1. Tamara Brandsen, geb. Amersfoort, 30-08-1979
    Zij woont samen met :
    Corstiaan Nowe.
    Kinderen :
    1.  Randy Nowe, geb. Delft, 26-08-2006
2. Richard Brandsen, geb. Amersfoort, 21-07-1982
    Hij woonde samen met Louise Senger.
    Uit dit samenlevingsverband werden geboren :
    1. Bradley Brandsen, geb. Zwolle, 21-10-2004
    2. Sandy Brandsen, geb. Zwolle, 27-02-2007
    3. Denley Brandsen, geb. 15-04-2009
3. Nathalie Brandsen, geb. Amersfoort, 10-03-1986
    Zij woont samen met :
    Mark van Schie.
    Kinderen :
    1. Danny van Schie, geb.  24-10-2008

Het huwelijk werd ontbonden.
Derkje Egbertien Suurd hertrouwde op 11-07-1996 te Delft met :
Chris Jalhay, geb. Delft, 05-11-1961.
Het gezin woont in Delft (Ned.)


452
Janny Suurd
, geb. Leek, 05-01-1951
d.v. Eeuwe Suurd en Johanna Middel  (319)


453
Johan Suurd

z.v. Jurjen Suurd en Corrie .... (332)


454
Erik Suurd

z.v. Jurjen Suurd en Corrie .... (332)


455
Sander Suurd
.
z.v. Jan Suurd en Carla Ullersma  (333)
Hij trouwde met :
Martiene Gilles


456
Danny Suurd.
z.v. Jan Suurd en Carla Ullersma  (333)


457
Dayenne Suurd
.
d.v. Jan Suurd en Carla Ullersma  (333)


458
Froukje Suurd
.
d.v. Jan Suurd en Christel Wilms  (333)


459
Raynor Suurd
.
z.v. Hans Suurd en Jenny   (335)


460
Jan Suurd, geb. Tolbert, 06-04-1958
z.v. Pabe Hendrik Suurd en Froukje M. Oosterhuis  (342)
Hij trouwde te Weesp op 27-05-1987 met :
Ghislaine van der Zande, geb. Amsterdam, 17-01-1960
Kinderen :
1. Pabe Jan Suurd, geb. 08-08-1988                                    514
2. Douwe Jan Suurd, geb. 05-07-1990                                  515

Het huwelijk werd op 26-09-2002 ontbonden.


461
Geert Jan Suurd, geb. Tolbert, 16-02-1960
z.v. Pabe Hendrik Suurd en Froukje M. Oosterhuis  (342)


462
Jeanette Marijke Suurd
, geb. Weesp, 02-11-1962
d.v. Pabe Hendrik Suurd en Froukje M. Oosterhuis  (342)


463
Jan Suurd
, geb. Groningen, 19-12-1968
z.v. Hendrik Suurd en Henderika van Wijk (343)
Hij trouwde te Leek met :
Geertje Maris, geboren 19-11-1969.


464
Albert Suurd
, geb. Groningen, 06-01-1971
z.v. Hendrik Suurd en Henderika van Wijk (343)


465
Bontje Suurd
, geb. Nw.Roden, 14-01-1960
d.v. Jan Suurd en Pietertje Boukje Schadenberg  (344)
Zij trouwde met Roel de Jong.
Kinderen :
1. Silvia de Jong, geb. 31-05-1986
2. Jan-Peter de Jong, geb. 03-05-1988

Het huwelijk werd ontbonden.


466
Berendina Suurd
, geb. Alteveer, 04-06-1961
d.v. Jan Suurd en Pietertje Boukje Schadenberg  (344)
Kinderen :
1. Rosalie Suurd, geb. Groningen, 21-12-1993                      516


467
Freerk Suurd
, geb. Alteveer, 25-10-1962
d.v. Jan Suurd en Pietertje Boukje Schadenberg  (344)
Hij trouwde te Roden op 02-09-1994 met :
Ria Sikkema.
Kinderen :
1.Tamara Suurd, geboren te Groningen, 07-01-1999              517
2.Ramona Suurd, geboren te Groningen, 27-08-2002             518

 
468
Marjan Suurd
, geb. Steenbergen, 02-12-1967
d.v. Jan Suurd en Pietertje Boukje Schadenberg  (344)
Zij trouwde op 14-04-2000 met :
Jan-Bart Warnders, geboren 19-08-1970
z.v. Jan Wanders en Rennie Wagenaar
Kinderen :
1. Pascale Warnders, geboren 18-02-2002
2. Lauren Warnders, geboren 16-02-2005


469
Freerk Suurd
, geb. Groningen, 31-12-1963
z.v. Jannes Suurd en Jantje Brink  (345)
Hij trouwde te Leek op 28-03-1995 met :
Hiltje Jansen, geb. Roden, 20-12-1964
d.v. Anne Jansen en Jantje Alkema
Kinderen :
1.Jeffrey Suurd, geb. Groningen, 30-11-1994                         519
2.Dennis Suurd, geb. Groningen, 14-12-1999                        520


470
Gerrit Suurd
, geb. Assen, 31-03-1966
z.v. Gerrit Hendrikus Suurd en Antonia Postema  (364)
Hij trouwde op 17-03-2008 met :
Sonja Bonder, geboren 04-05-1972


471
Albert Suurd
, geb. Assen, 11-05-1970
z.v. Gerrit Hendrikus Suurd en Antonia Postema  (364)
Hij trouwde met :
Barbara de Boer, geboren 20-08-1969
Kinderen :
1. Karlijn Suurd, geboren 22-10-1999                                    521
2. Florieke Suurd, geboren 13-06-2006                                 522


472
Gerrit Suurd
, geb. Apeldoorn, 02-07-1968
z.v. Lammert Suurd en Geertruida Jocoba van Werven  (365)
Hij trouwde met :
Lisette Pauline van Lier, geb. Ede, 10-06-1971
Kinderen :
1. Joran Suurd, geb. Ede, 26-07-1994                                   523                  
2. Myrthe Suurd, geb. Ede, 07-09-1997                                 524


473
Alberta Diana Suurd
, geb. Barneveld, 14-06-1973
d.v. Lammert Suurd en Geertruida Jocoba van Werven  (365)
Zij trouwde met :
Rudi G. van der Berg, geb. Amersfoort, 24-09-1967
Kinderen :
1. Benjamin van der Berg, geb. Ede, 21-07-1997
2. Laura van der Berg, geb. Barneveld, 13-10-2003


474
Jans Gerhard Suurd, geb. Oostwold, 18-06-1960
z.v. Albert Suurd en Lamke Geertje Staal  (372)
Hij trouwde in 1984 te Drachten met :
Sijke Heidinga, geb. 01-04-1963
Kinderen :
1. Marcel Suurd, geb. Drachten, 16-08-1984                         525
2. Robert Suurd, geb. Drachten, 22-09-1986                         526

Het huwelijk werd op 12-07-1988 ontbonden.
Jans Gerhard hertrouwde te Drachten op 03-04-2001 met :
Annie Kroon, geb. 27-06-1962.


475
Antje Geertje Suurd, geb. Oostwold, 10-08-1962
d.v. Albert Suurd en Lamke Geertje Staal  (372)
Zij trouwde te Beetsterzwaag op 24-05-1991 met :
Douwe Boonstra, geb. Harkema Opeinde, 16-06-1960
Kinderen :
1. Pascal Boonstra, geb. 20-04-1992
2. Chantal Boonstra, geb. 26-08-1994


476
Jannes Suurd, geb. 11-03-1962
z.v. Hendrik Suurd en Antje Postma  (373)
Hij woont samen met :
Willy Timmer, geb. 08-06-1964

 
477
Willeke Suurd
, geb. 31-05-1967
d.v. Hendrik Suurd en Antje Postma  (373)
Gehuwd geweest met dhr. Laeven.
Kinderen uit dit huwelijk :
1. Joeri Laeven, geb. 01-02-1993
2. Nienke Laeven, geb. 05-12-1997


478
Jeroen Suurd
, geb. 04-07-1971
z.v. Jan Suurd en Jantje Schuring  (374)
Hij trouwde met :
A. Meijer, geb. 13-02-1971
Kinderen :
1.R. Suurd (v), geb. 13-10-2000                                       527
2.E.Suurd (m), geb. 24-04-2003                                      528


479
Lydia Suurd
, geb. 07-07-1974
d.v. Jan Suurd en Jantje Schuring  (374)
Zij woont samen met :
H. Dorenbos.   


480
Albert Suurd
, geb. Winde, 10-12-1968
z.v. Albert Suurd en Johanna Koops  (387)


481
Jonnie Suurd
, geb. Winde, 28-08-1974
z.v. Albert Suurd en Johanna Koops  (387)


482
Dineke Suurd, geboren in 1967
d.v. Jan Suurd en Jantje Venema  (390)
Zij trouwde met :
Hendrik Klaassens
Kinderen :
1. Jade Klaassens, geb. in China in 2002            
    (geadopteerd).


483
Kees Suurd, geboren in 1969
z.v. Jan Suurd en Jantje Venema  (390)
Hij trouwde met :
Marja Groenwold
Kinderen :
1.Merith Suurd, geboren in 2001                                     529              
2.Ninthe Suurd, geboren in 2008                                     530
3.Jorn Suurd, geboren in 2012                                        531


484
Henk Suurd, geboren in 1971
z.v. Jan Suurd en Jantje Venema  (390)
Hij trouwde met
Marieke Zwiers
Kinderen :
1.Marc Suurd, geboren in 2001                                      532
2.Kim Suurd, geboren in 2005                                        533

484A
Martina Suurd, geb. 30-12-1978
d.v. Jans Suurd en Harma Lachenal  (292)
Zij trouwde met :
Martin Boelens.
Kinderen :
1.Nick Boelens, geb. 22-05-2002
2.Mirthe Boelens, geb. 15-02-2013
3.Linde Boelens, geb. 05-06-2014.

484B   
Carla Suurd, geb. 10-04-1981
d.v. Jans Suurd en Harma Lachenal  (292)  
Zij trouwde met :
Jose Douwes.
Kinderen :
1.Thirsa Douwes, geb. 11-09-2007
2.Wesley Douwes, geb. 17-06-2010.

485
Ronald Carl Suurd
, geb. Stadskanaal, 04-02-1977
z.v. Albert Suurd en Jantje Siegers (394)

486
I
ngrid José Suurd, geb. Groningen, 03-06-1992
d.v. Albert Suurd en Jantje Siegers (394)

487
Marjolein Suurd
, geboren op 25-02-1995
d.v. Klaas Suurd en Grietje Veenhuizen  (396)

488
Irma Suurd, geboren op 11-06-1999
d.v. Roelof Suurd en Grietje Kramer  (403)


489
Nancy Suurd 
d.v. Albert Suurd en Ina  (408)

490
Kevin Suurd          
z.v. Albert Suurd en Ina  (408)

491
Wilmina Suurd, geb. Groningen, 04-04-1968
d.v. Hendrik Suurd en Lutina Ensink  (411)
Zij trouwde met :
Ronald de Vries.
Kinderen :
1. Shantal de Vries, geb. 14-08-1989.

492
Jans Suurd
, geb. Nieuw Roden, 13-08-1969
z.v. Hendrik Suurd en Lutina Ensink  (411)  
Hij trouwde met :
Diana Wiegertjes, geb. 02-06-1967
Kinderen :
1. Kim Suurd, geb. 27-11-2001                                       534

493
Maria Hillegina Suurd
, geb. Groningen, 06-01-1971
d.v. Hendrik Suurd en Anneke Ploeger  (411)
Gehuwd met en gescheiden van Olubodewa.
Kinderen :
1. Kekvin Olubodewa, geb. 06-08-1991

Nadien zijn nog 2 kinderen geboren, genaamd
Mike en Gabi.

494
Arnolda Cornelia Suurd
, geb. 16-02-1972 
d.v. Hendrik Suurd en Anneke Ploeger  (411)
                     
495
Patricia Suurd, geboren te Westebork, 01-10-1983
d.v. Hendrik Suurd en Geessien Niemeijer  (415)
Zij trouwde te Westerbork op 29-06-07 met : 
Henk Schaap, geboren op 25-09-1980
z.v. Lambert Schaap en Geessien van Es.

496
Richard Suurd
, geboren te Westerbork, 16-02-1986
z.v. Hendrik Suurd en Geessien Niemeijer  (415)
Overleden te Westerbork op 22-05-2004.

497
Erwin Suurd, geboren te Peize op 04-04-1974
z.v. Hendrik Suurd en Jakoba Trientje Winsingh  (417) 

498
Rene Suurd
, geboren te Peize op 02-03-1976
z.v. Hendrik Suurd en Jakoba Trientje Winsingh  (417)

499
Reinder Alex Zuurd, geb. Roden, 15-01-1972
z.v. Willem Zuurd en Hendrikje Boer  (423)
Ongehuwd.

500
Marcia Helga Zuurd
, geb. Roden, 18-12-1973
d.v. Willem Zuurd en Hendrikje Boer  (423)
Zij trouwde op 15-02-2006 met :
Peter Hendrik Mreijen, geb. Amsterdam, 15-11-1974  
Kinderen :
1. Julia Miriam Mreijen, geb. Baarn, 08-07-2006.
2. Constantijn Hendrik Mreijen, geb. Baarn, 21-11-2008

501
Hilde Zuurd
, geb. Donderen, 16-08-1976
d.v. Jan Zuurd en Rita Holt  (424)
Kinderen :
Leon Jari Zuurd, geb. Groningen, 19-11-1997                     535

502
Albert Reinder Zuurd
, geb. Donderen, 30-06-1978
z.v. Jan Zuurd en Rita Holt  (424)
Hij trouwde op 24-08-2007 met :
Renee Pots, geb. 05-07-1986
Kinderen :
1. Jako Erik Gerlof Reinbert Zuurd, geb. 02-09-2008          536  
2. Serina Jandrie Lienke Zuurd, geb. 20-03-2010               537
3. Lindy Lorena Zuurd, geb. 01-08-2013                           538
4. Thije Zuurd, geb.02-10-2015                                         539

503
Scholdina-Grietje Zuurd
, geb. Haren, 08-06-1974
d.v. Adolf Zuurd en Henderika Voorma  (428)
Zij woont samen met :
Willem Leonardus van der Molen, geb. Groningen, 15-05-1969 
Kinderen :
1. Henderika Janny van der Molen, geb. Groningen, 27-05-1999

504
Lammert Jan Zuurd
, geb. Haren, 06-07-1977
z.v. Adolf Zuurd en Henderika Voorma  (428)      

505
Raymond Zuurt, geb. Groningen, 26-01-1979  
z.v. Jozua Zuurt en Henderika Bolhuis  (433)

506
Alexander Zuurt
, geb. Groningen, 11-10-1982
z.v. Jozua Zuurt en Henderika Bolhuis  (433)

507
Aafke Zuurt
, geb. Groningen, 01-03-1974           
d.v. Tjebbel Zuurt en Maria Lampe  (434)

508
Miranda Renate Zuurt
, geb. Groningen, 17-07-1987
d.v. Tjebbel Zuurt en Bouwina Schollema  (434)       

509
Mark Dennis Zuurt
, geb. Groningen, 10-08-1991
z.v. Tjebbel Zuurt en Bouwina Schollema  (434) 

510
Denise Zuurt, geb Groningen, 14-09-1986
d.v. Roelf Zuurt en Helena Schenkel  (435)

511
Ron Zuurt, geb. Groningen, 27-12-1987 
z.v. Roelf Zuurt en Helena Schenkel  (435)                                          10e generatie512
Rosa Suurd, geb. Drachten, 08-09-1988 
d.v. Reinder Johannes Suurd en Ria de Jong  (437)


513
Jasmijn Suurd
, geb. Drachten, 21-10-1991
d.v. Reinder Johannes Suurd en Ria de Jong  (437)


514
Pabe Jan Suurd
, geb. 08-08-1988
z.v. Jan Suurd en Ghislaine van der Zande  (460)


515
Douwe Jan Suurd
, geb. 05-07-1990
z.v. Jan Suurd en Ghislaine van der Zande  (460)


516
Rosalie Suurd, geb. Groningen, 21-12-1993
d.v. Berendina Suurd  (466)


517

Tamara Suurd, geb. Groningen, 07-01-1999
d.v. Freerk Suurd en Ria Sikkeme  (467)


518
Ramona Suurd
, geb. Groningen, 27-08-2002
d.v. Freerk Suurd en Ria Sikkema  (467)


519
Jeffrey Suurd, geb. Groningen, 30-11-1994
z.v. Freerk Suurd en Hiltje Jansen  (469)


520
Dennis Suurd
, geb. Groningen, 14-12-1999
z.v. Freerk Suurd en Hiltje Jansen  (469)


521
Karlijn Suurd
, geboren 22-10-1999
d.v. Albert Suurd en Barbara de Boer  (471)


522
Florieke Suurd
, geboren 13-06-2006
d.v. Albert Suurd en Barbara de Boer  (471)


523
Joran Suurd
, geb. Ede, 26-07-1994
z.v. Gerrit Suurd en Lisette Pauline van Lier  (472)


524
Myrthe Suurd
, geb. Ede, 07-09-1997
d.v. Gerrit Suurd en Lisette Pauline van Lier  (472)


525
Marcel Suurd
, geb. Drachten, 16-08-1984
z.v. Jans Gerhard Suurd en Sijke Heidinga  (474)


526
Robert Suurd
, geb. Drachten, 22-09-1986
z.v. Jans Gerhard Suurd en Sijke Heidinga  (474)


527
R. Suurd (v), geb. 13-10-2000
d.v. Jeroen Suurd en A. Meijer   (478)


528
E.Suurd (m), geb. 24-04-2003
z.v. Jeroen Suurd en A. Meijer   (478)


529
Merith Suurd, geboren in 2001
d.v. Kees Suurd en Marja Groenwold   (483)


530
Ninthe Suurd, geboren in 2008
d.v. Kees Suurd en Marja Groenwold   (483)


531
Jorn Suurd, geboren in 2012
z.v. Kees Suurd en Marja Groenwold   (483)


532
Marc Suurd, geboren in 2001
z.v. Henk Suurd en Marieke Zwiers  (484)


533
Kim Suurd, geboren in 2005 
d.v. Henk Suurd en Marieke Zwiers  (484)


534
Kim Suurd, geb. 27-11-2001.
d.v. Jans Suurd en Diana Wiegertjes  (492)


535
Leon Jari Zuurd, geb. Groningen, 19-11-1997
z.v. Hilde Zuurd  (501)


536
Jako Erik Gerlof Reinbert Zuurd, geb. 02-09-2008
z.v. Albert Reinder Zuurd en Renee Pots  (502)


537
Serina Jandrie Lienke Zuurd, geb. 20-03-2010
d.v. Albert Reinder Zuurd en Renee Pots  (502)


538
Lindy Lorena Zuurd, geb. 01-08-2013
d.v. Albert Reinder Zuurd en Renee Pots  (502)


539
Thije Zuurd, geb. 02-10-2015
z.v. Albert Reinder Zuurd en Renee Pots  (502)
 


                                          
- - - - - - - - - -Email :

    Wordt u en uw eventuele partner al in de website genoemd.
    Zijn uw broers, zusters en uw evt. kinderen al genoemd en zijn die
    ook al weer gehuwd.
    Zijn familieleden van u overleden en is hun overl.datum nog niet vermeld.

    Graag bericht aan :
   

   
HDoedens03@hetnet.nl
                                                        Terug naar begin